Spekfree 430 SC – nowy tebukonazol

tebukonazol Spekfree 430 SCW tym sezonie pojawił się nowy fungicyd zawierający tebukonazol przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed najważniejszymi chorobami grzybowymi. Spekfree 430 SC jest środkiem o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Zawartość substancji aktywnej w środku wynosi aż 430 g/l produktu.

Ochrona rzepaku ozimego

W uprawie rzepaku Spekfree 430 SC skutecznie chroni przed czernią krzyżowych, szarą pleśnią, suchą zgnilizną kapustnych i zgnilizną twardzikową. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania w okresie jesiennym to 0,45 l/ha. Okres wykonania zabiegu przypada na fazę 4-8 liści rzepaku.

Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi. W okresie wiosennym środek stosuje się w dawce 0,6 l/ha w fazie wydłużania pędu głównego. Od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia zaleca się stosować dawkę 0,75 l/ha.

Odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 14 dni. Maksymalnie można przeprowadzić 2 zabiegi w sezonie.

Ochrona pszenicy ozimej

Spekfree 430 SC chroni pszenicę ozimą przed mączniakiem prawdziwym, brunatną plamistością liści, rdzą brunatną pszenicy, septoriozą liści, septoriozą plew i fuzariozą kłosów. Zaleca się stosowanie dawki 0,6 l/ha maksymalnie raz w sezonie. Termin wykonania zabiegu od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia.

Zabieg wykonany wcześniej – od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego chroni przed mączniakiem prawdziwym, brunatną plamistością liści oraz septoriozą liści. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

Ochrona jęczmienia jarego

Od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka wykonuje się zabieg ochronny przed rdzą jęczmienia, mączniakiem prawdziwym, plamistością siatkową liści, rynchosporiozą zbóż. Ochronę dodatkowo przed fuzariozą kłosów zapewni zabieg wykonany od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia. W przypadku jęczmienia jarego zaleca się wykonanie jednego zabiegu w sezonie stosując dawkę 0,6 l/ha.

Polecane artykuły: