Poprawienie skuteczności zabiegów

poprawienie skuteczności zabiegów

Skuteczność zabiegów ochrony roślin jest uzależniona od wielu czynników. Począwszy od właściwości wody używanej do sporządzenia mieszaniny, poprzez warunki środowiskowe podczas zabiegu po cechy charakterystyczne zwalczanego szkodnika lub choroby. Rolnicy mogą na nie wpływać przy pomocy adiuwantów.Adiuwanty to substancje poprawiające skuteczność działania środków ochrony roślin przez modyfikację ich właściwości fizycznych.

Kiedy substancja ma trafić do miejsc trudno dostępnych

Flipper to zwilżacz silikonowy przeznaczony do stosowania łącznie ze wszystkimi środkami ochrony (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) i nawozami dolistnymi. Dzięki swoim właściwościom Flipper rozciąga krople naniesione na rośliny, zwiększając tym samym powierzchnię pokrycia cieczą – nawet w miejscach trudno dostępnych (tj. spodnia strona liścia). Większa powierzchnia pokryta substancją powoduje lepsze pobieranie tej substancji przez roślinę, a więc zostaje podwyższona skuteczność samego zabiegu.

Na niekorzystne warunki klimatyczne po zabiegu

Prolonger bazuje na naturalnych woskach, które łączą się z woskami na powierzchni roślin. Tworzy w ten sposób barierę ochronną dla substancji aktywnej, chroniąc ją przed zmywaniem. Warstwa utworzona przez adiuwant rozciąga się wraz ze wzrostem rośliny, co powoduje, że jest to idealny produkt w przypadku zabiegów wykonywanych w dużych odstępach czasowych. Prolonger zapewnia ochronę również samej substancji aktywnej wrażliwej na warunki środowiskowe.

Kiedy ważne są pH i twardość wody

Niewłaściwy odczyn wody używanej do przygotowania mieszaniny może doprowadzić do rozpadu lub dezaktywacji substancji aktywnej. Podobne skutki wywołuje tzw. twarda woda, w której jony Ca+ wchodzą w reakcję z substancją aktywną, blokując jej działanie. Activ 5 ma właściwości zakwaszające, zmienia barwę cieczy w zależności od odczynu, co ułatwia jego stosowanie. Dodanie Activ 5 do mieszaniny jest jak najbardziej zasadne również ze względu na konieczność zachowania niskiego pH roztworu przy stosowaniu regulatorów wzrostu. Równie istotne jest użycie Activ 5 do zabiegów herbicydowych, szczególnie z glifosatem, kletodymem, MC PA, 2,4-D i dikambą. Substancje te wykazują ograniczone działanie w obecności jonów Ca+, a Activ 5 sprawnie je wychwytuje, zapewniając tym samym stabilność substancji aktywnej.

Gdy ciecz robocza się pieni

Rolnicy sporządzają różnorodne mieszaniny zbiornikowe, tak aby podczas jednego przejazdu wykonać kilka koniecznych zabiegów. Takie działanie daje możliwość oszczędności pracy i czasu potrzebnego do wykonania każdego z zabiegów. Jak wiadomo, czas działa na niekorzyść rolników w przypadku postępu procesów chorobowych i żerowania szkodników. Niejednokrotnie gospodarz staje przed wyzwaniem usunięcia piany powstałej podczas mieszania środków ochrony, herbicydów i nawozów dolistnych. Defoma skutecznie rozbija pianę. Odpieniacz działa natychmiastowo, wlewamy go bezpośrednio do zbiornika. Wystarczy 5–10 ml Defomy, aby zbić pianę w 100 litrach cieczy roboczej.

Beata Rogala

adiuwanty