Sprawdź co masz w glebie – Konferencja Rolnicza

Zapraszamy do obejrzenia I części Konferencji Rolniczej z 23 stycznia 2024 r. na temat analizy parametrów gleby i możliwości maksymalnego wykorzystania jej potencjału.

Z nagrania dowiesz się:

Czym jest badanie gleby, jak prawidłowo pobierać próbki gleby oraz w jaki sposób interpretować wyniki analizy gleby.

Wybierz temat, który Cię interesuje:

0:44 Poznaj funkcje gleb

1:58 Co nam daje analiza gleby?

3:15 Czy badanie gleby jest kosztowne?

7:23 Poznaj korzyści wynikające z wykonania analizy gleby

8:53 Jak pobrać próbkę gleby do badań?

11:13 Metody analizy chemiczno-rolniczej stosowane w Polsce

15:09 Charakterystyka metody Mehlich 3

17:55 Charakterystyka metody ogrodniczej

18:24 Czego możemy dowiedzieć się z wyników analizy gleby?

19:27 Dowiedz się więcej o odczynie gleby

20:14 Dowiedz się więcej o parametrze PEW

20:40 Dlaczego warto zwrócić uwagę na zasolenie?

21:41 Dlaczego warto analizować zwartość materii organicznej?

23:59 Zawartość azotu – jak zinterpretować wyniki?

24:53 Zawartość magnezu – jak zinterpretować wyniki?

25:59 Zawartość fosforu – jak zinterpretować wyniki?

26:48 Zawartość potasu – jak zinterpretować wyniki?

27:12 W jakich systemach produkcji niezbędne są badania gleby?

33:08 Jak wykonać analizę gleby w laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico?

 

Transkrypcja

Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Chciałabym przybliżyć państwu temat związany z diagnostyką gleby.

Po co w ogóle tę diagnostykę gleby wykonujemy? Co nam daje diagnostyka? Jak wyniki, które otrzymujemy, możemy wykorzystać w naszej codziennej działalności?

Ja nazywam się Karolina Felczak-Konarska, jestem dyrektorem Instytutu Agronomicznego Fertico.

Proszę państwa, funkcje gleb są różnorakie. Oczywiście mamy podstawowe funkcje gleby, a jest ich 11. Skupiają się przede wszystkim na tej sferze dotyczącej strefy agro, czyli dostarczanie żywności, surowce dla przemysłu. Umożliwiają sekwestrację dwutlenku węgla, oczyszczają wodę, redukują poziom zanieczyszczeń, wpływają na klimat, na poprawę tego klimatu, biorą udział w obiegu pierwiastków. Stanowią też siedlisko dla życia mikroorganizmów, zmniejszają zagrożenie powodzią poprzez właśnie regulacje wodne. Są źródłem substancji leczniczych, zasobów genetycznych, stanowią podstawę infrastruktury, czy też dostarczają dla przemysłu. Ale przede wszystkim są też ważne ich funkcje ze względów na dziedzictwo kulturowe. Na tym schemacie, który państwo widzą, są pokazane mniej więcej funkcje gleby, jakie pełnią i jakie umożliwiają po prostu życie na ziemi.

Co nam daje analiza gleby i czy ona jest potrzebna i opłacalna?

Oczywiście analiza gleby jest niezbędna do tego, abyśmy mogli podjąć ocenę zasobności gleby, czyli ona nam dostarcza informacji, co w tej glebie tak na dobrą sprawę jest i co możemy wykorzystać. Daje nam informację, jaka jest ocena nadwyżki, czy też niedoboru dostępnych składników pokarmowych, które spełniają bardzo ważną funkcję ze względu na dostarczanie pierwiastków plonotwórczych dla roślin. Monitorujemy też zmiany spowodowane praktykami rolniczymi, czyli tutaj uprawa roślin, nawożenie mineralne, nawożenie organiczne, przeorywanie resztek, czy też poplonów. Dzięki analizie gleby mamy odpowiedź dotyczącą określenia potrzeb samego wapnowania gleby, czyli tutaj mamy odpowiedź dotyczącą odczynu gleby, czyli pH. Możemy też zdiagnozować, czy też rozwiązać problem dotyczący zasolenia gleby, a tutaj niewątpliwie są coraz większe problemy z tym aspektem i ten parametr jest niekiedy zapominany przy standardowej analizie gleby.

Czy badanie gleby jest kosztowne?

I tutaj odpowiedź jest – i tak, i nie, w zależności, jakie korzyści wymierne otrzymujemy po wykonaniu takiej analizy. Oczywiście koszt analizy zależy od parametrów, jakie badamy. I tutaj to jest niewątpliwie pierwszy element, który tak na dobrą sprawę rzutuje, jaka kwota za to badanie występuje. Badania gleby nie wykonujemy rokrocznie, chociaż muszę państwu powiedzieć, że już widoczna jest taka tendencja, że plantatorzy zarówno z tej dziedziny rolniczej, ale też i ogrodniczej, warzywniczej, analizy gleby wykonują rokrocznie. Oczywiście takie podstawowe parametry jak pH, jak zawartość makro- czy też mikroelementów, sprawdzenie zawartości azotu, czyli te pierwiastki, te parametry, które są w jakiś sposób bardzo mobilne. Standardowo, tak książkowo, analizę gleby zaleca się wykonać raz na dwa bądź też na cztery lata, w zależności, jakie te warunki klimatyczno-glebowe występują. Koszt analizy gleby tak na dobrą sprawę jest wymierny, porównując koszty stosowanych nawozów i ewentualnych możliwości, ponieważ mając analizę gleby, wiemy dokładnie ile, co, kiedy, w jakich terminach mamy zastosować, tym samym co mamy kupić. Już nie stosujemy nawozów, można powiedzieć, na oślep, czy ile możemy zastosować, tylko stosujemy rzeczywiście, ile wymaga tego gleba. Tym samym oszczędzamy koszt, bo kupujemy tylko tyle, ile jest rzeczywiście potrzebne do zastosowania.

Analiza gleby to jedna ze składowych wniosków związana z dopłatami dofinansowanymi dla gospodarstwa, certyfikacjami. I widzimy tę zależność, że analiza gleby jest jedną ze składowych, gdzie te punkty rzeczywiście są weryfikowane, sprawdzane. Czy analiza gleby była, czy to przy staraniu się o dofinansowanie, czy też do dopłaty, czy też programy finansowe, które staramy się dołożyć do naszego gospodarstwa. Analiza gleby zawiera także dokładne zalecenia nawozowe, które są tworzone na podstawie tych rzeczywistych wyników gleby, jakie uzyskujemy, wykonując badanie laboratoryjne. I to jest nadrzędnym celem, ponieważ widzimy, co mamy zrobić, co mamy poprawić, co mamy zastosować, żeby te warunki glebowe znacznie polepszyć. I ta informacja o zasobności gleby jest niezwykle potrzebna do optymalnej produkcji, czyli w ten sposób unikamy ewentualnych nadwyżek składników pokarmowych, które są wnoszone do środowiska, a zapewniamy tę optymalną, poprawną zawartość składników w plonie. Czyli staramy się, żeby ten bilans był zachowany.

Zalecenia nawozowe są obecnie niezbędne wobec wzrastających plonów, zwiększających też wymogi jakości. I tutaj mamy takie porównanie, że analiza podstawowego pakietu gleby, jaką my wykonujemy u siebie w naszym laboratorium w Instytucie Agronomicznym Fertico w Grójcu, to koszt około 100 złotych. Gdzie na przykład koszt zakupu mocznika to jest około koszt 2700 złotych. Czyli wiemy, ile dokładnie tego mocznika na hektar musimy zastosować. Nie kupujemy już tony, bo na przykład w zaleceniach wyszło nam, że musimy kupić tylko i wyłącznie 500 kilogramów, żeby uzupełnić ten niedobór. Więc mamy oszczędność na dokładnej, precyzyjnej informacji dotyczącej wielkości nawozów, jakie powinniśmy zakupić. Te korzyści wynikające z wykonania badań gleby oczywiście są bardzo duże i tutaj musimy zwracać na to uwagę, ponieważ otrzymujemy wiarygodne, dokładne wyniki w krótkim czasie. Czas wykonania analizy to jest około pięciu dni roboczych. Więc w przeciągu pięciu dni roboczych otrzymujemy kompleksową informację, co tej glebie dolega, czyli co musimy uzupełnić bądź też co musimy zniwelować, co na przykład jej szkodzi, bo mamy jakiegoś pierwiastka zbyt dużo. Na podstawie otrzymywanych wartości sporządzamy też profesjonalne zalecenia nawozowe, dzięki którym to nasze wybory będą trafne, tańsze, a tym samym efektywne. Uzyskujemy pełną informację, która dotyczy wszystkich składowych związanych z tym, że ta gleba rzeczywiście jest miarodajna i życiodajna, i dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych dla naszych roślin. I to, co wspomniałam, czyli ta trafna informacja, która umożliwia nam podjęcie skutecznych działań, tym samym wzrost potencjału wegetatywnego rośliny i też potencjału plonotwórczego roślin.

Jak pobierać próbkę gleby?

Otóż mamy różne możliwości obecnie poboru próbek. Oczywiście na dużych areałach korzystamy z mapowania próbek i takie mapowanie pola my też w naszym laboratorium oferujemy. Jest możliwość zamówienia mapowania pola przez profesjonalną firmę, która z nami współpracuje, ale też możemy odpowiednio pobrać próbki glebowe, jeżeli mamy mniejszą powierzchnię. Oczywiście pobieramy to w sposób standardowy za pomocą laski Egnera Riehma. Wyznaczamy schemat poboru prób glebowych albo w X albo w literę Z. Najczęściej jednak jest to ten X. Przed pobraniem próbek glebowych sporządzamy szkic sytuacyjny pól gospodarstwa przeznaczonego do badań. Ważne jest, żebyśmy jedną próbkę taką zbiorczą pobierali z powierzchni nie większej niż 4 hektary. Taka jest powierzchnia zalecana do poboru próbki. Próbkę przygotowujemy wykonując około 25 nakłuć, tak standardowo od 15 do 25. Punkty tych próbek pierwotnych należy wyznaczyć losowo, wybierając odpowiedni właśnie ten sposób poboru. Jeśli taką próbkę pobraliśmy, to tutaj odpowiednią wielkość takiej próbki, czyli jest to około pół kilograma, wysyłamy tę próbkę do naszego laboratorium w torebce foliowej czy też w pudełeczku.

Następnie wypełniamy formułę zlecenia, a w przeciągu pięciu dni otrzymujemy już na wskazany adres bądź też na adres mailowy uzyskane wyniki. Tak jak wspomniałam, jest też możliwość pobierania próbki za pomocą wkładu czy też specjalistycznego innego sprzętu, który umożliwia nam już pobór tych próbek wraz z mapowaniem na o wiele większym areale niż 1 hektar. I taką właśnie metodę zalecamy, jeżeli mamy pola o bardzo dużej powierzchni.

Proszę państwa, jeśli chodzi o metody analizy gleby, to w Polsce mamy dwie główne metody, które są stosowane i wykorzystywane. Mianowicie metody analityczne, które my wykorzystujemy w naszym laboratorium, to metoda Mehlicha oraz metoda uniwersalna ogrodnicza. Jeśli chodzi o badania gleby, dla kogo dana metoda, to oczywiście metoda ogrodnicza zalecana jest dla producentów upraw roślin warzywnych, roślin sadowniczych. Tutaj jest wykorzystywana w przypadku certyfikacji Global G.A.P., umożliwia nam monitoring oczywiście pola. Przede wszystkim jednak jest preferowana dla tych upraw sadowniczych. W przypadku metody Mehlich 3, czyli tej metody rolniczej, tutaj jest ta metoda dedykowana uprawom rolniczym. Ona musi być również wykorzystywana w uprawach ogrodniczych, szczególnie w gospodarstwach prowadzących rolnictwo węglowe, gdzie wchodzą ekoschematy, tutaj też jest polecana właśnie w tych aspektach.

W dużych gospodarstwach rolnych jednak przyjęło się, że ta metoda jest najbardziej popularna i ona rzeczywiście ma realne zastosowanie. Warto wiedzieć, proszę państwa, że w dzisiejszych czasach dąży się do racjonalizacji gospodarki nawozowej w celu właśnie ograniczenia kosztów przede wszystkim nawożenia. W ten sposób działamy w sposób zrównoważony, czyli jak najbardziej przyjazny środowisku, łącząc różnego rodzaju metody, aspekty dotyczące również nawożenia. I w tym aspekcie tego zrównoważonego podejścia ta analiza gleby jest niezwykle ważna, niezbędna wręcz na tych etapach. W tym kierunku podejmowane są różnego rodzaju działania, między innymi to ograniczenie stosowania nawozów, używanie ich w sposób możliwie efektywny, czyli mając analizę gleby wiemy, ile, co i kiedy zastosować. Generowanie minimalnej ilości zanieczyszczeń, odpadów i oczywiście tutaj te humanitarne podejście do aspektu hodowli zwierząt, ale też funkcjonowania ludzi w tym krajobrazie, można powiedzieć, rolniczym.

Charakterystyka poszczególnych metod. Tutaj pod względem analitycznym te dwie metody nieco różnią się od siebie. Metoda rolnicza, tutaj analiza pH jest wykonywana w KCl-u. Jednoczesna informacja i odpowiedź odnośnie dostępnych form zarówno makro-, jak i mikroelementów. Analiza wykonywana z gleby suchej, z wyjątkiem tutaj azotu. Azot badany jest z próbki gleby świeżej. W metodzie ogrodniczej, czyli tej uniwersalnej, analiza gleby, pH wykonywane w wodzie, makro-, mikroelementy w formie całkowitej, następnie po przeliczeniu w formie przyswajalnej i tutaj możliwość określenia azotu ogólnego, azotu mineralnego. Metoda Mehlich 3. Krótko charakteryzując tę metodę, tutaj analizie poddawana jest gleba sucha z wyjątkiem właśnie badania azotu mineralnego, który jest badany z gleby świeżej. W tej metodzie mamy możliwość oznaczenia jednoczesnego przyswajalnych parametrów dotyczących makro- i mikroelementów. Ponadto w przypadku, kiedy jest stosowana w rolnictwie, zrównoważona między innymi do ekoschematów, czy też rolnictwa węglowego. Podstawowa analiza oczywiście obejmuje makroskładniki i pH.

Szczególnie skupiamy się na trzech podstawowych: potas, magnez i fosfor. Jeśli chodzi w ogóle o początek tej metody, to pierwsze wzmianki są od roku 1984. Ta metoda była taką podstawową metodą do określania parametrów fizyko-chemicznych gleby w Czechach, Słowacji, Łotwie, Estonii. Od 2015 roku została uznana również w Polsce jako metoda, którą stosuje się w celu określenia właśnie tych przyswajalnych form makroelementów. Tu przede wszystkim zwracamy uwagę na odczyn gleby, którą uzyskujemy w badaniu, no i dostępność fosforu jest szczególnie analizowana.

Jakich odczynników używamy, co odróżnia tę metodę?

W przypadku analizy gleby tą metodą używamy roztworu buforowego o pH 2,5. I tutaj ten roztwór zawiera azotan amonu, fluorek amonu, kwas azotowy, kwas octowy, kwas wersenowy. Możliwa jest ekstrakcja z wielu składników z gleby za pomocą jednego roztworu, czyli wyprodukowujemy jeden wyciąg. Te procedury, które są stosowane w tej metodzie, one są niezwykle uproszczone pod względem analitycznym. Ale też, co ważne, tutaj te koszty analizy są znacznie mniejsze niż w przypadku metody ogrodniczej. Stąd też koszt tej analizy na rynku jest znacznie mniejszy niż w przypadku metody ogrodniczej. Co ważne, ta metoda też jest mniej czasochłonna, mniej pracochłonna i tym samym jest przyjazna ekonomicznie dla środowiska. W przypadku metody ogrodniczej, tej metody uniwersalnej według Nowosielskiego, tutaj pozwala nam na oznaczenie dostępnych składników mineralnych: azot, fosfor, potas, magnez, wapń, sód, w formach całkowitych. Oznaczamy tutaj pH w wodzie, ale też oznaczamy zasolenie. Analiza gleby wykonywana jest z próbki świeżej, która dostarczana jest w możliwie najkrótszym czasie do laboratoriów.

Ja chciałabym też przedstawić państwu mniej więcej, jak kształtują się wyniki poszczególnych parametrów, które my oceniamy w naszym laboratorium. Zrobiłam analizę kilkuset próbek, które były przyjęte w latach 2022 i 2023 na podstawowe parametry. Proszę zobaczyć, jak kształtuje się poziom pH w glebach. Widzimy, że jednak przeważają gleby, które mają ten odczyn kwaśny i obojętny do zasadowego, ale jednak z nakierowaniem na odczyn kwaśny. Niestety gleby w Polsce w różnych rejonach mają ten odczyn kwaśny i wymagają wapnowania, wymagają takiego prześledzenia tego, jak rzeczywiście to pH się kształtuje, ponieważ odczyn gleby, którego miarą właśnie jest pH, to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na przyswajalność innych składników pokarmowych, ale też ma istotny wpływ na to, jak kształtuje się życie tej mikroflory i fauny glebowej w poszczególnych ekosystemach glebowych, ponieważ to też ma wpływ dalszy na to, jak się rozwija. Widać, że w poszczególnych województwach mamy taki problem, że właśnie te gleby są rzeczywiście na poziomie kwaśnym i wymagają zdecydowanej interwencji w postaci wapnowania i stałego monitorowania tego odczynu pH.

PEW, kolejna składowa parametrów odczynu gleby. I tutaj mogą państwo zaobserwować, że jednak mamy pewną obserwację, że on w bardzo dużej ilości próbek występuje w granicy od 15 do 345. To są takie standardowe wyniki, jakie my otrzymujemy w naszym laboratorium. Zasolenie. I tutaj ten aspekt zasolenia jest bardzo ważny, ponieważ często mierząc tylko pH, mierzymy tylko pH, nie mierzymy zasolenia. Zasolenie jest bardzo ważne zarówno w uprawach rolniczych, jak i też ogrodniczych. Szczególnie jeżeli nawozimy, tutaj musimy sprawdzać i zwracać uwagę, jak kształtuje się ten parametr w naszych glebach, ponieważ on też dokładnie wpływa na to, jak kształtuje się rozwój naszych roślin. Ponieważ jeżeli mamy zbyt wysokie zasolenie, może dochodzić nawet do poparzenia korzeni. Składniki mogą nie być przyswajane tak, jak powinny być. Więc tutaj to zasolenie jest rzeczywiście parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę.

Materia organiczna. I tutaj ta materia organiczna to jest temat, który też jest poruszany i myślę, że tutaj moi koledzy, którzy będą mówili o żyzności gleby, na pewno wspomną o materii organicznej, próchnicy. My rzeczywiście wykonując analizę gleby z różnych próbek z różnych rejonów kraju, które przychodzą do naszego laboratorium, widzimy, że rzeczywiście niektóre te próbki są ubogie w zawartość materii organicznej. I większość gleb w Polsce niestety zmaga się z tym problemem, że ta zawartość próchnicy, materii organicznej jest na bardzo niskim poziomie i cały czas musimy polepszać i poprawiać parametry gleby, aby te poziomy podwyższać i żeby one były na nieco wyższym poziomie. Materia organiczna.

Dlatego ja tutaj się zatrzymałam na chwilę, ponieważ to jest czynnik, który warunkuje żyzność i produkcyjność gleby. I tutaj rzeczywiście my coraz większą uwagę poświęcamy, aby ten parametr był rzeczywiście diagnozowany, określany i w możliwie dostępnych formach braki były uzupełniane i cały czas polepszane. Ta materia organiczna wpływa na praktycznie wszystkie pozostałe funkcje życiowe gleby, te biologiczne, fizyko-chemiczne, gospodarki wodnej. Jak gdyby to wszystko znajduje się w materii organicznej. I proszę zobaczyć, że ta średnia zawartość próchnicy w poszczególnych województwach, ona jest rzeczywiście na bardzo niskich poziomach. Praktycznie jest tylko jeden region w Polsce, gdzie te parametry dotyczące próchnicy, zawartości próchnicy w glebie są powyżej 2,5 i to oczywiście ten rejon Żuław, gdzie zawsze te gleby były bardzo żyzne w materię organiczną. Pozostałe, szczególnie tutaj w centralnej Polsce, no rzeczywiście mamy problem i ten poziom materii organicznej jest na dosyć niskim poziomie.

Azot ogólny. Azot ogólny, oczywiście pierwiastek plonotwórczy, bardzo ważny pod względem tego, jak wygląda nasz plon, jak się kształtuje ten plon, jaki mamy wzrost plonu. I tutaj są, można powiedzieć, takie dwie podstawowe grupy. Jedna grupa, gdzie my te wyniki otrzymujemy na poziomie do 16 gram na kilogram suchej masy. Druga to do 32, więc tutaj te parametry… są dwie główne grupy. Rzeczywiście cały czas poprawiamy, ten azot jest w miarę możliwości uzupełniany. Azot mineralny, podobnie tutaj szczególnie azot, do 35,3, takie wyniki otrzymujemy. Magnez przyswajalny. I tutaj, jeśli mówimy o magnezie i o pierwiastkach z tej grupy plonotwórczej, makroelementach, mamy rozbieżność.

Ta rozbieżność zależy od wielu istotnych czynników, między innymi od upraw, jakie mamy, od warunków klimatycznych w danym roku, od nawożenia, które jest wprowadzane, czy też od typu upraw, jakie stosujemy na danej glebie, czy też był obecny poplon, czy też nie było obecnego poplonu, czy mamy uzupełnienia, czy też nie. Tutaj te wartości, parametry, jakie otrzymujemy, różnią się w poszczególnych grupach. Jednak przeważa ta zawartość praktycznie w ponad 220-230 próbkach. Te wartości sięgały nawet 68 miligramów na litr gleby. To jest wartość, można powiedzieć, że zadowalająca. W przypadku fosforu, tutaj musimy zaznaczyć, że fosfor jest to pierwiastek, gdzie z tej gleby dosyć trudno on jest przyswajalny i tutaj musimy monitorować jego przyswajalność, jego możliwość przyswajania, ponieważ fosfor jest tak na dobrą sprawę takim pierwiastkiem, który jest najmniej mobilny w glebie i musimy tutaj analizować, jak on się kształtuje na poszczególnych parametrach. Kwestia jest też, tak jak przy magnezie, jakie uprawy, jakie uprawki, jaki rejon Polski, ale rzeczywiście z roku na rok widzimy też wzrost zawartości fosforu w glebach, że rzeczywiście te pierwiastki są uzupełniane. Podobnie jak potas.

Potas tutaj mniej więcej się rozkłada w poszczególnych grupach na jednakowym poziomie, ale są też gleby, gdzie rzeczywiście tego potasu jest bardzo mało, wręcz jest on niezauważalny. I tak jak wspomniałam, proszę państwa, analiza gleby jest niezbędna, abyśmy otrzymali wynik. Te wyniki otrzymujemy różne, w zależności, jaki typ uprawy, z jakiego rejonu, jakie uprawki, ale zlecając analizę gleby wszyscy robimy to w określonym celu. Mamy albo kwestie monitoringu, albo kwestie dotyczące dopłat środowiskowych, mogą być to jakieś schematy, może być to integrowana produkcja, rolnictwo węglowe, projekty dofinansowywane do gospodarstwa, różnego rodzaju wartości dodane, gdzie tą jedną składową oczywiście jest analiza gleby.

I tutaj ważne jest, i to już leży po naszej stronie, żebyśmy monitorowali, kiedy i jakie badania musimy zrobić w określonym czasie. Niestety tutaj w przypadku korzystania z dofinansowań, z projektów, musimy się trzymać terminów i musimy dostarczać próbki do badań wyznaczonych tak, żebyśmy się mieścili w tych rangach. Programy rolno-środowiskowe, modernizacja gospodarstw typu „młody rolnik”, tam rzeczywiście pojawił się ten aspekt dotyczący dofinansowywania, gdzie jest punkt wykonywania badań gleby. Certyfikacja systemów. Coraz więcej tutaj poświęcamy aspektom dotyczącym certyfikacji naszych gospodarstw. Oczywiście to jest integrowana produkcja, jest to Global G.A.P., BRC, to są takie systemy, gdzie wiąże się z tym, że już jesteśmy w jakimś łańcuchu dostaw żywności i jak gdyby na poszczególnych łańcuchach, na poszczególnych etapach tych dostaw żywności jesteśmy monitorowani, kontrolowani. I również zaczynamy tutaj od tego przysłowiowego pola, gdzie to pole jest rzeczywiście monitorowane, sprawdzane, stąd też ta analiza gleby jest wymagana z naszego poziomu.

Podsumowując, proszę państwa, ta analiza gleby umożliwia nam stały monitoring poszczególnych zawartości, parametrów makro-, mikroelementów, parametrów typu pH, zasolenie. To, co musimy sprawdzać i weryfikować, na jakim poziomie jest, abyśmy mogli w pełni móc powiedzieć, że nasza gleba jest zasobna, czy też wymaga uzupełnienia danych pierwiastków. Znajomość analizy gleby pozwala na ułożenie planu nawozowego. To jest dosyć ważne w ostatnim czasie. Ten plan nawozowy, gdzie on się rzeczywiście nam przewija i aby móc ułożyć plan nawozowy, musimy znać analizę, wyniki gleby, którą mamy u siebie na polach. Ocena zasobności w składniki pokarmowe, to, co już powiedziałam, to przekłada nam się na ilość i jakość plonu, który uzyskujemy. Analiza gleby również umożliwia nam racjonalne nawożenie dla roślin według aktualnych potrzeb. Czyli tutaj już nie robimy czegoś takiego jak było dotychczas to powszechne i stosowane, że stosujemy nawozy, ale nie patrzymy na ich ilość, czyli stosujemy na oko. Był ten czas, kiedy, że tak powiem, ten koszt nawozów nie był aż tak wysoki, większość robiła to na oko.

Teraz, szczególnie patrząc pod względem ekonomicznym, trzymamy się takich standardów, że rzeczywiście analiza gleby, plan nawozowy, zalecenia nawozowe, patrzymy na ilość nawozów, jakie mamy zastosować i tego się trzymamy. Analiza gleby wspomaga też nam proces produkcyjny, czyli poprawia nam ilość, jakość plonu. Czyli tutaj jest to działanie dodatnie, działanie wymierne, ale oczywiście my to po to robimy, żeby wzrósł nam plon przy optymalizacji kosztów. Takie jest założenie. Analiza gleby jest podstawowym, ale też niezbędnym elementem diagnostycznym w strategii nawożenia roślin. I tutaj te badania gleby, poszczególnych parametrów, są oczywiście niezbędne na każdym etapie. I widzimy, że tutaj to zainteresowanie analizą gleby rzeczywiście wzrasta z roku na rok. Nie jest już to coś nowego, coś, co dziwi, lecz staje się to takim standardem w dużych gospodarstwach, ale też w mniejszych gospodarstwach, gdzie rzeczywiście jest to kalkulowane pod względem biznesowym, ponieważ już prowadzenie gospodarstwa to też jest swego rodzaju firma, też jest to biznes, gdzie analizuje się wszelkie koszty składowe, które wchodzą w skład całej produkcji. Troska o glebę, proszę państwa, to troska o życie. I my właśnie troszcząc się o glebę, co ona zawiera, jak o nią dbamy, jakie uprawki stosujemy, to oczywiście troszczymy się o życie, w tym oczywiście nasze życie jako ludzi, ponieważ dbamy o klimat, dbamy o produkcję, dbamy o różnorodność biologiczną, o poprawny obieg składników odżywczych, o wodę, o ten krajobraz i ta ziemia, te pola są rzeczywiście wpisane w naszym kanonie krajobrazowym.

Proszę państwa, jeżeli mają państwo próbki gleby, które wymagają analizy, my zachęcamy do kontaktu z naszym laboratorium. Jesteśmy laboratorium, które wykonuje analizy gleby w najkrótszym terminie, jest to około pięciu dni roboczych. Możemy wykonać analizę parametrów fizyko-chemicznych, jak i też zawartości metali ciężkich, ułożenie planu nawozowego, ułożenie zaleceń nawozowych, czyli podchodzimy holistycznie i kompleksowo do potrzeb państwa. W przypadku oczywiście zainteresowania prosimy o kontakt i zapoznanie się z naszą ofertą. Oczywiście tutaj analiza gleby jest naszym priorytetem i różnego rodzaju pakiety dostosowane do poszczególnych formatów, poszczególnych wymagań, czy to certyfikacji, czy to też ekoschematów, są państwo u nas w stanie wybrać i w przeciągu pięciu dni roboczych otrzymać wyniki analizy gleby. Ja dziękuję państwu za uwagę. W przypadku pytań, wątpliwości, pozostaję do dyspozycji.

Szanowni państwo, pojawiły się dwa pytania. Pierwsze pytanie: Jak często powinno wykonywać się analizę gleby?

Książkowo i literaturowo mówi się, że analizę gleby wykonujemy co 2-4 lata. Jednak widzimy w praktyce, że większość plantatorów wykonuje już tę analizę gleby rokrocznie, sprawdzając parametry takie jak pH czy zasolenie. Oczywiście nie trzeba robić całej kompleksowej analizy, ale taką analizę pH czy też zasolenia warto przeprowadzać corocznie, ponieważ te parametry rzeczywiście są bardzo istotne pod względem innych parametrów, na które mogą mieć wpływ. Więc my też skłaniamy się ku temu, żeby wykonywać częściej poszczególne parametry, które rzeczywiście istotnie wpływają na potencjał plonotwórczy naszych roślin.

Drugie pytanie, jakie mamy, to: Który parametr fizykochemiczny jest najbardziej zmienny, który powinniśmy monitorować?

I oczywiście tutaj, tak jak wiemy, nasz klimat zdecydowanie ulega zmianom i pojawia się bardzo dużo zmiennych, które dotyczą całego funkcjonowania wegetatywnego roślin. Tutaj musimy mieć na uwadze, że opady deszczu, wysoka, niska temperatura, pokrywa śnieżna, retencja wody, obieg tej wody, obieg innych pierwiastków zdecydowanie może zmieniać parametry takie jak pH, zasolenie, ale też niektóre pierwiastki: fosfor, magnez, wapń. Ponieważ może być sytuacja, że mamy bardzo wysokie pH, czy też niskie i one mogą zahamowywać możliwość przyswajania i wtedy mamy sytuację, że niby pierwiastki typu makro- i mikroelementy są w glebie, a niestety one nie są przyswajalne dla rośliny. Stąd też obserwujemy niedobory. Dlatego też powinniśmy oczywiście monitorować pH, zasolenie. To są takie dwa priorytetowe pierwiastki, które wymagają jednak corocznego przyglądania się rzeczywiście, jak wygląda ich wynik. Dlatego musimy wykonywać coroczną analizę oraz podstawowe parametry makroelementów.