Szkodniki w rzepaku – jak z nimi walczyć

Już po kilku cieplejszych wiosennych dniach na plantacjach rzepaku mogą pojawiać się groźne szkodniki – chowacze łodygowe, a krótko po nich słodyszek rzepakowy. Termin ich pojawu i nasilenie będą uzależnione przede wszystkim od warunków pogodowych – głównie temperatury.

dr inż. Przemysław Strażyński

Od bardzo wczesnej wiosny należy monitorować plantacje, żeby zabieg zwalczania szkodników wykonać w odpowiednim terminie. Jego skuteczność zależy także od odpowiedniego doboru insektycydu.

Szkodniki w rzepaku:

Chowacz łodygowy

Chowacz brukwiaczek pojawia się na plantacjach rzepaku ozimego, gdy temperatura gleby wzrośnie do mniej więcej 5–7°C, a najliczniej przy wzroście temperatury powietrza do 10–12°C. Zwykle na przełomie marca i kwietnia na plantacjach rzepaku ozimego pojawia się chowacz czterozębny. Szkodnik ten nalatuje na rzepak w ciągu dłuższego czasu i może zasiedlać uprawy nawet krótko przed kwitnieniem. Larwy chowaczy żerują głównie wewnątrz łodyg, powodując zahamowanie wzrostu, żółknięcie oraz zaginanie lub łamanie się liści i łodyg. Dużym zagrożeniem są wtórne infekcje powodowane przez sprawców chorób dolnej części łodyg, głównie suchej zgnilizny krzyżowych i zgnilizny twardzikowej. Straty plonu w wyniku żerowania larw chowaczy łodygowych mogą przekraczać 30%.

słodyszek rzepakowySłodyszek rzepakowy

Często równocześnie z chowaczem czterozębnym na plantacjach rzepaku pojawia się słodyszek rzepakowy i w tej sytuacji można efektywnie zwalczyć obydwa gatunki. Pojaw słodyszka zależy przede wszystkim od warunków pogodowych – termin jego nalotów może być różny w poszczególnych latach i trwać nawet do kilkunastu tygodni. Największe straty chrząszcze powodują w okresie rozwoju pąków kwiatowych (faza „zielonego pąka”) – na niewłaściwie chronionej plantacji mogą one sięgać nawet 80%.

Efektywne zwalczanie szkodników w rzepaku

Przy tak wysokim ryzyku obniżki plonów warto stosować sprawdzone metody ograniczania szkodników. Efektywność chemicznego zwalczania zależy przede wszystkim od właściwego terminu zabiegu i zastosowanego insektycydu. Ze względu na zmienne warunki pogodowe w okresie wczesnowiosennym ważną kwestią jest także optymalna temperatura działania danego insektycydu. Dobrym rozwiązaniem jest środek Carnadine 200 SL, zawierający acetamipryd, który na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, natomiast na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i translaminarnie, czyli dociera wraz z sokami do wszystkich jej części. Kolejną zaletą jest jego skuteczność w szerokim zakresie temperatur. Zalecana dawka do zwalczania chowaczy łodygowych to 0,15–0,3 l/ha, a słodyszka – 0,18–0,3 l/ha. Insektycydem o potwierdzonej skuteczności jest także Cyperkill Max 500 EC, zawierający cypermetrynę. Dzięki skoncentrowanej formule (emulsja wodna o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działająca powierzchniowo) środek wykazuje wysoką skuteczność jednoczesnego zwalczania słodyszka i chowacza czterozębnego przy zastosowaniu dawki 0,05 l/ha, a optymalna temperatura dla jego działania to poniżej 20°C.

Preparat do zwalczania szkodników w rzepaku

Pak Carnazume:

  • 
substancja czynna: acetamipryd + cypermetryna,
  • 
zawartość: 200 g/l + 500 g/l,
  • 
grupa chemiczna: neonikotynoid + pyretroid,
  • 
sposób działania: kontaktowy i żołądkowy,
  • 
dawka zarejestrowana: 0,18 l/ha + 0,06 l/ha,
  • 
dostępne opakowania Paków: 2,8 ha, 5 ha,
  • 
zwalczane szkodniki: chowacze łodygowe, słodyszek rzepakowy.

Pak Carnazume

Często równocześnie z chowaczem czterozębnym na plantacjach rzepaku pojawia się słodyszek rzepakowy i w tej sytuacji można efektywnie zwalczyć obydwa gatunki.