Startowe odżywianie buraka cukrowego: Jak zwiększyć efektywność uprawy

Za podstawową zasadę prawidłowego nawożenia buraka cukrowego przyjmuje się utrzymanie optymalnego odczynu gleby. Aby to osiągnąć, należy regularnie co 4 lata wykonywać analizę gleby. Próbki powinno się pobierać po zbiorach przedplonu, żeby w razie konieczności wapnowania zabieg przeprowadzić pod roślinę będącą przedplonem buraka. Na podstawie aktualnych wyników badań gleby i zakładanych plonów ustala się plan nawożenia. Dlaczego warto uwzględnić w nim nawozy startowe?
Julia Zalewska

Burak cukrowyBurak cukrowy to roślina, która nie wymaga intensywnego nawożenia azotem, co więcej, jego nadmiar ma zdecydowanie negatywny wpływ na jakość korzeni i plon cukru. W celu ograniczenia kosztów nawożenia tej uprawy oraz uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów warto wdrożyć zabiegi startowe. Nawozy startowe w postaci mikrogranulatu przeznaczone są do wszystkich upraw sianych punktowo, w jedną redlinę, razem z nasionami.

Jakie jest zapotrzebowanie pokarmowe buraka cukrowego

Zapotrzebowanie pokarmowe buraka cukrowego na wytworzenie 50 t korzeni/ha z odpowiednią masą liści kształtuje się
na poziomie:

 • N – 200 kg,
 • P2O5 – 100 kg,
 • K2O – 400 kg,
 • MgO – 75 kg,
 • CaO – 110 kg,
 • B – 400 g,
 • Mn – 1400 g,
 • Zn – 700 g.

W dostarczaniu odpowiedniej ilości makro- i mikroelementów doskonale sprawdzają się Microstar PZ i PMX – nawozy startowe w postaci mikrogranulatu. Ich zróżnicowany skład (tabela) pozwala na dostosowanie nawożenia do parametrów stanowiska i potrzeb pokarmowych rośliny. Produkty można aplikować w uprawie różnych gatunków, m.in.: buraka cukrowego, ziemniaka, rzepaku, kukurydzy, soi, warzyw, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, oraz w produkcji rozsad warzyw i kwiatów.
W uprawie buraka cukrowego szczególnie polecany jest Microstar PMX (30 kg/ha) ze względu na wysoką zawartość szybko dostępnego fosforu, ponieważ w przypadku tej rośliny faza krytyczna pod względem zapotrzebowania na ten składnik przypada na okres wschodów. Fosfor jest odpowiedzialny za szybki rozwój systemu korzeniowego i odporność siewek na stresy środowiskowe (niskie temperatury, niedobory wody, ataki patogenów). Mała mobilność tego pierwiastka w glebie powoduje konieczność jego aktywnego pobierania. Co więcej, Microstar PMX zawiera bor, który jest najbardziej deficytowym mikroelementem w uprawie buraka cukrowego. Bierze on udział w procesie wzrostu i podziału komórek, stabilizacji błon cytoplazmatycznych oraz metabolizmie i transporcie cukrów. Pełni bardzo ważną funkcję w gospodarce wodnej roślin, transpiracji i oddychaniu. Niedostatek tego mikroelementu ma również wpływ na rozwój systemu korzeniowego (roślina nie może pobrać odpowiedniej ilości składników pokarmowych i wody). Natomiast jego silny niedobór może wywołać spadek plonu korzeni nawet o 50% i zawartości cukru o 3–4% (zgorzel liści sercowych i sucha zgnilizna korzeni). Warto w tym miejscu dodać, że znacząca część gleb w Polsce charakteryzuje się deficytem boru na poziomie nawet 70%.

Skład nawozów startowych z gamy Microstar

Składnik pokarmowy  Nawóz
Microstar PZ Microstar PMX
azot 10% 10%
fosfor 40% 38%
siarka (SO3 ) 11% 11%
magnez  – 3%
cynk 2% 0,03%
inne mikroelementy    – B (0,03%), Cu (0,01%), Fe (0,02%), Mn (0,02%), Mo (0,005%)

Jakie są korzyści z nawożenia startowego buraka cukrowego

Stosowanie nawożenia startowego w postaci nawozów z gamy Microstar w uprawie buraka cukrowego daje wiele korzyści, takich jak:

 • dostępność fosforu dla roślin praktycznie w 100% niezależnie od pH gleby, ponieważ występuje on w postaci połączeń organicznych,
 • lepszy rozwój systemu korzeniowego (włośniki) – fosfor jest odpowiedzialny za budowę wszystkich „nowych” części w roślinie,
 • brak uwsteczniania się fosforu – jest on w formie chronionej (specjalna powłoka na granulkach),
 • szybki i wyrównany start roślin oraz prawidłowy wzrost początkowy, dzięki zawartości azotu i siarki,
 • wyższa odporność na niskie temperatury (dzięki zawartości cynku),
 • wysoka efektywność zabiegu – wszystkie składniki pokarmowe zawarte w nawozach są całkowicie i szybko rozpuszczalne w
 • wodzie, co zapewnia ich maksymalną skuteczność,
 • obniżenie kosztów nawożenia poprzez zastosowanie mniejszej ilości produktu,
 • obniżenie kosztów uprawy – mniej przejazdów, ponieważ nawóz jest wysiewany razem z nasionami,
 • dbałość o środowisko (obniżenie dawek nawozów),
 • ograniczenie strat składników pokarmowych poza układ gleba – roślina,
 • nawożenie zrównoważone – ultrazlokalizowane,
 • poprawa warunków pokarmowych uprawy w wyniku bezpośredniego podania składników „od razu dostępnych” dla roślin.