Zaprawa to konieczność!

Zaprawianie nasion jest jedną z najstarszych znanych metod ochrony roślin przed patogenami. Mając na uwadze fakt, iż patogeny infekujące ziarna lub młode siewki roślin uprawnych w skrajnych przypadkach powodują praktycznie całkowitą utratę plonu, zabieg ten jest nieodzowną częścią praktyki rolniczej.

Jarosław Lustig/Seedcare Manager Syngenta Polska Sp. z o.o.

Nasiona
Nasiona zaprawione preparatem Sedextra 025 FS

Podstawową substancją czynną większości zapraw dostępnych w sprzedaży w Polsce jest znany od lat i sprawdzony fludioksonil. Znalazł on zastosowanie w ochronie wielu gatunków roślin uprawnych.

Sedextra® 025 FS i Sedextra® Power to dwie zaprawy nasienne firmy Syngenta oparte właśnie na fludioksonilu. Czym się charakteryzują?

Zaprawa z szeroką rejestracją

Sedextra® 025 FS ogranicza występowanie chorób fuzaryjnych w początkowych fazach wegetacji roślin, co jest niezmiernie ważne w kontekście dalszego utrzymania plantacji w dobrej kondycji. Zaprawa, zwalczając fuzariozy, skutecznie ogranicza wytwarzanie mykotoksyn.

Sedextra® 025 FS:

  • zapewnia doskonałą ochronę przed chorobami odglebowymi oraz tymi przenoszonymi z ziaren,
  • umożliwia szybkie, równomierne wschody roślin i dobre przezimowanie, będące podstawą wysokich plonów,
  • ma bardzo szeroką rejestrację – nie tylko w zbożach jarych i ozimych, ale także w uprawie grochu, łubinu, soi czy słonecznika.

Zaprawa dla wymagających

a) kontrola, b) Sedextra Power
a) kontrola,
b) Sedextra Power

Nowoczesne zaprawy nasienne nie tylko chronią przed najważniejszymi chorobami przenoszonymi zarówno przez same ziarniaki, jak i przez glebę oraz resztki pożniwne, ale także są odpowiedzią na oczekiwania rolnika związane ze zmieniającym się otoczeniem. Najlepszym przykładem jest Sedextra® Power, czyli połączenie dwóch substancji czynnych: fludioksonilu i sedaksanu. Zaprawa ta ma wyjątkowe spektrum zwalczanych chorób, a dzięki Formule – M gwarantuje doskonałe i trwałe pokrycie ziarniaków. Fludioksonil i sedaksan są stosowane do ochrony zbóż wyłącznie w formie zaprawy nasiennej. Umożliwia to pełną elastyczność w wyborze fungicydów do zabiegów w późniejszych fazach rozwojowych roślin, bez obawy o powstawanie odporności.
Sedextra® 025 FS idealnie pokrywa powierzchnię ziarna. Jednocześnie przemieszcza się wraz z rosnącym koleoptylem, zabezpieczając siewki przed grzybami znajdującymi się w glebie. Długotrwale zabezpiecza ziarniak przed infekcją.

Fludioksonil, jako niekwestionowany lider w zwalczaniu grzybów z rodzaju Fusarium, pozwala na ograniczenie poziomu mykotoksyn w czasie zbiorów. Sedaksan natomiast to najnowsza molekuła w zaprawach firmy Syngenta, która jako jedyna substancja aktywna ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej (rizoktoniozy), a ponadto pełni funkcję biostymulatora, wykazując pozytywny wpływ na masę korzeniową i rozwój systemu korzeniowego. Zwiększona powierzchnia włośników i dłuższe korzenie powodują lepsze wykorzystanie nawozów i składników odżywczych zawartych w glebie, a to finalnie przekłada się na plon. Co więcej, naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu udowodnili, że w warunkach suszy stymuluje on geny odpowiedzialne za wytwarzanie wosku i ligniny, które pomagają utrzymać wodę w roślinie, jednocześnie poprawiając efektywność procesu fotosyntezy typu II.