Venecja – pszenica na medal

Złoty medal dla Venecji
Złoty medal dla Venecji na targach Polagra Premiery w 2020 roku

Doskonałe wyniki plonowania w wieloleciu, odporność na choroby i inne bardzo ważne w produkcji polowej cechy zagwarantowały jej złoty medal na targach Polagra Premiery w Poznaniu w 2020 roku. To niekwestionowany dowód na to, że Venecja jest godną uwagi producentów zbóż rasową pszenicą ozimą, która wyznacza standardy dla pozostałych odmian.

Karol Szmagliński

Pszenica VenecjaPszenica Venecja pochodzi z renomowanej Hodowli Roślin Strzelce, dostarczającej na polski rynek odmiany dopasowane do rodzimego klimatu. Pszenica ta została zarejestrowana przez COBORU w 2019 roku w grupie jakościowej A. Oznacza to, że charakteryzuje się bardzo wysoką wartością technologiczną ziarna.

Venecja – potencjał plonotwórczy

Podstawowym kryterium oceny wartości odmiany jest jej potencjał plonotwórczy. Pszenica Venecja wykazała się doskonałą produktywnością zarówno w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2017–2018, jak również w badaniach porejestrowych w latach 2019–2021. Średnia z lat 2019–2021 wynosi przy uproszczonej ekstensywnej agrotechnice (a1) – 104% wzorca, czyli 9,2 t/ha. W przypadku zastosowania intensywniejszego programu uprawy (a2) Venecja bardzo zyskuje – jej plon w badaniach sięgnął 103% wzorca, czyli aż 10 t/ha. Jest to średnia z wielolecia i kilkudziesięciu lokacji na terenie całego kraju.

Stabilność plonowania pszenicy Venecja

Pszenica Venecja
Venecja doskonale znosi okresowe niedobory wody w glebie

W bardzo suchym i trudnym dla upraw 2019 roku pszenica Venecja należąca do grupy wcześniejszych pszenic wykazała się doskonałym plonem, plasując się w czołówce najplenniejszych odmian w Polsce.

Bardzo dobre wyniki plonowania w tym ekstremalnym dla uprawy zbóż roku pokazują, że pszenica Venecja doskonale znosi okresowe niedobory wody w glebie podczas całego okresu wegetacji.

Stabilne plonowanie w różnych pogodowo latach jest bardzo istotne podczas podejmowania decyzji o wyborze odmiany. Venecja wytwarza mocny system korzeniowy. Dzięki czemu nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych optymalnie wykorzystuje dostępną w glebie wodę. Efektywnie buduje plon przez cały okres wegetacji.

W latach bardzo dobrych dla uprawy zbóż potrafi osiągać rekordowe plony. Jest to odmiana, która gwarantuje powodzenie produkcji. Niezależnie od panujących podczas całego sezonu warunków pogodowych i osiąga wyjątkowo stabilne plony w wieloleciu. Venecja to pszenica ozima najczęściej rekomendowana do uprawy w Polsce przez COBORU w 2022 roku. Jako jedyna zdobyła rekomendację aż w 14 województwach, co pokazuje jej najwyższą stabilność i uniwersalność.

Zimotrwałość pszenicy Venecja

W polskich warunkach klimatycznych niezwykle istotnym, choć w ostatnich latach rzadziej docenianym, parametrem oceny pszenic jest zimotrwałość. Venecja w oficjalnych badaniach otrzymała 4 punkty (na 9 możliwych). Taki poziom pozwala polecać ją do siewu na terenie całego kraju.

Jest to pszenica o typie kompensacyjnym, a więc charakteryzuje się bardzo dobrą krzewistością oraz wysokim współczynnikiem regeneracji uszkodzeń po zimie. Hodowca podkreśla, że w ocenie wewnętrznej, w doświadczeniach własnych, Venecja jest oceniana na 5 punktów, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo uprawy.

Odporność na choroby Venecji

Wysoka odporność na mączniaka i choroby podstawy źdźbła pozwala polecać pszenicę Venecję do uprawy w monokulturze. Prowadząc łan, zwłaszcza przy nastawieniu na wysoki plon, należy zadbać o odpowiednie skrócenie roślin. Bez właściwej dawki retardantów gruby i ciężki kłos może być trudny do utrzymania w pionie do zbioru. Ze względu na wysoką wczesność Venecji należy rozważyć przyspieszenie trzeciej dawki azotu – na kłos. Chodzi głównie o zabezpieczenie parametrów jakościowych. Trzeba również zwrócić uwagę na ochronę kłosa przed chorobami. Przy takim potraktowaniu pszenica Venecja odwdzięczy się doskonałymi wynikami plonowania.

Warto wiedzieć, że…

…jedną z zalet odmiany Venecja, wynikającą bezpośrednio z rewelacyjnej krzewistości, jest możliwość ograniczenia normy wysiewu, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztu obsiewu hektara. Ponadto wszelkie opóźnienia terminu wysiewu, spowodowane czynnikami pogodowymi lub późno zbieranym przedplonem, nie stanowią problemu, ponieważ pszenica ta ma dobry wigor wzrostu jesiennego i dlatego może być z powodzeniem wysiewana nawet w listopadzie.

W bardzo suchym i trudnym dla upraw 2019 roku Venecja należąca do grupy wcześniejszych pszenic wykazała się doskonałym plonem, plasując się w czołówce najplenniejszych odmian w Polsce.