Doradca-rolniczy.pl

04 stycznia, 2017
Wpis wyróżniony

Przechowywanie zbóż – ochrona przed szkodnikami magazynowymi

Prawidłowe przechowywanie ziarna wymaga wcześniejszego przygotowania miejsca, w którym ma być magazynowane.

Co roku rolnicy na całym świecie decydują się przechowywać ziarno przez dłuższy czas, z nadzieją uzyskania za nie wyższej ceny w późniejszej sprzedaży. Wielu z nich przechowuje zboża również na potrzeby własnego gospodarstwa, np. do przygotowania paszy dla zwierząt lub przeznaczając je na siew. Na pytania dotyczące magazynowania zbóż odpowiada specjalista działu DDD – Mariusz Niemiec.

19 grudnia, 2016
Wpis wyróżniony

Nawożenie pszenicy – trzecia dawka azotu

Nawożenie azotem

O zawartości białka w ziarnie i wysokości plonu decyduje głównie azot zgromadzony w roślinie jeszcze przed kwitnieniem. Warto jednak uzupełniać ten składnik także po kwitnieniu. Trzecia dawka azotu pozwoli znacząco poprawić parametry jakościowe ziarna pszenicy, dlatego potocznie często jest nazywana dawką jakościową.

15 grudnia, 2016
Wpis wyróżniony

RSM® + Rosahumus przyspieszają rozkład słomy

Zboża ozime - o plon zadbaj już jesienią

Badania wykazały korzystniejsze działanie nawozów płynnych na wzrost i rozwój roślin, przyrost plonów oraz oprawę jakości ziarna zbóż i nasion rzepaku w porównaniu do nawozów stałych, takich jak mocznik i saletra amonowa. Dodatkowe zastosowanie kwasów humusowych podnosi sprawność biologiczną gleby i przyspiesza rozkład przyoranej słomy.

13 grudnia, 2016
Wpis wyróżniony

Fuzarioza kłosów pszenicy – ochroni Spekfree 430 SC

Objawy na kłosach w postaci charakterystycznych zbrunatnień pokrywających się z czasem białym lub pomarańczowo-różowym nalotem

W wielu regionach świata fuzarioza kłosa pszenicy jest uznawana za jedną z najistotniejszych chorób upraw pszenicy w XXI wieku. Najważniejszym gatunkiem powodującym fuzariozę kłosów jest Fusarium graminearum. Duże znaczenie ma również Fusarium culmorum. Są to dwa gatunki uznawane za najbardziej agresywne w stosunku do kłosów zbóż, chociaż infekcji może dokonywać jeszcze kilka innych.

09 grudnia, 2016
Wpis wyróżniony

Rzepak – ograniczanie osypywania łuszczyn

Łuszczyny rzepaku

Zważywszy na to, że w ostatnich dniach przed zbiorem powstaje do kilkudziesięciu kg ziarna/ha dziennie, straty spowodowane nadmiernym osypywaniem się nasion mogą być znaczące. Przeciętnie jest to około 10–20% potencjalnego plonu, ale w warunkach skrajnych poziom szkód może być znacznie wyższy. Dlatego warto rozważyć zastosowanie odpowiedniego sklejacza do rzepaku.

07 grudnia, 2016
Wpis wyróżniony

Rdze atakują plantacje zbóż

Cała powierzchnia liścia może zostać pokryta
urediniami, czyli skupieniami urediniospor
– zarodników propagacyjnych.

Zboża oraz trawy uprawne są porażane przez różne gatunki grzybów z rodzaju Puccinia spp. Rdze są bezwzględnymi, wyspecjalizowanymi patogenami, które corocznie powodują znaczne straty w ilości i jakości otrzymywanych plonów. W minionym sezonie obserwowano lokalnie wysokie porażenie plantacji zbóż rdzami, szczególnie aktywnymi gatunkami były Puccinia striiformis, a także P. recondita i P. graminis.

05 grudnia, 2016
Wpis wyróżniony

Spekfree i Difo to solidny pakiet

Rzepak

Zarówno rzepak ozimy, jak i jary cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Z roku na rok wzrasta ich powierzchnia uprawowa w Polsce. Jednak nadal do głównych terenów, na których są uprawiane, zalicza się rejon północno-zachodni oraz rejon województwa wielkopolskiego. Rzepak w polskim klimacie porażany jest przez wiele chorób grzybowych, które obserwuje się we wszystkich fazach wzrostu i rozwoju roślin.

02 grudnia, 2016
Wpis wyróżniony

Plamistość liści zbóż

Objawy powodowane przez grzyb S. nodorum na liściach

Do chorób, które powodują plamistość liści zbóż, zalicza się septoriozę plew pszenicy, brunatną plamistość liści zbóż oraz rynchosporiozę zbóż. Sprawcy tych chorób infekują zielone części roślin – głównie liście – doprowadzając do obniżenia wydajności fotosyntezy, wzmożonej transpiracji oraz oddychania. Efektem jest powolne zasychanie i zamieranie liści, co bezpośrednio wpływa na jakość i wysokość plonu.

30 listopada, 2016
Wpis wyróżniony

Choroby zbóż – strategia ochrony

1

Większość najważniejszych chorób pszenicy to te, których obecność przyspiesza starzenie się trzech najwyżej położonych liści. Strategia ochrony przed chorobami zakłada więc ekonomicznie uzasadnioną ochronę powierzchni asymilacyjnej liści, co zapobiega znaczącemu spadkowi plonu. Łączna powierzchnia asymilacyjna liścia flagowego i podflagowego aż w 65% odpowiada za budowanie plonu.

28 listopada, 2016
Wpis wyróżniony

8 wskazówek – Program nawożenia rzepaku

rzepak m

Potrzeby nawozowe rzepaku, tak jak i innych roślin, są uzależnione od wymagań pokarmowych, przewidywanego plonu oraz zasobności gleby. Rzepak ozimy jest wymagający pod względem potrzeb pokarmowych i nawozowych. W związku z tym przedstawiamy 8 wskazówek, by prawidłowo zaplanować program nawożenia plantacji rzepaku.

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl