Program ochrony ziemniaka

Obecnie w Polsce ziemniaki są uprawiane na areale mniej więcej 300 tys. hektarów. W porównaniu do powierzchni zbóż czy rzepaku to niewiele, jednak znaczenie tej uprawy rośnie. Aby uzyskać wysoki plon ziemniaków, trzeba pamiętać o ich odpowiedniej ochronie.

Choroby grzybowe, takie jak zaraza ziemniaka, występowanie chwastów i presja szkodników to zagrożenia mogące skutkować obniżeniem lub utratą plonu, z którymi muszą sobie radzić producenci ziemniaków.  

Odpowiednie fungicydy

Już od samego początku wzrostu roślin istotny jest dobór odpowiednich fungicydów do zabiegów ochronnych. Dostępne na rynku środki różnią się nie tylko substancjami czynnymi, ale także mobilnością w roślinie lub na niej. Najczęściej można się spotkać z mieszaninami dwóch różnych substancji aktywnych, charakteryzujących się inną mobilnością.

Zwalczaj chwasty i szkodniki

Wyróżnia się dwa terminy zwalczania chwastów w ziemniakach: przedwschodowy i powschodowy. Po wschodach należy zwrócić uwagę na fazę i ziemniaka, i chwastów. To także dobry czas na zastosowanie graminicydów.

Główny problem w uprawie ziemniaka stanowią szkodniki nalistne (mszyce, stonka), a ostatnio także agrofagi glebowe, np. drutowce.

Justyna Pacześna-Mikurenda