Przechowywanie zbóż – ochrona przed szkodnikami magazynowymi

Co roku rolnicy na całym świecie decydują się przechowywać ziarno przez dłuższy czas, z nadzieją uzyskania za nie wyższej ceny w późniejszej sprzedaży. Wielu z nich przechowuje zboża również na potrzeby własnego gospodarstwa, np. do przygotowania paszy dla zwierząt lub przeznaczając je na siew. Na pytania dotyczące magazynowania zbóż odpowiada specjalista działu DDD – Mariusz Niemiec.

Prawidłowe przechowywanie ziarna wymaga wcześniejszego przygotowania miejsca, w którym ma być magazynowane.
Prawidłowe przechowywanie ziarna wymaga wcześniejszego przygotowania miejsca, w którym ma być magazynowane.

Co zagraża magazynowanemu zbożu?

Prawidłowe przechowywanie wymaga wcześniejszego przygotowania miejsca, w którym ma być magazynowane ziarno. Bardzo ważne jest przeprowadzenie dezynsekcji i dezynfekcji miejsca składowania zbóż, aby wyeliminować patogeny i szkodniki, wśród których szczególnie niebezpieczne są niektóre grzyby, owady, roztocza i gryzonie. Produktami przemiany materii grzybów pleśniowych są mykotoksyny – bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Natomiast owady, takie jak: wołek zbożowy, trojszyk ulec, trojszyk gryzący, mklik mączny, mól ziarniak, omacnica spichrzanka, oprócz mechanicznego uszkodzenia ziarna zanieczyszczają przechowywane ziarno padłymi osobnikami, ich wylinkami oraz odchodami, co powoduje zawilgocenie i zagrzanie się zboża. Obecność szkodników obniża też jakość ziarna, a często może nawet dyskwalifikować jego użycie do przerobu i spożycia dla ludzi i zwierząt.

Co możemy zrobić, jeżeli stwierdzimy obecność szkodników w magazynowanym ziarnie?

Metodą eliminującą wszystkie szkodniki jest metoda fumigacji, czyli gazowanie. Polecanymi fumigantami są Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE. Oba preparaty w swoim składzie zawierają 56 g fosforku glinu, w postaci 0,6-gramowych peletek lub 3-gramowych tabletek. Tabletki w obecności wilgoci i temperatury powyżej 10oC wydzielają bardzo toksyczny fosforowodór, który niszczy jaja, larwy i formy dorosłe owadów. Gazowanie eliminuje również obecność gryzoni w fumigowanym obiekcie.

Czy fumigacja ma negatywny wpływ na jakość przechowywanego zboża?

Nie. Proces ten nie wpływa negatywnie na jakość przechowywanego zboża, pod warunkiem że zostanie przeprowadzony zgodnie z etykietą produktu. Zboże po zabiegu musi być wietrzone tak długo, aż poziom fosforowodoru w ziarnie wyniesie poniżej 0,3 ppm.

Czy zabieg fumigacji może wykonać każdy rolnik?

Zabieg fumigacji może wykonać każdy rolnik, który ukończył szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Po ukończonym szkoleniu kursant uzyskuje zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę, co uprawnia go do kupowania i stosowania fumigantów we własnym gospodarstwie. Może również założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi fumigacji, np. u sąsiadów w okolicy.

Co może zrobić rolnik, który nie posiada szkolenia?

Może zwrócić się do firmy, która świadczy tego typu usługi. Ma również możliwość wyboru innego preparatu do zwalczania szkodników w zbożach – Talisma EC . Środek ten jest stosowany w formie oprysku bezpośrednio na ziarno. Ważne jest, aby zabieg oprysku zboża wykonać na podajniku w czasie przesypywania zboża. Do zakupu tego preparatu wystarczy aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą oprysku. Takie szkolenie posiadają niemal wszyscy rolnicy w Polsce.

Rozmawiała: Beata Rogala

quickphosquickphos-czerwony

talisma-ec-5l