Odchwaszczanie przedwschodowe kukurydzy, słonecznika, soi – POLE express Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia komunikatu z 29.04.2022

Czego dowiesz się z filmu:
01:30 – odchwaszczanie przedwschodowe kukurydzy
04:36 – odchwaszczanie przedwschodowe słonecznika i soi

 

Transkrypcja:

Dzień dobry. Darek Przybylski, Agrosimex. Pełną parą ruszyły siewy kukurydzy, ale też dużą popularnością cieszą się w tym sezonie słonecznik oraz soja. Dzisiejszy komunikat Pole Express poświęcony będzie właśnie przedsiewnej, tak zwanej doglebowej ochronie herbicydowej wspomnianych upraw. Zachęcam do obejrzenia.

Kukurydza, soja, słonecznik z roku na rok zyskują na popularności. Swój sukces zawdzięczają względnie prostej uprawie oraz stabilnym dochodom. Ponadto są to uprawy, które nie wymagają wielu czasochłonnych i kosztownych zabiegów chemicznych. W zasadzie wymagana i kluczowa jest ochrona herbicydowa. Dlaczego? Ponieważ zarówno kukurydza, słonecznik i soja są roślinami uprawianymi w szerokich rzędach, a obsada roślin na jednostce powierzchni jest mała. Ponadto są to rośliny o wolnym początkowym wzroście. Przez co są bardzo podatne, wrażliwe na zachwaszczenie. Zwłaszcza w tych początkowych fazach rozwojowych. Straty plonu, kukurydzy choćby, spowodowane przez takie chwasty jak chwastnica, komosa, przytaczniki, psianka czy też rdesty, mogą sięgnąć nawet 70%. Zatem niezwykle ważne jest odchwaszczanie.

Czy można zatem skutecznie, bezpiecznie wykonać zabieg herbicydowy tuż po siewie, jeszcze przed wschodami roślin? Jestem przekonany, że tak. A im szybciej plantacja zostanie zabezpieczona przed chwastami, tym lepiej. Lepiej dla rośliny, lepiej dla plonu. Oczywiście skuteczność i selektywność tak zwanych zabiegów doglebowych zależy przede wszystkim od przebiegu pogody. Zwłaszcza wilgotność gleby jest istotna. Ważna jest również znajomość stanowiska, wiedza na temat możliwego składu gatunkowego chwastów, jakie mogą pojawić się na danym polu. Jeśli wiemy, jakich chwastów możemy się spodziewać, mamy odpowiednie warunki glebowe, pogodowe, to zachęcam do ochrony tych upraw zaraz po zasiewie. Substancje aktywne, które sprawdzą się w takich zabiegach przedwschodowych w kukurydzy to między innymi metazachlor, mezotrion, terbutylazyna, sulkotrion oraz pendimetalina. Nasza propozycja w terminie posiewnym to jest BBCH 0-0,5, to kombinacja trzech substancji z dwóch preparatów. Są to esmetalachlor z preparatu Recosar 96EC oraz terbutyzalyn i sulkotrion z preparatu Sulcotrek 500SC. Recosar jest to selektywny herbicyd o działaniu układowym. Zwalczy on chwastnicę jednostronną, palusznik, psiankę czarną, włośnicę. Sulcotrek zaś uzupełni spektrum zwalczanych chwastów o fiołka polnego, o gwiezdnicę pospolitą, marunę bezwonną, przetaczniki, przytulię czepną. Sulcotrek to selektywny herbicyd w formie zawiesiny do rozcieńczania wodą, również o układowym działaniu. Zawiera dwie substancje, dwie wzajemnie uzupełniające się substancje. A jako kompletne rozwiązanie ze wsparciem esmetalachloru zwalczą

również komosę białą oraz rdest powojowaty. Dawki to odpowiednio: Recosar 1-1,2 litra na hektar, Sulcotrek 1,5 litra na hektar. Oczywiście zalecam uzupełnić rozwiązanie o adiuwant doglebowy Remix w dawce minimum tutaj 0,2 litra na hektar. Adiuwant ten zapobiegnie znoszeniu cieczy użytkowej, poprawi osadzanie, przyleganie cieczy do powierzchni gleby. Zwiększy też absorbcję, wiązanie się substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawi oczywiście skuteczność oraz zmniejszy ryzyko fitotoksyczności.

W słoneczniku zwyczajnym zaś przeciwko chwastom dwuliściennym ciekawym i takim polecanym rozwiązaniem do pięciu dni po siewie jest preparat Mandryl. Mandryl 500SC, zawiera on 500 gram metobromuronu i zwalcza przede wszystkim powszechną na polach komosę białą, ale także szarłat szorstki, marunę bezwonną, dymicę pospolitą, fiołka, gorczycę, jasnotę, rdesty i kilka jeszcze innych gatunków chwastów. Stosuje się go w dawce 2-3 litrów na hektar. Jednakże najlepsze efekty uzyskuje w mieszaninie. Zalecana wówczas dawka to 2 litry na hektar i taki zabieg podnosi skuteczność, rozszerza spektrum zwalczanych chwastów oraz zapobiega powstawaniu odporności. A takim partnerem dla Mandrylu może być wspomniany wcześniej Recosar 960 EC w dawce 1 litra. Wzmocni on działanie Mandrylu o psiankę czarną oraz o gatunki jednoliścienne, mam tu na myśli choćby chwastnicę jednostronną. Zarówno Recosar, jak i Mandryl mają również rejestrację w soi. Zalecana dawka Recosaru to 1 litr na hektar, zaś Mandryl 2 litry na hektar. Ponadto zarówno w soi, jak i w słoneczniku zastosowanie ma znana i ceniona substancja prosulfokarb z preparatu Fantasia 800 EC. Dawka to 3 litry na hektar. Warto pamiętać też, ale już tylko i wyłącznie w słoneczniku o substancji aklonifen, zawartej w preparacie Chandor. Maksymalna zalecana dawka tego herbicydu to 3 litry na hektar. Termin stosowania tych środków to do trzy dni po zasiewie dla Fantasii oraz maksymalnie pięć dni dla preparatu Chandor.

W kwestii przedwschodowej ochrony kukurydzy, soi, słonecznika na dzień dzisiejszy to już wszystko. W kolejnym odcinku przedstawimy państwu technologię powschodowej ochrony kukurydzy. Dodam jeszcze tylko tak w uzupełnieniu na koniec, iż termin zabiegu doglebowego jest zbieżny z możliwością zastosowania naszych bakterii azotowych Azotobacter Salinestris. Zawarte one są w preparacie Rhizosum N Plus. Polecam.

Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.