RGT IRENOXX – Kukurydza z bardzo wysokim potencjałem plonowania

Nasiona kukurydzy RGT Irenoxx – odmiana na ziarno FAO 230-240, na kiszonkę 230-240 i bioetanol.

 

Zalety nasion kukurydzy RGT Irenoxx:
• Najwyższy potencjał plonowania ziarna potwierdzony w badaniach COBORU w 2017 i 2018 roku, gdzie RGT Irenoxx uplasował się w ścisłej czołówce odmian w swojej grupie wczesności.
• Wysoka regularność plonowania na glebach o różnej klasie zarówno w warunkach normalnych jak i suchych, kiedy występują okresowe deficyty wody w trakcie okresu wegetacji.
• Wysoka zdrowotność kolb oraz całych roślin zmniejszająca ryzyko powstania strat ilościowych w plonach oraz pogorszenia jakości ziarna, w tym możliwości skażenia przez mykotoksyny.
• Doskonała adaptacja do mniej zasobnych stanowisk.

Profil agrotechniczny kukurydzy RGT Irenoxx:
• Typ mieszańca: pojedynczy,
• Wczesny wigor: wysoki,
• Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody,
• Stanowiska: na wszystkie klasy gleb.

Odporność na choroby kukurydzy RGT Irenoxx:
• Furiarioza kolb: bardzo wysoka,
• Furiarioza łodyg: bardzo wysoka,
• Głownia kolb: bardzo wysoka,
• Głownia łodyg: wysoka.

Ziarno kupisz tutaj:
KLIK

Transkrypcja: 

RGT IRENOXX to odmiana wyhodowana przez znaną na rynku polskim, jak i zagranicznym hodowlę RAGT.

Jest to odmiana z grupy wczesności FAO 230–240, dedykowana do uprawy na ziarno, jak i na kiszonkę. RGT IRENOXX charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania. Został zarejestrowany w Polsce w roku 2019. Po serii badań rejestrowych w latach 2017–2018 osiągnął bardzo wysoki plon ziarna sięgający 110% wzorca i jednocześnie uplasował się w ścisłej czołówce odmian z tej grupy wczesności. Jest to odmiana o niskich wymaganiach glebowych, a więc może być uprawiana na tych najsłabszych stanowiskach glebowych. Jest to roślina o średniej wysokości 275 centymetrów, a więc właśnie na tych najsłabszych stanowiskach glebowych, gdzie mamy często do czynienia z dużym deficytem wody, RGT IRENOXX radzi sobie bardzo dobrze i dużo lepiej względem odmian późniejszych, które potrzebują dużo więcej wody do wytworzenia masy wegetatywnej. Ze względu na typ ziarna, jaki wykształca, jest to ziarno w typie flint, flint, dent. Kiszonka z tej odmiany charakteryzuje się bardzo dużą energetycznością w postaci dużej zawartości skrobi, skrobi szklistej, pożądanej właśnie w produkcji bydła mlecznego i mięsnego.

RGT IRENOXX to propozycja dla gospodarstw, które poszukują odmiany o średniej wysokości, dedykowanej do uprawy na najsłabszych stanowiskach glebowych. Ponadto można uprawiać tę odmianę praktycznie na terenie całego kraju.