Rzepak ozimy po wschodach, poprawa kondycji roślin – komunikat rolny Agrosimex

Ekspert ocenia stan wschodów rzepaku ozimego na plantacji i przedstawia zalecenia odnośnie koniecznych zabiegów w fazie powschodowej roślin.

Okolice miasta Gniew – plantacja rzepaku ozimego wysianego pod koniec sierpnia 2020 roku.

 

TRANSKRYPCJA

Witam serdecznie państwa, nazywam się Tomasz Piotrowski i jestem managerem produktu w dziale nawozów firmy Agrosimex.

W dniu dzisiejszym wizytujemy pola północnej Polski, a ściślej starorzecza Wisły, okolic miasta Gniew. Są to pola z wysianym pod koniec sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku rzepakiem ozimym. Stan wizytowanej plantacji można ocenić na co najmniej dobry, rzepak jest w fazie dwóch liści właściwych, wschody są wyrównane na całej powierzchni plantacji i brak jest wyraźnych objawów niedoboru składników pokarmowych. Niestety nie wszystkie plantacje charakteryzują się tak dobrym stanem.

Jak poprawić stan plantacji rzepaku?

W celu poprawy właśnie tego stanu, przyspieszenia bądź wyrównania wschodów rzepaku ozimego sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów zawierających pochodne związków próchnicznych, czyli kwasów fulwowych i huminowych. Przykładem takiego preparatu jest Rosahumus, dzięki któremu po zastosowaniu nalistnym powschodowym we wczesnych fazach rozwojowych pobudzony zostaje rozwój systemu korzeniowego rzepaku ozimego. Natomiast właśnie to poprawienie rozwoju systemu korzeniowego powoduje zwiększenie możliwości pobierania składników pokarmowych z gleby przez roślinę. Jest ona wtedy lepiej odżywiona, co wpływa na jej stan, zdrowotność, możliwości dalszego rozwoju i prawidłowego wzrostu.

Jeszcze większe możliwości poprawy stanu plantacji w okresie wschodów aż do fazy dwóch-czterech liści właściwych rzepaku ozimego wykazuje kolejny preparat, którym jest Startus Active Duo. Oprócz związków próchnicznych zawiera on w swoim składzie najważniejsze składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz mikroelementy, a także substancje stymulujące rozwój rośliny. Sprawdzonym rozwiązaniem mającym na celu poprawę kondycji rzepaku ozimego w fazie powschodowej jest oprysk albo preparatem Rosahumus w dawce trzy kilogramy na hektar, albo preparatem Startus Active Duo w dawce trzy litry na hektar.

Kiedy zadbać o najlepszą kondycję rośliny?

Jesień to okres, w którym każdy rolnik powinien bardzo mocno skupić się na uzyskaniu jak najlepszej kondycji swoich upraw ozimych, tak aby plantacja była odpowiednio przygotowana do przezimowania. Rośliny rzepaku powinny charakteryzować się silnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Szyjka korzeniowa powinna osiągać odpowiednią wielkość, a jej średnica to minimum dziesięć milimetrów. Jednocześnie powinna być ona głęboko osadzona w ziemi. Część nadziemna natomiast powinna osiągać odpowiednią masę o właściwym pokroju. Co to znaczy? To znaczy, że każda roślina powinna mieć około ośmiu-dwunastu liści dobrze rozwiniętych, z szerokimi blaszkami i niewydłużonymi ogonkami. I najważniejsze, roślina powinna być dobrze odżywiona. Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze, właściwy pokrój rośliny przed zimą zapewni jej dobre przezimowanie oraz wytworzenie odpowiedniej liczby zawiązków pędów bocznych, wyrastających z kątów liści.

Prawidłowo odżywiona roślina gromadzi w szyjce korzeniowej substancje zapasowe, które wykorzystane są podczas wiosennego ruszenia wegetacji. Jeżeli tych substancji zapasowych jest za mało, a wiosną pojawią się niekorzystne stresowe warunki, może wystąpić istotna redukcja plonu. Po drugie, plon rzepaku ozimego warunkowany jest już jesienią, ponieważ w tym okresie różnicują się stożki wzrostu i zawiązki przyszłych łuszczyn. Jeśli się one nie zawiążą, to rzepak będzie musiał je wytworzyć na wiosnę, co spowoduje obniżenie potencjału plonowania rzepaku ozimego. Przy jesiennych temperaturach i krótkim dniu rośliny często nie są w stanie osiągnąć odpowiedniej fazy rozwojowej, niezbędnej do prawidłowego przezimowania. Tempo wzrostu spada, ponieważ rośliny nie mogą pobrać odpowiedniej ilości składników pokarmowych przez słabo rozwinięty system korzeniowy i niedostępność właśnie tych składników pokarmowych. W takich sytuacjach właśnie odżywianie nalistne zyskuje na znaczeniu, gdyż ono jest zwykle bardziej efektywne od nawożenia doglebowego. Sprawdzonym rozwiązaniem jest zasilanie w okresie jesiennym plantacji rzepaku ozimego preparatami z odpowiednio zbilansowanymi makro- i mikroskładnikami. W okresie jesiennym rzepak powinien być zapatrzony nalistnie przede wszystkim w fosfor, bor, cynk oraz mangan.

Idealnym rozwiązaniem pokrycia zapotrzebowania na składniki pokarmowe jest zastosowanie odpowiedniego preparatu i programu nawożenia nalistnego. Powinien on składać się z dwóch zabiegów. Pierwszy to zabieg odżywiający zastosowany w fazie czterech-sześciu liści. W naszym rozwiązaniu składa on się z czterech produktów. Są to: ASX Complex w dawce jeden kilogram na hektar, drugi to Bolero w dawce jeden litr na hektar, ASX Fosfor Plus, jeden kilogram na hektar, i Protaminal, pół litra na hektar. Drugim zabiegiem, jest to zabieg przygotowujący do przezimowania, w naszym rozwiązaniu składa on się z trzech preparatów. Oczywiście Bolero jako zaopatrzenie rośliny w bor, w dawce jeden litr na hektar, ASX Makro Plus, w dawce jeden kilogram na hektar, i oczywiście Protaminal, pół litra na hektar.

Bardzo dziękuję państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam i zachęcam do korzystania z naszych rozwiązań.