Sposoby na zwiększenie plonów buraka cukrowego w trudnych warunkach – POLE express

Zapraszamy na komunikat POLE express z 13.06 o nawożeniu dolistnym buraków cukrowych, które wpływa na zwiększenie plonów buraków cukrowych.

Z filmu dowiesz się:

00:18 – aktualny stan na plantacji buraków cukrowych

01:10 – odżywianie dolistne buraków cukrowych

03:03 – objawy niedoboru boru

04:28 – polecany zabieg odżyw

05:28 – zagrożenie ze strony chwościka buraka, brunatnej plamistości liści

06:17 – ochrona przed patogenami

 

Produkty polecane w filmie:
ASX Potas Plus
Bolero
ASX Mn Forte
ASX Siarczan Magnezu
Protaminal
Viflo CuB
Omex Zynergy

 

Transkrypcja

Dzień dobry, nazywam się Iwona Janda-Malina i zapraszam do kolejnego odcinka Pole Express. Dzisiaj przeanalizujemy, czego aktualnie potrzebują buraki cukrowe. Jesteśmy na Śląsku.

Na tym polu buraki cukrowe mają między 9 a 11 liści właściwych i jest duża presja mszyc. Ostatnio, w ostatnich dniach było trochę opadów, ale generalnie susza coraz bardziej zaczyna na ograniczać rozwój roślin. Teraz wchodzimy w ten moment, gdy buraki bardzo intensywnie pobierają makroelementy i wodę.

Jeśli chcemy budować tę rozetę liściową i dojść do tego, by te buraki coraz szybciej nam zakrywały międzyrzędzia, to musimy je wspomagać dolistnie. W tym sezonie warunki pogodowe generalnie nie sprzyjają rozwoju buraków cukrowych, siewy mieliśmy często opóźnione, potem zimna wiosna, te zimne, dosyć wilgotne jednak na początku roku gleby powodowały, że ten wigor buraków był słabszy, a początek czerwca to już naprawdę była intensywna susza w wielu miejscach, którą chwilowo poprawiły opady z ostatnich dni, lecz wiem, że było to zjawisko lokalne, dlatego generalnie wspomagajmy buraki cukrowe w rozwoju, aplikując im składniki odżywcze dolistnie. Przede wszystkim bardzo ważny jest potas. Potasu buraki, te bardzo dobrze plonujące, pobierają z gleby nawet około 600 kilogramów z hektara. Potas warunkuje nam w ogóle pobieranie azotu pozostałych makroelementów z gleby oraz transport tych składników w obrębie rośliny. Potas również będzie nam regulował gospodarkę wodną, więc jak mamy problemy z niedoborem wody, to odżywienie potasem będzie warunkowało nam to, w jakiej kondycji znajdują się aktualnie buraki cukrowe. Ja mam nadzieję, że to nawożenie doglebowe potasem zostało wykonane w oparciu o analizy gleby oraz o prognozowany plon, lecz teraz w momencie właśnie, gdy ta rozeta nam coraz bardziej zaczyna się rozwijać, bardzo istotne jest dokarmianie dolistne potasem i mam nadzieję, że już przynajmniej jeden zabieg dokarmiania dolistnego został wykonany w państwa łanach, a teraz do nawożenia dolistnego buraków potasem doskonale sprawdzi się nawóz ASX Potas Plus w dawce trzy kilogramy na hektar. Tam jest duża dawka potasu, dodatkowo azot, fosfor oraz cała paleta mikroelementów, w tym bor. A bor to przecież najważniejszy, z punktu widzenia odżywienia buraków cukrowych, mikroelement.

Oczywiście wszystkie pozostałe mikroelementy również są bardzo istotne, aczkolwiek boru w naszych glebach bardzo brakuje, a burak pobiera tego boru między 10 a 11 gram na tonę plonu. Tak że również tutaj mam nadzieję, że ta jedna aplikacja, przynajmniej jedna aplikacja borem już jest wykonana i buraki tę pierwszą porcję dostały.

Teraz proponuję kolejny raz zaaplikować bor w dawce między 120 a 150 gram tego boru na hektar, najlepiej w formie pentaboranu sodu z dodatkiem sorbitolu. Dzięki temu ten bor będzie nam się przemieszczał w roślinie i tym sposobem w tych nowych rozwijających się liściach również ten bor będzie się znajdował, co w przypadku innych preparatów z borem jest niemożliwe. Niedożywienie buraków borem to karlejące rośliny, uboga rozeta, zgorzel liści sercowych, utrudnione pobieranie składników mineralnych z gleby, niski wigor tych roślin, tak że tych konsekwencji niedoboru boru na naszych polach nie chcemy obserwować, w związku z tym teraz przy okazji najbliższych zabiegów dolistnych dodajmy do zabiegu Bolero, litr do półtora litra na hektar i w ten sposób dokarmiajmy te rośliny dolistnie. Dolistnie aplikujemy również burakom miedź. I ta miedź będzie bardzo mocno wpływała na wiele procesów fizjologicznych w obrębie rośliny, ale przede wszystkim właśnie na gospodarkę azotem, ale także na tę zdrowotność tych buraków cukrowych. Im lepiej odżywiane miedzią rośliny, tym wyższa polaryzacja cukru, lepszy plon korzeni, tak że tę miedź również przy okazji teraz tych zabiegów podajemy roślinom.

Nie pomijamy również manganu oraz cynku. To od tych składników będzie bardzo mocno zależał rozwój korzeni, a tutaj te korzenie to jest nasz plon, tak że mangan i cynk będą nam bardzo mocno budowały plon. Przy okazji, mangan i cynk również warunkują efektywność azotu, efektywność fosforu, również mają wpływ na zdrowotność buraków cukrowych. Tak że wszystkie mikroelementy możemy podać roślinom w postaci nawozu ASX Complex Mangan Forte, kilogram na hektar. Tam znajdziemy miedź, mangan, cynk, ale także żelazo, także molibden, również bor, także wszystko to, czego te buraki w tym momencie potrzebują. Reasumując, zalecam państwu w tym momencie wykonać zabieg, w którym znajdzie się ASX Potas Plus, trzy kilogramy na hektar, do tego litr Bolero i do tego kilogram ASX Complex Mangan Forte. I tym sposobem buraki naprawdę w tym momencie, gdy bardzo intensywnie potrzebują pobierać składniki odżywcze, co nieraz z powodu niedoboru wody w glebie jest ograniczone, one właśnie w ten sposób zostaną dokarmione i te fazy rozwojowe nie zostaną zaburzone. Ta rozeta nam będzie się intensywnie rozwijać i zakrywać międzyrzędzia.

Oczywiście do tego można dołożyć jeszcze pięć kilogramów siarczanu magnezu bądź pół litra do litra Protaminalu, tak by jeszcze wybarwić mocniej te rośliny, by zwiększyć ten efekt zieloności, zintensyfikować fotosyntezę, a Protaminal, czyli koncentrat aminokwasowy wciągnie wszystkie składniki zawarte w cieczy roboczej do rośliny i te składniki odżywcze będą bardzo szybko rozlokowane w obrębie tej rozety liściowej, tak by uzupełniać ewentualne niedobory oraz właśnie rozwijać dalej te buraki cukrowe. Redukcja substancji aktywnych do ochrony przed chwaścikiem buraka oraz brunatną plamistością liści powoduje, że zagrożenie ze strony tych patogenów jest coraz większe. Sposobem na zwiększenie odporności buraków cukrowych na choroby jest precyzyjne nawożenie oraz biostymulacja.

Buraki cukrowe mają mechanizmy obrony przed chorobami, nauka poznała sposoby na to, jak zwiększyć tę naturalną odporność roślin na choroby i teraz chciałabym państwu opowiedzieć o dwóch produktach, które właśnie będą bardzo mocno wzmacniały nam tę odporność roślin na te zagrożenie ze strony chorób grzybowych, które czyhają w łanie i za chwilę ta presja tych zagrożeń będzie się zwiększała, bo im bardziej zaciągnięty łan liśćmi, tym większa wilgotność w tym łanie oraz wyższe temperatury, w związku z czym presja chorób grzybowych będzie się nasilać. Do takich rozwiązań należy Viflo Cu-B oraz Omex Zynergy.

Wykonaliśmy doświadczenia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Kępie, gdzie okazało się, że aplikacja dolistna tych nawozów biostymulujących zwiększa odporność roślin na chwościka. Viflo Cu-B zawiera wszystkie najważniejsze z punktu widzenia rozwoju buraka cukrowego składniki odżywcze. Jest tam potas, bor, miedź, mangan i cynk. Miedź jest tam w postaci nanocząsteczek, czyli bardzo drobnych cząsteczek, które dzięki temu szybko wnikają do rośliny, a całość preparatu skompleksowana jest z kwasem glukonowym, co zapewnia systemiczność zawartych w produkcie składników odżywczych. Dzięki temu właśnie ta miedź w postaci nanocząstezcek, która będzie nam bardzo dobrze krążyła w obrębie rośliny, bardzo dobrze nam tutaj wzmacnia odporność roślin przed chwościkiem oraz zapobiega nam tym wczesnym infekcjom. Viflo Cu-B zalecam już teraz przy okazji najbliższych zabiegów dolistnych stosować w dawce półtora litra na hektar, ale później, gdy ta presja chorób grzybowych wzrośnie, nie pomijajmy tego produktu, dodawajmy go do cieczy roboczej, bo naprawdę to nam wzmocni ochronę przed chwościkiem.

Drugim produktem, o którym wspomniałam jest Omex Zynergy. Tam znajduje się miedź, siarka i cynk oraz kompleks, który nazwany jest przez producenta molekułą Omex Eba. W tej molekule znajdujemy składniki, które stymulują w roślinie produkcję fitoaleksyn. Fitoaleksyny to są naturalne ciała odpornościowe, które roślina wytwarza po infekcji patogena, blokując w ten sposób rozwój tego patogenu w obrębie rośliny. Omex Zynergy proponujemy stosować w dawce od pół do jednego litra na hektar, teraz oraz w późniejszych fazach rozwojowych, gdy ta presja chorób nam się zwiększy. Susza bardzo mocno nam ogranicza plonowanie roślin uprawnych, ale brak odpowiedniej biostymulacji oraz nawożenia również, dlatego nie popełniajmy tych błędów i nie pomijajmy zabiegów nawożenia dolistnego.

Dziękuję bardzo i zapraszam do śledzenia treści na kanale Doradca Rolniczy.