Polygreen Fungicide WP – Poznaj grzybobójczą moc Pythium oligandrum

W ochronie upraw rośnie znaczenie rozwiązań niezawierających substancji chemicznych. Wynika to przede wszystkim z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, które mają na celu ograniczenie stosowania środków chemicznych oraz ich szkodliwości dla ludzi i środowiska. Z rynku sukcesywnie wycofywane są kolejne substancje czynne, a to sprawia, że konwencjonalne programy coraz częściej są uzupełniane produktami biologicznymi, jeszcze do niedawna kojarzonymi głównie z rolnictwem ekologicznym czy produkcją integrowaną. Warto zatem śledzić nowości rodem z natury. Oto jedna z nich.
Wojciech Niemiec, Justyna Pacześna-Mikurenda

Objawy fuzariozy kłosów na pszenicy
Objawy fuzariozy kłosów na pszenicy

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój rynku biopreparatów, które są odpowiedzią na zmieniające się realia w ochronie roślin. W wyniku rosnącego zainteresowania tym segmentem prowadzonych jest coraz więcej badań, zarówno nad środkami pochodzenia roślinnego, jak i bazującymi na mikroorganizmach.

Obecnie rolnicy w prowadzeniu upraw mogą posiłkować się produktami:

  • stymulującymi wzrost roślin i korzeni,
  • poprawiającymi właściwości gleby,
  • wzmacniającymi odporność roślin na czynniki stresowe (biotyczne i abiotyczne).

Ważną grupę stanowią biopreparaty z rejestracją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako środki ochrony roślin, których substancją czynną są mikroorganizmy, wykorzystywane do ochrony roślin (np. rzepaku, pszenicy, jęczmienia) przed atakiem patogenów. Jednym z przykładów jest Polygreen Fungicide WP.

Pythium oligandrum posiada szerokie spektrum działania

Zgnilizna twardzikowa na rzepaku
Zgnilizna twardzikowa na rzepaku

Polygreen Fungicide WP to produkt przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej roślin przed chorobami grzybowymi. Wykorzystano w nim naturalnie występujący w środowisku niepatogeniczny organizm grzybopodobny Pythium oligandrum, który wykazuje działanie pasożytnicze wobec grzybów chorobotwórczych zbóż i rzepaku, takich jak Fusarium oxysporum (fuzarioza kłosów), Sclerotinia sclerotiorum (zgnilizna twardzikowa), Phoma lingam (sucha zgnilizna kapustnych). Rejestracja Polygreen Fungicide WP obejmuje ochronę upraw:

  • pszenicy ozimej – zarówno w terminach jesiennych, jak i wiosennych,
  • pszenicy jarej i jęczmienia jarego – przez prawie cały okres wegetacji wiosennej,
  • rzepaku ozimego – począwszy od zaleceń jesiennych, przez prawie cały okres wegetacji wiosennej.

W przypadku zbóż produkt skutecznie zwalcza fuzariozę kłosów – chorobę, która wpływa na jakość ziarna, a w dużym nasileniu może powodować znaczne straty w plonie. Jeśli chodzi o rzepak, to etykieta przewiduje jego stosowanie w ochronie przed zgnilizną kapustnych i zgnilizną twardzikową. Zalecana dawka Polygreen Fungicide WP we wszystkich wymienionych uprawach wynosi 0,1 kg/ha.
Ponadto wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie Agronomicznym Fertico wykazały, że Pythium oligandrum zwalcza również szarą pleśń, czerń krzyżową oraz werticiliozę (ze strony której zagrożenie w uprawie rzepaku z roku na rok rośnie).
Pythium oligandrum charakteryzuje się szerokim spektrum działania w zwalczaniu patogenów, co sprawia, że może być opcją dla takich substancji chemicznych, jak difenokonazol lub te z grupy triazoli. Należy jednak pamiętać, że w przypadku preparatów biologicznych bardzo duży wpływ na skuteczność zabiegu ma wiele czynników, m.in.: temperatura, odczyn i wilgotność gleby, warunki atmosferyczne w momencie aplikacji. Aby uzyskać jak najwyższą (i satysfakcjonującą) efektywność działania tych preparatów, trzeba ściśle przestrzegać zaleceń producenta zamieszczonych na etykiecie danego środka.
Ponadto korzyścią, jaką niesie stosowanie preparatów biologicznych zawierających mikroorganizmy i zarejestrowanych przez MRiRW jako środki ochrony roślin, takich jak biofungicyd Polygreen Fungicide WP, jest możliwość uzyskania dofinansowania w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw.

Polygreen Fungicide WP – 3 skuteczne mechanizmy działania

Mikroorganizm Pythium oligandrum zawarty w preparacie Polygreen Fungicide WP wykazuje 3 skuteczne mechanizmy działania, scharakteryzowane poniżej.
Mykopasożytnictwo – niepatogeniczny organizm grzybopodobny Pythium oligandrum zasiedla strefę korzeniową rośliny uprawnej, konkurując o przestrzeń i składniki pokarmowe z patogenami chorobotwórczymi. Jego kolczaste oospory (zarodniki przetrwalnikowe) wytwarzają strzępki, które oplatają grzybnię patogenu, a następnie wnikają do jej wnętrza i rozkładają ją, wykorzystując enzymy hydrolityczne (chitynazy, celulazy, proteazy, endonukleazy). W wyniku działania pasożytniczego Pythium oligandrum pobiera od żywiciela składniki odżywcze niezbędne do dalszego wzrostu i rozwoju. Po rozkładzie grzybni patogenu pożyteczny grzyb poszukuje kolejnego żywiciela, jednocześnie rozmnażając się poprzez zoosporangium, z którego uwalnianie są zoospory, dające początek nowym oosporom.
Stymulacja wzrostu – Pythium oligandrum poza oddziaływaniem na patogeny stymuluje wzrost i rozwój roślin poprzez wprowadzanie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukru. Proces rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni z młodą tkanką roślin i polega na metabolizmie Trp (tryptofanu) i indol-3-aldehydu octowego w tryptaminę poprzez szlak tryptaminowy. Tryptamina jest niezbędna do syntezy auksyn, czyli hormonów odpowiedzialnych za wzrost roślin. Rośliny, które są odpowiednio zaopatrzone w tryptaminę, wytwarzają większą masę korzeniową.
Indukcja odporności – niepatogeniczny organizm grzybopodobny Pythium oligandrum stymuluje również naturalną odporność roślin poprzez wydzielanie oligandryn, które indukują naturalne reakcje obronne roślin poprzez nagromadzenie grzybobójczych związków w miejscu próby penetracji czynników chorobotwórczych.

Schemat działania Pythium oligandrum
Schemat działania Pythium oligandrum

Warto wiedzieć, że…
…Polygreen Fungicide WP skutecznie ogranicza rozwój grzybów pasożytniczych wywołujących groźne choroby zbóż i rzepaku, czyli zgniliznę twardzikową (Sclerotinia sclerotiorum), suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) i fuzariozę kłosów (Fusarium spp.), już od pierwszego dnia po zastosowaniu! Jego efektywność potwierdzają testy biotyczne, w Polsce przeprowadzone w Instytucie Agronomicznym Fertico. Umieszczone na szalkach Petriego szczepy patogenów zostały potraktowane środkiem Polygreen Fungicide WP w dawce 0,1 g/1 l pożywki. Zaobserwowano, że posiewy wykonane na podłożu z dodatkiem preparatu przyrastały znacznie wolniej i słabiej niż na czystym (kontrolnym).