Odchwaszczanie – podstawowy zabieg agrotechniczny – konferencja rolnicza

Zapraszamy do obejrzenia III części Konferencji Rolniczej z 29 lutego 2024 r. na temat najbardziej uciążliwych chwastów oraz metod ich zwalczania w uprawie słonecznika i soi.

W nagraniu nasz ekspert: dr inż. Robert Chrzanowski, techniczny manager upraw, Agrosimex opowiada jak zaplanować skuteczną ochronę soi i słonecznika.

 

Te tematy mogą Cię zainteresować

0:00 Wstęp

0:45 Jaka jest powierzchnia uprawna soi i słonecznika?

2:26 Poznaj uciążliwe chwasty w uprawie soi i słonecznika

4:47 Co warto wiedzieć o uprawie słonecznika?

6:64 Jakie substancje czynne można zastosować w uprawie herbicydowej słonecznika?

8:40 Jakie herbicydy są polecane do zwalczania chwastów w uprawie słonecznika?

17:43 Program ochrony herbicydowej słonecznika 23:49 Co warto wiedzieć o uprawie soi?

26:32 Jakie substancje czynne można zastosować w uprawie herbicydowej soi?

28:06 Jakie herbicydy są polecane do zwalczania chwastów w uprawie soi?

34:03 Program ochrony herbicydowej soi 38:00 Czy można w jednym zabiegu zwalczyć chwasty jedno- i dwuliścienne?

38:57 Jak można zwalczyć ostrożeń polny w uprawie soi?

 

 

Dowiedz się więcej o produktach polecanych podczas konferencji klikając w nazwę produktu

Herbicydy polecane do ochrony herbicydowej słonecznika

Chandor

Metis 960 EC

Pendigan Strong 400 SC

Select Super 120 EC

Recosar 960 EC

Remix

Herbicydy polecane do ochrony herbicydowej soi

Corum 502,4 SL

Fantasia 800 EC 

Metis 960 EC

Select Super 120 EC 

Sencor Liquid 600 SC

Stomp Aqua 445 CS

Recosar 960 EC

Remix

 

Transkrypcja

Dobry wieczór państwu. Nazywam się Robert Chrzanowski, jestem Technicznym Managerem Upraw Rolniczych w firmie Agrosimex.

Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będzie odchwaszczanie soi i słonecznika jako podstawowy zabieg agrotechniczny. Moje dzisiejsze wystąpienie podzielę na kilka aspektów.

Na początku chciałbym powiedzieć w skrócie o powierzchni oraz miejscu w płodozmianie wspomnianych gatunków, następnie o walce z najbardziej uciążliwymi chwastami oraz pod koniec przedstawię państwu wszystkie możliwe zabiegi w terminie przedwschodowym oraz w terminie powschodowym. Jeśli chodzi o powierzchnię, to na podstawie danych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowałem dla państwa zestawienie, które zaczyna się od 2020 roku. I można powiedzieć, że w 2020 roku powierzchnia zasiewów soi i słonecznika nie była spektakularna. W przypadku soi wynosiła 21,5 tysiąca, natomiast w przypadku słonecznika była to powierzchnia niespełna 10 tysięcy hektarów. Nieco więcej, proszę państwa, zasiewów wspomnianych gatunków było w 2021 roku, jednak zdecydowanie najwięcej wydarzyło się w 2022, kiedy to do roku poprzedniego soja swoją powierzchnię praktycznie podwoiła, natomiast słonecznik tę powierzchnię, proszę państwa, zwiększył ponad 3-krotnie.  W 2023 roku odnotowaliśmy w przypadku tych gatunków spadki. Największy spadek powierzchni był w przypadku słonecznika, bo prawie o 10 tysięcy hektarów.

I moglibyśmy sobie zadać pytanie, jaka będzie powierzchnia zasiewu w 2024, czyli w roku bieżącym? Ja to, proszę państwa, skonsultowałem z kolegą z Działu Nasion i na podstawie zainteresowania rolników materiałem siewnym soi i słonecznika możemy wnioskować, że powierzchnia soi będzie w roku bieżącym na pewno większa, natomiast w przypadku słonecznika ta powierzchnia może być kilkadziesiąt procent mniejsza.

Proszę państwa, w zależności od danego rejonu, w zależności od stanowiska czy od warunków pogodowych panujących w danym sezonie, możemy spodziewać się różnego zachwaszczenia na danym polu. I ważne jest, abyśmy znali historię naszych pól i wiedzieli, jakich chwastów możemy się spodziewać. Wtedy możemy dobrać właśnie najbardziej celową ochronę, najbardziej trafne substancje aktywne, ponieważ w przypadku soi i słonecznika nasza ochrona herbicydowa głównie polega na zabiegach doglebowych, zabiegach przedwschodowych i wtedy nie widzimy chwastów, dlatego właśnie tak ważne jest, abyśmy wiedzieli, jakich chwastów możemy się spodziewać i jakich substancji możemy, proszę państwa, użyć. W przypadku soi i słonecznika presja ze strony chwastów może być duża i wynika to z tego, że soja jest rośliną, która w początkowych okresach rozwoju rośnie stosunkowo wolno i dlatego tutaj chwasty mogą stanowić duże zagrożenie. Natomiast słonecznik jest siany w szerokich rzędach i tutaj, proszę państwa, mamy długo i dużą powierzchnię otwartą. I tutaj też właśnie chwasty mogą ze względu na to mieć dużą presję. Jeśli chodzi o słonecznik, możemy wymienić tutaj kilka chwastów, które mogą być takie bardziej uciążliwe. Warto tutaj wymienić chociażby bylicę pospolitą, komosę białą, fiołek, mak, chaber, ostrożeń, z chwastów jednoliściennych chwastnicę jednostronną czy perz właściwy. Natomiast w przypadku soi, proszę państwa, na pierwszym miejscu wpisałem komosę białą, ostrożeń polny, szarłat szorstki, bodziszek. Nie zapominajmy oczywiście o perzu i chwastnicy jednostronnej.

Teraz w takim telegraficznym skrócie chciałbym państwu powiedzieć nieco o stanowisku, zmianowaniu oraz korzyściach z uprawy słonecznika oraz w dalszej części z uprawy soi. Jeśli chodzi o stanowisko, to w przypadku słonecznika jest to gatunek, który ma dość duże wymagania, jeśli chodzi o pH i powinno się ono zawierać w przedziale od 6,6 do 7,2. Temperatura gleby podczas siewu powinna wynosić około 6-8 stopni. Jest to roślina, którą siejemy nieco wcześniej niż kukurydzę. Zazwyczaj jest to 15-25 kwietnia. I takim fenologicznym objawem, że nasze stanowisko jest już odpowiednio nagrzane, jest początek kwitnienia porzeczki czarnej bądź początek kwitnienia mniszka lekarskiego. Jeśli chodzi o glebę, to słonecznik oczywiście dobrze czuje się na glebach żyznych, w dobrej kulturze, powinny być to gleby przewiewne, ale też słonecznik na pewno ma dość dobrą tolerancję na słabsze stanowiska. Jeśli chodzi o zmianowanie, to słonecznik możemy uprawiać po zbożach ozimych, po kukurydzy, po roślinach okopowych, takich jak chociażby buraki cukrowe. I korzyści wynikające z uprawy słonecznika to niewątpliwie poprawa struktury gleby, ponieważ słonecznik jest rośliną, która się bardzo głęboko korzeni, ma bardzo rozbudowany system korzeniowy. Może on sięgać nawet do 4 metrów głębokości i to niewątpliwie wpływa właśnie na rozluźnienie, rozpulchnienie naszego stanowiska.

Ponadto, proszę państwa, ze względu na to, że nasze zmianowania często oparte są na roślinach zbożowych, wprowadzenie takiej rośliny jak słonecznik też wpływa bardzo korzystnie. Ponadto słonecznik jest rośliną, która ma dużą tolerancję na czasowe niedobory wody oraz w początkowych okresach swojego rozwoju jest dość odporny na niskie temperatury. Przymrozki rzędu -4 stopnie nie powinny stanowić większego problemu dla tej rośliny. Proszę państwa, często panuje takie przekonanie, że w przypadku słonecznika bądź soi mamy mały dobór produktów, mały dobór substancji aktywnych do ochrony przed chwastami. Ja przygotowałem dla państwa takie zestawienie, taki wyciąg z Rejestru Środków Ochrony Roślin, aby właśnie sprawdzić tę sytuację. I myślę, że tych substancji jest nawet całkiem sporo. Pewne braki tutaj możemy zauważyć w przypadku właśnie terminu ochrony powschodowej, jeśli chodzi o chwasty dwuliścienne. Tutaj mamy bardzo ograniczone możliwości, ale przechodząc do analizy, proszę państwa, substancji aktywnych, jakie możemy wykorzystać, to w przypadku graminicydów na pierwszym miejscu mamy chizalofop-P etylu. 22 produkty są zarejestrowane w słoneczniku. Następnie mamy 15 produktów zawierających kletodym i z tych bardziej znaczących mamy jeszcze 8 produktów zawierających fluazyfop-P butylu. Jeśli chodzi o substancje do ochrony przed chwastami dwuliściennymi, to na pierwszym miejscu jest metobromuron, 11 produktów. Na drugim miejscu prosulfokarb, na trzecim miejscu S-metolachlor. Niestety z tą substancją w tym roku się żegnamy, o tym powiem nieco więcej później.

Następnie, proszę państwa, 8 produktów zawierających aklonifen. Warto też wspomnieć o pendimetalinie czy mieszaninie pendimetaliny i dimetenamidu-P. I proszę państwa, też bardzo ważne są tutaj takie substancje jak imazamoks oraz tribenuron metylu. I o nich też nieco więcej powiem później. Proszę państwa, jeśli podzielimy te wszystkie substancje na substancje, które możemy wykorzystać w terminie przedwschodowym i terminie powschodowym, to widać wyraźnie, że właśnie zdecydowanie więcej możemy tych substancji zastosować w terminie przedwschodowym. W przypadku właśnie substancji do ochrony przed chwastami dwuliściennymi w terminie powschodowym mamy tak naprawdę tylko dwie substancje: imazamoks i tribenuron metylu.

Tak że tak jak wspomniałem, tutaj ta ochrona w terminie powschodowym przed chwastami dwuliściennymi jest taka, że tak powiem, bardzo ograniczona, ale tutaj jeszcze sobie o tym bardziej dokładnie powiemy za moment. I proszę państwa, w terminie przedwschodowym możemy wykorzystać prosulfokarb. w ofercie firmy Agrosimex mamy do dyspozycji produkt Fantasia 800 EC. Tę substancję możemy zastosować, proszę państwa, w terminie BBCH 00-02. 02 to jest moment pęcznienia niełupków. Taka dawka solo maksymalna to jest 3-4 litry i prosulfokarb jest to substancja, która świetnie sprawdza się, jeśli chodzi o przetaczniki, ale też miotła, jasnota, gwiazdnica chociażby i możemy ten produkt stosować tak mniej więcej do trzeciego dnia po siewie.

Następnie, proszę państwa, wspomniany S-metolachlor. W ofercie firmy Agrosimex do dyspozycji mamy Recosar lub Metis 960 EC. Niestety, tak jak wspomniałem, S-metolachlor nie został… znaczy zezwolenie nie zostało tej substancji przedłużone i możemy ją wykorzystać tylko do 20 sierpnia bieżącego roku, a jest to substancja, która bardzo dobrze sprawdza się w zwalczaniu chwastów z rodziny prosowatych, takich jak chociażby chwastnica i psianki czarnej. To okienko stosowania jest takie nieco dłuższe, bo możemy stosować produkty zawierające S-metolachlor w fazach od 00 do 09.

Proszę państwa, 09 to jest moment, kiedy liście nie zaczynają przebijać się przez glebę. To jest taki moment mniej więcej, kiedy widzimy, że gleba zaczyna nam pękać. Tutaj maksymalna dawka to jest 1,25 litra w takiej aplikacji solo. Następnie, proszę państwa, metobromuron. Produkt w ofercie firmy Agrosimex to jest produkt Soleto 500 SC, zawierający wspomnianą substancję. Termin stosowania to jest 00-08. Dawka 2-3 litry. Proszę państwa, metobromuron jest to substancja, która ma bardzo szerokie spektrum zwalczania chwastów, ma też pewną zaletę, o której powiem nieco później. Ale jeśli chodzi o właśnie zakres zwalczanych chwastów, jest on bardzo szeroki i z tych ciekawszych chwastów, które warto wymienić, to jest tu starzec, maruna, żółtlica, szarłat, farbownik, czyli dawniej zwane krzywoszyjem, chwasty z rodziny krzyżowych, rdesty oraz wiele, wiele innych. Następnie, proszę państwa, myślę, że dość znana substancja, czyli pendimetalina, produkt w ofercie firmy Agrosimex to jest produkt Pendigan Strong 400 SC.

Tutaj, proszę państwa, to okienko jest też takie nieco większe, od 00 do 09, maksymalnie 4 litry i tu oprócz chwastów dwuliściennych, takich jak szarłat, tasznik, tobołki, zwalczamy też chociażby chwastnicę jednostronną. Następnie, proszę państwa, aklonifen, produkt Chandor i tutaj termin stosowania to jest 00-08, maksymalnie 3 litry. W zakresie tej substancji są takie chwasty jak szarłat, rdesty, komosa, fiołek, ale też właśnie chwastnica jednostronna. W następnej kolejności mam tutaj takie mieszaniny. Mamy takie mieszaniny jak prosulfokarb plus diflufenikan i S-metolachlor plus terbutylazyna. Ja ich nie będę omawiał, bo to są produkty bardzo niszowe, ale warto zapamiętać, że tutaj możemy tymi produktami dobrze poradzić sobie z bodziszkami. Następnie mamy też mieszaniny pendimetaliny i dimetenamidu-P.

Tu jest troszeczkę podobnie jak w przypadku czystej pendimetaliny, jeśli chodzi o termin stosowania, jeśli chodzi o dawkę. I mniej więcej ten zakres zwalczanych chwastów też jest dość podobny. Na końcu wpisałem takim nieco jaśniejszym kolorem substancję flurochloridon. Termin, proszę państwa, aplikacji tej substancji to jest 00-08 i ma bardzo ciekawy, proszę państwa… bardzo ciekawy ta substancja ma zakres zwalczanych chwastów. Jednak tę substancję wpisałem tutaj tylko jako ciekawostkę, ponieważ ona nie ma rejestracji w Polsce, a w Europie jest dość szeroko stosowana. I tam właśnie w uprawie słonecznika tę rejestrację ta substancja ma. Tak że szkoda, że u nas tej rejestracji nie ma, bo byłaby to bardzo, myślę, też pomocna substancja aktywna. Ale tak jak wspomniałem, jako ciekawostkę tutaj państwu też o tym wspomniałem. I przechodząc do zwalczania chwastów dwuliściennych w tym terminie powschodowym, mamy imazamoks i proszę państwa, tę substancję możemy stosować w terminie od dwóch liści do sześciu liści w dawce od 1 litr do 1,25 litra. I tu też to spektrum zwalczanych chwastów jest dość szerokie, chwasty krzyżowe, rumianek, szarłat, komosa, proszę państwa, chwastnica i jeszcze wiele, wiele innych. Jednak ta substancja ma pewne ograniczenie. Możemy ją stosować w Polsce tak naprawdę od zeszłego roku, właśnie w 2023 roku ta substancja była w Polsce, że tak powiem, pierwszy raz dopuszczona do używania w słoneczniku. I ma ona ograniczenie, ponieważ możemy ją wykorzystać tylko w odmianach, które są odporne na herbicydy z grupy imidazolinonów. I to są proszę państwa odmiany tak zwane Clearfield lub Clearfield Plus. Następna substancja, czyli tribenuron metylu. Myślę, że ta substancja jest państwu na pewno bardziej znana. Jest to substancja z grupy sulfonylomoczników, która bardzo dobrze sobie radzi z chwastami z grupy krzyżowych, rumianem, rdestem, maruną, komosą. Możemy tutaj produkty zawierające tribenuron stosować w słoneczniku do maksymalnie ośmiu liści. I tutaj taka dawka w formulacji 50, bo taka właśnie formulacja ma rejestrację, powinna wynosić 45 do 60 gram produktu. Tutaj też niestety w przypadku tej substancji mamy pewne ograniczenia, ponieważ tribenuron metylowy możemy stosować w odmianach tak zwanych Express. Są to odmiany, które w nazwie mają oznaczenie SU lub SX, czasami SC lub HTS. I proszę państwa, w tym terminie powschodowym zostały nam do omówienia tutaj tylko substancje z grupy graminicydów. Na pierwszym miejscu ten najbardziej popularny, chizalofop-P-etylu. w ofercie firmy Agrosimex produkt Leopard Extra 05 EC. Tutaj takie produkty z tą substancją możemy stosować zazwyczaj w terminie od wschodu do sześciu liści, dawka od 0,75 do 3 litrów. Tą większą dawkę stosujemy w przypadku, gdy potrzebujemy zwalczyć tutaj takie bardziej trudne chwasty, jak też właściwe. I z takich bardziej ciekawych substancji, które chciałbym tu państwu jeszcze omówić, to bez wątpienia jest to kletodym. Jest to substancja, którą zawiera produkt Select Super 120 EC.

Proszę państwa, ta substancja charakteryzuje się kilkoma takimi zaletami, po pierwsze jest to substancja, która jest dość bezpieczna, dlatego możemy ją stosować nieco dłużej. I w przypadku właśnie produktu Select Super możemy zastosować w słoneczniku wspomniany produkt od fazy od dwóch liści do fazy BBCH 30. 30 to jest moment, kiedy rośliny słonecznika zaczynają wydłużać pęd. I dawka jest od 0,8 do 2 litrów oznaczona w etykiecie. Proszę państwa, co warto jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o kletodym. Jest to substancja, tak jak wspomniałem, która jest dość stosunkowo bezpieczna, ale też na pewno o wiele lepiej sprawdza się w przypadku perzu, zwalczania perzu niż tak zwane „fopy”.

I proszę państwa, przechodząc dalej, przygotowałem kilka takich rozwiązań, kilka takich programów ochrony, które są połączeniem substancji aktywnych wzajemnie się uzupełniających. Zwiększa nam to spektrum zwalczanych chwastów, tak aby nasza ochrona była jak najbardziej skuteczna. Na pierwszym miejscu połączenie aklonifenu, czyli produkt Chandor w dawce 1,5 litra plus pendimetalina, czyli produkt Pendigan Strong 400 SC w dawce 2 litrów na hektar. Proszę państwa, tutaj oprócz właśnie tych chwastów dwuliściennych zwalczamy też oczywiście chwasty jednoliścienne, takie jak chociażby chwastnica jednostronna. Ja chciałbym też tutaj dodać, że pendimetalina jest to substancja, która charakteryzuje się takim nieco dłuższym okresem działania, tak że zapewnia nam też tę ochronę właśnie nieco dłużej, co zapewnia, że nasza plantacja naprawdę może być dobrze nieco dłużej chroniona. Następnie proszę państwa połączenie aklonifenu, czyli Chandor w dawce 2 litrów na hektar plus właśnie S-metolachlor, czyli produkty Recosar lub Metis 960 EC w dawce 1 litra na hektar.

Proszę państwa, tutaj mamy takie dość silne uderzenie, jeśli chodzi o chwastnicę, o psiankę czarną. Sam S-metolachlor może nie ma szerokiego spektrum zwalczanych chwastów, ale proszę państwa, w połączeniu z innymi substancjami wpływa, można powiedzieć, podbija troszeczkę działanie właśnie substancji towarzyszącej. I przekłada się to właśnie na taką bardziej skuteczną ochronę, nieco większe spektrum zwalczanych chwastów. Następnie proszę państwa aklonifen w dawce 1,5 litra w produkcie Chandor oraz metobromuron, czyli produkt Soleto 500 SC w dawce 2 litrów na hektar. I proszę państwa, co warto powiedzieć, jeśli chodzi o produkt właśnie Soleto, jeśli chodzi o metobromuron, jest to substancja, która spośród tych wszystkich, które dzisiaj sobie omawiamy, charakteryzuje się tym, że może sobie poradzić nieco lepiej w takich mniej korzystnych warunkach wilgotnościowych.

Tak że oprócz tego właśnie bardzo szerokiego spektrum zwalczanych chwastów też może być bardzo pomocna, jeśli właśnie te warunki nie są takie optymalne. I proszę państwa, jeśli zajdzie konieczność wykonania zabiegu korekcyjnego w terminie powschodowym, to tutaj właśnie w tych odmianach Clearfield lub Clearfield Plus możemy wykorzystać wspomniany wcześniej imazamoks w dawce 50 gram substancji aktywnej na hektar lub właśnie w odmianach Express, tribenuron metylowy w dawce 30 gram substancji aktywnej na hektar. I proszę państwa, w tych terminach powschodowych w przypadku konieczności wykonania korekty na chwasty jednoliścienne rekomendujemy produkt Select Super 120 EC w dawce od 0,8 do 2 litrów. Ta dawka mniejsza w przypadku chwastnicy, ta większa w przypadku perzu właściwego.

Tak jak wspomniałem, właśnie kletodym jest to substancja, która ma właśnie kilka takich ważnych plusów i warto właśnie tutaj produkt Select wykorzystać. Ważne jest też, proszę państwa, w przypadku słonecznika oraz soi, aby skuteczność tych naszych zabiegów doglebowych, ponieważ one są tymi naszymi zabiegami podstawowymi, była jak największa, ale też żeby właśnie te nasze zabiegi były jak najbardziej bezpieczne. I dlatego rekomenduję zastosowanie adiuwantu stricte takiego doglebowego, dedykowanego do substancji doglebowych, która wpływa na parametry cieczy opryskowej, co poprawia skuteczność oraz bezpieczeństwo naszej rośliny uprawnej. I polega to na tym, że dodatek produktu Remix, bo o nim właśnie tu chciałem państwu nieco więcej powiedzieć, wpływa na to, że nasza ciecz opryskowa jest narażona na mniejsze znoszenie, ale też lepiej pokrywa powierzchnię gleby. Ponadto cząsteczki substancji aktywnych są lepiej przyczepione do powierzchni, czy do samej gleby, co zabezpiecza przed wypłukiwaniem substancji aktywnej podczas wystąpienia jakiegoś dość intensywnego opadu deszczu po wykonaniu zabiegu. I proszę państwa, wtedy ta substancja nie jest przepłukiwana do głębszych warstw gleby, nie spotyka się z systemem korzeniowym naszych roślin uprawnych, ale pozostaje w tej wierzchniej warstwie gleby, właśnie w tej warstwie, z której chwasty kiełkują.

Warto też powiedzieć, że produkt Remix jest ekologicznym produktem, ponieważ wykonany jest w 98% z odnawialnych źródeł. Stosujemy go od 0,2 do 0,4 litra na hektar i to jest, proszę państwa, wydatek kilkunastu złotych, a myślę, że warto właśnie zadbać o tę lepszą skuteczność oraz o bezpieczeństwo naszej plantacji w tym terminie właśnie wykonania zabiegów doglebowych. I proszę państwa, przechodząc tak szybciutko do soi, jeśli chodzi o stanowisko, to gatunek ten lubi stanowiska, które mają odczyn w zakresie 6-7 pH. Następnie, proszę państwa, temperatura gleby powinna wynosić 8-10 stopni, ponieważ jest to gatunek, który wysiewamy mniej więcej w tym samym terminie, co kukurydza i ta temperatura powinna wynosić… to jest taka sama temperatura praktycznie jak w kukurydzy, czyli te 8-10 stopni Celsjusza.

Takim fenologicznym objawem, że właśnie nasze stanowisko jest gotowe, jest to pełnia kwitnienia mniszka lekarskiego. Soja lubi stanowiska, czy gleby, takie ciepłe, w dobrej kulturze, przewiewne, nie powinny one mieć takiej tendencji do zaskorupiania się. Jeśli chodzi o zmianowanie, soja nie ma jakichś takich dużych wymagań, jeśli chodzi o roślinę przedplonową, ale ważne, aby tą rośliną przedplonową była taka roślina, która zostawia stanowisko dość czyste od chwastów. I tutaj dobrze sprawdzają się chociażby zboża ozime, kukurydza, tylko trzeba pamiętać, aby w kukurydzy nie stosować mezotrionu, ponieważ mezotrion będzie nam uszkadzał tutaj uprawę naszej soi.

Następnie też można powiedzieć, że soja jest rośliną taką dość samotolerancyjną, można ją uprawiać po sobie i to też daje nam taki dodatkowy atut, że nasze stanowisko będzie nieco już bardziej wzbogacone w bakterie Bradyrhizobium japonicum. Następnie, proszę państwa, kolejną taką korzyścią ze stosowania upraw soi będzie właśnie poprawa struktury naszej gleby. Soja jako roślina właśnie z rodziny bobowatych bardzo dobrze przez ten swój system korzeniowy wpływa właśnie na rozluźnienie, na strukturę gleby. Ponadto, proszę państwa, soja w tych naszych, tak jak już wspominałem w przypadku słonecznika, w tych naszych płodozmianach, które głównie opierają się na roślinach zbożowych, też się dobrze sprawdzi, jeśli ją wprowadzimy w nasze zmianowanie. Będzie to na pewno bardzo duży atut.

Ponadto soja, jeśli chodzi o azot, ma dwie takie korzyści. Jak wiadomo, soja wymaga tylko tego nawożenia startowego, więc możemy na tym składniku zaoszczędzić, ale też zostawia to stanowisko bogate w ten makroelement. I przechodząc tutaj do analizy dostępnych substancji aktywnych, tutaj ten dobór jest bardzo podobny, jeśli chodzi o ilość substancji aktywnych oraz o same substancje, tak jak w przypadku słonecznika. W grupie graminicydów na pierwszym miejscu ponownie mamy chizalofop-P etylu, 19 produktów zawierających tę substancję. Następnie fluazyfop-P butylu – 9 produktów oraz tych takich bardziej znaczących, kletodym  – 7 produktów. Jeśli chodzi o substancje do zwalczania chwastów dwuliściennych, to na pierwszym miejscu jest tutaj chlomazon, 12 produktów zawierających tę substancję mamy zarejestrowanych.

Następnie ex aequo, na drugim miejscu mamy prosulfokarp oraz metobromuron – 10 produktów. Na trzecim miejscu ex aequo mamy S-metolachlor oraz połączenie bentazonu i imazamoksu. Co jest ciekawe, właśnie bentazon i imazamoks solo tutaj nie jest dość popularne, mamy tylko po dwa produkty zarejestrowane, ale o wiele bardziej przydatna jest właśnie ta mieszanina i tych mieszanin generalnie mamy 9. I proszę Państwa, warto też wspomnieć o pendimetalinie, 3 produkty oraz, myślę, że metrybuzynie, tych produktów może nie ma zbyt wiele, ale też ta substancja się dość dobrze sprawdza. I proszę państwa, patrząc na to zestawienie z podziałem na substancje przedwschodowe i powschodowe, tutaj sytuacja też jest dość analogiczna do słonecznika, prym wiodą właśnie tutaj substancje do ochrony tej przedwschodowej. W przypadku ochrony powschodowej przeciwko chwastom dwuliściennym mamy dwie substancje, czyli imazamoks oraz bentazon. Szybciutko omówimy sobie te substancje w tym terminie przedwschodowym.

Mamy tutaj powtórkę, czyli prosulfokarb, produkt Fantasia 800 EC, proszę państwa. I tutaj warto zapamiętać, że ta substancja bardzo dobrze sprawdza się w przypadku właśnie przetaczników, ale też jasnoty, miotły czy przytulii. Taką substancją zarejestrowaną w soi, której wcześniej nie omawialiśmy, jest chlomazon, formulacja 360. Tutaj tę substancję możemy stosować w terminie 00-05. 05 to jest moment wyrastania korzenia zarodkowego z nasiona. Dawka to jest ćwierć litra na hektar. I tu dość ciekawe spektrum zwalczanych chwastów, między innymi tasznik, tobołek, poziewnik, farbownik, czyli dawniej zwany krzywoszyjem, gwiazdnica, bodziszek czy chwastnica jednostronna. Następnie mamy tutaj połączenie chlomazonu plus petoksamidu. To jest bardzo niszowy produkt, nie będziemy tego omawiać. Mamy powtórkę, jeśli chodzi o S-metolachlor.

Proszę pamiętać, produkt Recosar/Metis 960 EC. I tu, proszę państwa, w zakresie zwalczanych chwastów mamy chwasty prosowate oraz psiankę czarną. Następnie powtarza nam się metobromuron, produkt Soleto 500 SC, termin stosowania 00-08, 2 do 3 litrów. I tu to, co najważniejsze, bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów. Następnie, proszę państwa, pendimetalina. Rejestrację tutaj ma formuła C455, termin stosowania to jest 00-01. I tu, proszę państwa, dawka jest od 1,5 do 2,6 litra na hektar. Chwasty takie jak szarłat, tasznik, tobołki, maruna, komosa, ale też chwastnica jednostronna.

Tutaj jeszcze chciałbym państwu omówić metrybuzynę w formulacji płynnej 600. Termin stosowania to jest 00. Dawka to jest 0,55 litra. I chwasty tutaj zwalczamy takie jak komosa, żółtlica, tobołki, tasznik, starzec czy przetaczniki. I można by powiedzieć, że mamy tutaj pewne nieścisłości, ponieważ chociażby w prosulfokarbie termin 00-02 to jest 3 dni po siewie, a w przypadku pendimetaliny 00-01, to jest do 5 dni po siewie. Ja to przepisałem 1:1 z etykiet i proszę państwa, takie właśnie zapisy są w etykietach. Ja myślę, że bardziej powinniśmy trzymać się tutaj nie tych faz, ale właśnie tych zapisów, tych uwag, że do 3 dni po siewie czy do 5 dni po siewie. Jeśli będziemy przestrzegać tych zaleceń, jeśli chodzi o dni, to myślę, że tutaj żadnych problemów na pewno nie będzie.

Proszę Państwa, jeśli chodzi o substancje do ochrony soi w terminie powschodowym, to możemy wykorzystać imazamoks i bentazon. Ja ich osobno nie będę omawiał, bo o wiele bardziej ciekawe jest ich połączenie, czyli mieszanina bentazonu z imazamoksem w takim dość chociażby rozpoznawalnym produkcie, mam na myśli produkt Corum, którego możemy stosować w terminie od dwóch liści do fazy BBCH 25, faza BBCH 25 to jest proszę państwa 5. rozgałęzienie boczne pierwszego rzędu, czyli stosunkowo dość późno. Ja może tak późno nie zalecałbym stosować, ale generalnie mamy taką tutaj, że tak powiem, możliwość. Ten produkt czy połączenie tych substancji możemy też stosować w dwóch takich systemach. w całości, czyli w dawce 1,25 litra lub podzielić to na dwa razy po połowie. I tutaj interwał, przerwa między tymi zabiegami powinna wynosić około 7 dni.

I proszę państwa, w zakresie tych substancji aktywnych mamy samosiewy rzepaku, taszniki, przetacznik, komosę, gwiazdnicę i myślę, że dość ciekawe, jest tutaj bodziszek. I proszę państwa, jeśli chodzi o graminicydy, to tutaj mamy powtórkę, jeśli chodzi o chizalofop-P etylu, czyli produkt Leopard Extra 05 EC, od wschodów do fazy czterech liści, dawkę od 1 litra do 3 litrów oraz wspomniany wcześniej kletodym, produkt Select Super 120 EC. Tutaj też mamy właśnie bardzo szerokie te widełki, stosowanie od dwóch liści do fazy BBCH 51. 51 to jest w przypadku soi faza, kiedy pojawiają się pierwsze pąki kwiatowe. I tutaj dawka to jest od 0,8 do 2 litrów na hektar. I proszę państwa, przechodząc dalej, takie właśnie programy czy połączenie substancji aktywnych, które zwiększają nasze spektrum zwalczanych chwastów, to na pierwszym miejscu przygotowałem dla państwa połączenie produktu Sencor Liquid 600 SC w dawce 0,35 litra na hektar, czyli metrybuzyna plus pendimetalina plus chlomazon. Jeśli chodzi o pendimetalinę, to produkt Stomp Aqua 455 CS w dawce 1,3 litra oraz 50 gram właśnie chlomazonu. Połączenie takich substancji daje nam naprawdę bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów, chwasty dwuliścienne, ale też chociażby chwastnica.

Następnie, proszę państwa, produkt Fantasia, czyli prosulfokarb w dawce 3 litrów na hektar w połączeniu z pendimetaliną, czyli wcześniej wspomnianym Stompem Aqua w ilości 1 litra na hektar. I tu, proszę państwa, też fajne połączenie, substancje bardzo dobrze się uzupełniają. Tak jak też wcześniej mówiłem, proszę pamiętać, że Stomp Aqua jest to substancja, która właśnie potrafi działać nieco dłużej, więc ta ochrona jest taka właśnie rozciągnięta bardziej w czasie. Następnie, proszę państwa, produkt Soleto Solo w ilości 3 litrów na hektar. Tu, proszę państwa, przypominam, substancja, która ma bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów, ale może się lepiej sprawdzać, jeśli chodzi o takie warunki wilgotnościowe, które są mniej korzystne. I jako ostatnie połączenie, czyli produkt Stomp Aqua, 1,5 litra na hektar, czyli pendimetalina w połączeniu z S-metolachlorem, czyli produkt Recosar lub Metis 960 EC w ilości 1 litra na hektar.

Proszę państwa, w przypadku wykonania, czy konieczności wykonania zabiegu korekcyjnego w terminie powschodowym, to możemy wykorzystać właśnie wspomniany wcześniej produkt Corum, czyli połączenie imazamoksu i bentazonu. I tutaj mamy dwie możliwości: albo w całości, lub dzielimy to dwa razy po pół i przerwa między tymi zabiegami, w przypadku dwa razy po pół to jest około 7 dni. Oraz jeśli wyniknie konieczność zastosowania właśnie produktów z grupy graminicydów przeciwko chwastom jednoliściennym, to ja rekomenduję produkt Select Super zawierający kletodym. I proszę Państwa, tak jak w przypadku słonecznika, także też w soi tym podstawowym zabiegiem jest ten właśnie termin doglebowy, ten termin przedwschodowy. I warto zadbać o tę skuteczność, o to bezpieczeństwo tych zabiegów. I przypominam oraz rekomenduję zastosowanie produktu Remix, który jest adiuwantem takim dedykowanym do herbicydów doglebowych. Z mojej strony to już wszystko.

Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam do zadawania pytań. Na wszystkie postaram się państwu odpowiedzieć. Tak, proszę państwa, widzę tutaj jakieś pytania.

Pierwsze pytanie: Czy można w jednym zabiegu opryskać w terminie powschodowym chwasty dwuliścienne i jednoliścienne? Proszę państwa, nie rekomenduję łączenia graminicydów z substancjami do zwalczania chwastów dwuliściennych, ponieważ może to spowodować fitotoksyczność. Ja wiem, że to jest dość duże ułatwienie, że w jednym zabiegu moglibyśmy wykonać właśnie zwalczanie tych chwastów jedno- i dwuliściennych. Jednak niestety może to się wiązać z wystąpieniem fitotoksyczności, dlatego ja tutaj państwu takiego rozwiązania nie polecam.

Kolejne pytanie: Co na ostrożeń w soi? To jest, proszę państwa, bardzo dobre pytanie. Niestety w soi, spośród tych wszystkich substancji, które mamy do dyspozycji, nie ma substancji, które mogą sobie poradzić dobrze z ostrożeniem. I tutaj, tak jak wspomniałem, ważne jest dobranie stanowiska, które właśnie zostawi to nasze pole, czy bardziej tego przedplonu, który zostawi nasze to pole w przypadku soi wolne od tych chwastów uciążliwych. I tutaj, jeśli chodzi o ostrożeń, właśnie bardzo dobrze mogą się sprawdzać zboża, ponieważ w zbożach możemy zastosować substancje, które w przypadku ostrożenia są skuteczne, a mam na myśli chociażby dikambę czy połączenie florasulamu i 2,4-D. Jeśli chodzi o tę soję, to pewne efekty, ale to takie raczej dość słabe, może dawać bentazon, ale tu musielibyśmy zastosować czysty bentazon w dawce około 2 litrów na hektar. Mam tu na myśli oczywiście formulację 480, ale to raczej tutaj, tak jak wspomniałem, ta skuteczność będzie raczej tylko na takim średnim poziomie. Lepiej w przypadku ostrożnia sytuacja wyglądałaby w przypadku słonecznika, bo tutaj moglibyśmy zastosować, oczywiście o ile mielibyśmy odpowiednią odmianę, tribenuron metylowy.

Tak że jeszcze raz bardzo dziękuję państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru.