Tolurex 500 SC – do zwalczania chwastów w zbożach ozimych

Ostatnio wśród herbicydów zbożowych spotykamy wiele ciekawych rozwiązań. Pojawiają się zupełnie nowe herbicydy, powstają nowe mieszanki znanych od dawna substancji aktywnych. Mimo to rynek standardowych substancji aktywnych wydaje się stabilny. Przykładem tego jest herbicyd Tolurex 500 SC. Produkt ten, jako substancję aktywną zawiera znany i szeroko stosowany w praktyce rolniczej chlorotoluron w ilości 500 g/l.

Zakres aktywności chwastobójczej preparatu Tolurex 500 SC dobrze pasuje do swoistego zachwaszczenia zbóż ozimych. Tolurex 500 SC jest herbicydem przeznaczonym do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej, wiechliny rocznej, wyczyńca polnego oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu ozimym.

Tolurex 500 SC – substancja aktywna

Substancja aktywna herbicydu Tolurex 500 SC – chlorotoluron, pobierana jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Tolurex 500 SC – dawkowanie i terminy stosowania

Tolurex 500 SC pod względem terminu stosowania jest uniwersalnym herbicydem działającym przez glebę i liście, jesienią, zimą, na przedwiośniu i wiosną.

Dawki i terminy stosowania herbicydu Tolurex 500 SC

Gatunek Dawka
[l/ha]
Terminy stosowania
pszenica ozimapszenżyto ozime 2,0
2,0
1,5
2,0
3,0
– jesienią, bezpośrednio po siewie;- jesienią, od fazy 3 liści do pierwszych przymrozków;
– w okresie spoczynku wegetacyjnego zbóż, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia*
– na przedwiośniu, w razie dużego zachwaszczenia miotłą zbożową i średniego chwastami dwuliściennymi
– wiosną, bezpośrednią po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy 3 liści do fazy pełni krzewienia
jęczmień ozimy 2,0
1,5
2,0
– jesienią, od fazy 3 liści jęczmienia do pierwszych przymrozków;
– w okresie spoczynku wegetacyjnego zbóż, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia*
– na przedwiośniu, w razie dużego zachwaszczenia chwastami jednoliściennymi i średniego dwuliściennymi

*zabieg ten może być wykonany na glebę zamarzniętą bez okrywy śnieżnej, temperatura powietrza podczas zabiegu nie może być niższa od minus 3ºC w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza na pole

Bezpieczeństwo stosowania herbicydu

Tolurex 500 SC jest herbicydem bezpiecznym dla zbóż, jednak niektóre odmiany pszenicy ozimej, np. Alba i Almari, są wrażliwe na środek w dawce 3,0 l/ha i w niesprzyjających warunkach mogą reagować obniżką plonu ziarna do 10%. U odmian Kobra, Elena i Izolda mogą wystąpić niewielkie uszkodzenia liści pszenicy ozimej. Zmiany te nie wpływają na plon ziarna.

Chwasty zwalczane przez Tolurex

Zakres aktywności chwastobójczej obejmuje wiele gatunków chwastów typowych dla zbóż ozimych.

Chwasty wrażliwe:

chwasty jednoliścienne – miotła zbożowa, tomka oścista, wiechlina roczna, wyczyniec polny;

chwasty dwuliścienne – chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumianek pospolity, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, przytulia czepna (od fazy kiełkowania do fazy dwóch okółków liściowych), rdest kolankowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa.

Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołki, mak polny, owies głuchy, przetaczniki, rdest plamisty.

Z wielu doświadczeń wynika, że dla uzyskania wysokiego plonu zbóż, niezbędne jest zniszczenie 4-6 dominujących gatunków spośród chwastów jedno- i dwuliściennych. Szkodliwość występujących chwastów w zbożach wynika nie tylko z ich konkurencji o wodę, światło i składniki pokarmowe, ale mogą powodować one także inne skutki uboczne. Niekorzystna dla roślin zbożowych jest zwiększona wilgotność w przyziemnych partiach łanu, co pogarsza przewietrzanie roślin, powoduje ich wzrost podatności na infekcje czynnikami chorobotwórczymi, głównie grzybowymi. Stan ten zwiększa występowanie chorób podstawy źdźbła, rośliny są osłabione, gorzej zimują lub pod koniec wegetacji są podatne na wyleganie.

Stosowanie Tolurexu w mieszaninach

Herbicyd Tolurex 500 SC może być stosowany w mieszaninach z innymi herbicydami w celu rozszerzenia listy niszczonych gatunków. Mieszanina z herbicydem Diflanil 500 SC obejmuje niszczenie fiołka polnego i przetacznika perskiego.

Gdy na polu są chwasty wrażliwe wystarczy zastosowanie preparatu Tolurex 500 SC, jednak gdy występują chwasty odporne na Tolurex 500 SC zaleca się stosowanie drugiego zabiegu wiosną herbicydami zawierającymi MCPA, 2,4-D.

Skuteczność herbicydu

Jak wynika z praktyki rolniczej środek jest bardziej skuteczny na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość (2-3 cm) oraz wyrównanych wschodach. W zbożach sianych wcześniej zabieg lepiej wykonać jesienią ze względu na wschody miotły zbożowej. Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest temperatura poniżej -3ºC w opryskach późno jesienno-zimowych i na przedwiośniu, wcześniej niż w fazie 3 liścia pszenicy i jęczmienia w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.

Jak wynika z charakterystyki, herbicyd Tolurex 500 SC jest sprawdzonym, skutecznym i alternatywnym z punktu widzenia ekonomicznego orężem rolnika w zwalczaniu chwastów w zbożach ozimych.

Termin odchwaszczania

Poprawny wybór terminu odchwaszczania jest podstawowym warunkiem skuteczności zabiegu. W zbożach ozimych okresy krytycznej wrażliwości na zachwaszczenie występują jesienią i wczesną wiosną zanim rośliny zbożowe osiągną przewagę konkurencyjną nad chwastami. Jednak Tolurex 500 SC ma bardzo szerokie okno aplikacyjne i może być stosowany w szerokim zakresie czasowym, dlatego jest on dobrym rozwiązaniem nie tylko dla tych rolników, którzy terminowo wykonują zabiegi zwalczania chwastów, ale także dla tych, którym zdarza się spóźnić z zabiegiem, np. ze względu na brak czasu lub niesprzyjające warunki pogodowe.

magazyn - doradca rolniczy