Zaprawianie materiału siewnego zbóż ozimych

Do pierwszych zabiegów ochrony upraw zbóż ozimych, wykonywanych w celu zabezpieczenia roślin w najwcześniejszych fazach rozwojowych przed sprawcami chorób grzybowych, należy zaprawianie ziarna. Chcąc osiągnąć wysoką skuteczność, warto sięgnąć po możliwie najlepsze środki grzybobójcze i nawozy.

Justyna Pacześna-Mikurenda, Iwona Polewska-Jankowiak, Krzysztof Zachaj

Zaprawianie materiału siewnego zbóż ozimychW technologii uprawy zbóż najbardziej podstawową i najprostszą metodą walki z patogenami jest zaprawianie materiału siewnego zbóż. Na rynku dostępne są wysokiej jakości produkty przeznaczone do tego celu. Wybrane zostały scharakteryzowane poniżej.

Środki grzybobójcze – charakterystyka

Seman 080 FS to zaprawa nasienna przeznaczona do zaprawiania ziarna siewnego pięciu gatunków zbóż. Zawarte w niej substancje aktywne, prochloraz i tritikonazol, uzupełniają się w działaniu. W przypadku niektórych patogenów dublują, co potęguje skuteczność. Seman 080 FS wykazuje bardzo wysoką efektywność w zapobieganiu rozwojowi pleśni śniegowej (Microdochium nivale). Ponadto zwalcza zgorzele siewek, głownię pylącą, śnieć cuchnącą pszenicy, pasiastość liści jęczmienia. Dawka rejestracyjna we wszystkich gatunkach zbóż to 200 ml/100 kg ziarna.

Maxim 025 FS – zaprawa, której skład stanowi fludioksonil. Ma bardzo silne działanie zapobiegawcze, poprzez hamowanie rozwoju grzyba w tkance roślin. Dzięki formulacji FS równomiernie pokrywa ziarniaki i trwale zabezpiecza przed patogenami. Takimi jak: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, pasiastość liści jęczmienia, głownia źdźbłowa. Poza zbożami jej stosowanie jest rozszerzone o uprawy bobowate (bobik, łubin, soczewica, soja, groch i inne).

Sedextra Power to zaprawa zbożowa najnowszej generacji. Zawiera dwie wyjątkowe substancje aktywne – sedaksan (25 g/l) i fludioksonil (25 g/l). Produkt ma rejestrację we wszystkich zbożach. Zwalczane choroby to m.in.: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownie. Coraz częściej problematyczna ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), która może być eliminowana jedynie przez zaprawianie. Z doświadczeń wynika, że sedaksan – poza zwalczaniem szkodliwych patogenów – korzystnie wpływa na stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego roślin.

Sedextra Power – skuteczność substancji czynnych sedaksan i fludioksonil

 Substancja/choroba  pleśń
śniegowa
 fuzarioza  septorioza
plew
 śnieć
cuchnąca
pszenicy
 ostra
plamistość
oczkowa
 głownia
źdźbłowa
żyta
 sedaksan +++  –  –  +++  +++  +++
 fludioksonil +++  +++  +++  +++  ++  +++
 Sedextra Power +++  +++  +++  +++  +++  +++

+++ wysoki poziom skuteczności, ++ średni poziom skuteczności, + niski poziom skuteczności, – brak skuteczności

Czy wiesz, że…

…zaprawianie ziarna zbóż ozimych należy do najtańszych sposobów zapewniających silny rozwój systemu korzeniowego roślin, ich lepszy wzrost jesienią, dobre przygotowanie do zimy i wydanie wysokich plonów.

Ważny element agrotechniki zbóż

Jęczmień ozimy zaprawiany
Jęczmień ozimy zaprawiany nawozem Startus Active Duo, RZD Grabów, 28.10.2019

Występujący w Polsce coraz większy deficyt wody jest największym zagrożeniem dla rolnictwa w uzyskaniu wysokich i stabilnych plonów. W sadownictwie i warzywnictwie na dużą skalę stosowane są nawadnianie i fertygacja. Niestety w przypadku upraw rolniczych, zwłaszcza zbóż, nie ma technicznych i finansowych możliwości wdrożenia tych rozwiązań. Dlatego należy zadbać o stworzenie możliwie najlepszych warunków do wzrostu roślin już od siewu – od kiełkowania nasion aż do nalewania ziarna. Jednym z coraz popularniejszych zabiegów, zapewniających roślinom dobry start i szybki rozwój systemu korzeniowego, który prędzej dotrze do głębszych warstw gleby, jest nawożenie donasienne. Do zaprawiania ziarna zbóż polecany jest Startus Active Duo.

Pszenica ozima zaprawiana
Pszenica ozima zaprawiana nawozem Startus Active Duo, RZD Grabów, 28.10.2019

Startus Active Duo to nawóz NPK 9,5-3,9-7,9, zawierający także kwasy humusowe i fulwowe oraz aminokwasy (tryptofan i metionina) i kompleks Acreciactiv. To specjalna kompozycja substancji stymulujących, pozyskiwanych z roślin żyjących w warunkach skrajnego deficytu wody. Szczególnie cenny w tym nawozie jest tryptofan, będący prekursorem auksyn – hormonów roślinnych odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni oraz za otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów. Rośliny są zdolne do samodzielnej syntezy aminokwasów. Proces ten wymaga dużo energii i czasu. Dlatego podanie im aminokwasów wraz z deficytowymi składnikami pokarmowymi pozwala zaoszczędzić tę energię i jednocześnie dynamizuje tempo ich rozwoju.

Wpływ zaprawiania ziarna jęczmienia
Wykres 1. Wpływ zaprawiania ziarna jęczmienia ozimego Gloria nawozem Startus Active Duo na wysokość plonu (t/ha), IUNG, RZD Grabów, 2020 rok
Wpływ zaprawiania ziarna pszenicy ozimej
Wykres 2. Wpływ zaprawiania ziarna pszenicy ozimej nawozem Startus Active Duo na wysokość plonu (t/ha), IUNG, RZD Grabów, 2020 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogata kompozycja składników pokarmowych i biostymulujących z nawozu Startus Active Duo zapewnia doskonałe odżywienie kiełkujących zbóż. Wpływa na tempo podziałów komórkowych i zapewnia bardzo szybki rozwój systemu korzeniowego, nawet w niekorzystnych warunkach siedliskowych. Nawóz stosuje się w dawce 200 ml + 800 ml wody na 100 kg ziarna.