Ochrona fungicydowa zbóż – technologie na T1, T2 i T3

Dlaczego w ochronie fungicydowej zbóż warto wziąć pod uwagę termin T0? Na co ukierunkowane są zabiegi T1, T2, T3? Kiedy i jak je wykonać? Jaką strategię wybrać, by ochrona była i skuteczna, i ekonomiczna, zwłaszcza w kontekście ograniczeń związa­nych ze stosowaniem niektórych substancji czynnych w niskich temperaturach? Poniżej odpowiedzi nie tylko na te pytania.

Maciej Mokrzan

Pszenica ozima Venecja
Pszenica ozima Venecja

Przyglądając się przebiegowi pogody na początku roku 2023, należy się zastanowić, czy wykonanie czyszczącego zabiegu w ter­minie T0 nie jest koniecznością. Ogniska chorobowe rozwijały się już w czasie długiej i ciepłej jesieni, a zima, przynajmniej na starcie, jest bardzo ciepła i z dużą ilością opadów. Do zabiegów czyszczących doskonałym narzędziem są preparaty siarkowe, np. ASX Micriol. Poza działaniem fungistatycznym, ograniczającym rozwój patogenów grzybowych, zwłaszcza mączniaka praw­dziwego, siarka stanowi doskonałą odżywkę na początku wegetacji. Dobre zaopatrzenie roślin w ten składnik pozwala na lepsze wykorzystanie azotu. Siarka wchodzi w skład aminokwasów, które są niezbędne do syntezy białek. W związku z powyższym warto wykonać wczesny zabieg fungicydowy T0, stosując ASX Micriol w dawce 4 kg/ha. Ponadto zaletami tego rozwiązania są działanie siarki w niskich temperaturach i niski koszt zabiegu. Jakie decyzje podjęli rolnicy? Czas pokaże.

Zabieg T1

Podstawowy zabieg fungicydowy T1 w zbożach wykonuje się zazwyczaj na początku strzelania w źdźbło, czyli w fazie BBCH 30–31. Faza pierwszego kolanka (BBCH 31) jest szczególnie korzystna, gdyż można połączyć ochronę fungicydową z regulacją łanu. W terminie T1 zwalcza się przede wszystkim takie choroby, jak: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, a także rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (DTR), rynchosporioza. Jeśli chodzi o pszenicę ozimą, która jest najpowszechniej uprawia­nym w Polsce zbożem, bardzo ważne jest zapewnienie ochrony przed chorobami podsuszkowymi, czyli łamliwością i fuzaryjną zgorzelą. Jest to szczególnie istotne w przypadku monokultury lub częstego zmianowania zbożowego. Najlepsze substancje do zwalczania łamliwości to protiokonazol (Proviso 300 EC) i cyprodynil (Unix 75 WG). O ile protiokonazol jest substancją niemalże kompletną i wymaga jedynie wsparcia w zwalczaniu mączniaka prawdziwego, to cyprodynil trzeba uzupełnić znacznie bardziej, ponieważ jest on specjalistą tylko w zwalczaniu łamliwości. Naturalne jest to, że po skreśleniu z listy substancji aktyw­nych prochlorazu, który dobrze radził sobie z łamliwością, pojawiło się bardzo dużo rozwiązań bazujących na protiokonazolu z dodatkiem składnika ukierunkowanego na zwalczanie mączniaka. Takim produktem jest np. Pak na T1, który zawiera Proviso 300 EC (1 l) i Cyflux 50 EW (0,5 l) oparty na cyflufenamidzie. Cyflufenamid niszczy mączniaka prawdziwego i zabezpiecza przed nim na długi czas, co stanowi o jego przewadze nad morfoliną, która tylko wyniszcza patogen, oraz nad proquinazidem, działają­cym jedynie zapobiegawczo.

Zabezpieczenie przed mączniakiem jest bardzo istotne ze względu na:

  •  szybkie tempo rozwoju choroby,
  •  wysokie ryzyko powodowania bardzo dużych strat w plonie,
  •  częstotliwość występowania (jedna z najczęstszych chorób w zbożach).

Zalecenia stosowania w przypadku Paku na T1 zależą od presji chorób. Proviso 300 EC podaje się w dawkach od 0,33 do 0,65 l/ha, natomiast Cyflux 50 EW w przedziale 0,2–0,3 l/ha. Wynika z tego, że Pak na T1 można wykorzystać na areał 2–3 ha.

Pszenica ozima Apexus
Pszenica ozima Apexus

Innym rozwiązaniem rekomendowanym w terminie T1 jest Tocata Extra – nowy preparat, który zawiera mefentriflukonazol (naj­nowszy triazol), czyli Revysol, oraz krezoksym metylu. Ten produkt ma rejestrację we wszystkich zbożach, poza owsem i pszenży­tem jarym. W przypadku pszenicy ozimej etykieta mówi o skutecznym zwalczaniu łamliwości źdźbła, mączniaka, rdzy brunatnej, septoriozy liści (w dawce 1 l/ha).

Warto podkreślić, że mefentriflukonazol działa już w temperaturze od 4oC, co jest dużą zaletą, ponieważ w terminie T1 tempe­ratury często nie przekraczają 12oC, których wymagają inne popularne triazole. W sytuacji dużej presji mączniaka doskonałe wsparcie stanowi niewielki dodatek środka Cyflux 50 EW. Natomiast przy większych zagrożeniach łamliwością zbóż poleca się dodać cyprodinil, czyli preparat Unix 75 WG, w dawce 0,4–0,6 kg/ha.

Zabieg T2

W terminie T2 chroni się:

  •  pszenicę i pszenżyto przed takimi chorobami, jak: septorioza paskowana liści, rdze, brunatna plamistość liści zbóż (DTR) i mączniak prawdziwy,
  •  jęczmień przed plamistością siatkową, rdzą jęczmienia, rynchosporiozą zbóż, ramulariozą i mączniakiem prawdziwym.

Bardzo skutecznym i uniwersalnym rozwiązaniem jest połączenie triazolu i strobiluryny. Zatem doskonale sprawdzi się tu Pak na T2, który składa się z azoksystrobiny (Latifa 250 SC) i Proviso 300 EC. Protiokonazol bardzo dobrze radzi sobie ze zwalcza­niem takich chorób, jak septorioza, fuzariozy czy rdze. Latifa 250 SC zabezpiecza liście na dłuższy czas oraz daje korzystny efekt zieloności. Dawki dobiera się w zależności od stopnia presji chorób. Pak na T2, zawierający 1 l Proviso 300 EC i 1 l Latifa 250 SC z dobrą skutecznością ochroni 2–2,5 ha.

W przypadku upraw prowadzonych bardziej ekstensywnie warto wykorzystać Pak na T2 Economy. Również zawiera on azoksystrobinę (Sinstar 250 SC), a drugim produktem jest Galileo 125 ME, czyli tetrakonazol. Ten bardzo uniwersalny triazol jest skuteczny w zwalczaniu większości chorób zbóż, także mączniaka prawdziwego. Wyjątkowa formulacja środka pozwala na lepsze rozprowadzenie cieczy roboczej oraz przenikalność i transport w roślinie, a dzięki temu znakomitą efektywność. Zaleca­ne dawki to: Galileo 125 ME

– 1 l/ha, Sinstar 250 SC – 0,5 l/ha. A zatem Pak na T2 Ekonomy, zawierający 2 x 1 l Galileo 125 ME i 1 l Sinstar 250 SC, będzie chronił powierzchnię 2 ha, i to przy niskich nakładach finansowych.

Wspomniany już środek Tocata Extra bardzo dobrze sprawdzi się również w zabiegu T2. Ponadto można połączyć ją z czystym fluksapyroksadem, czyli Xemium, w produkcie Movegra. Zestawienie trzech substancji aktywnych z trzech różnych grup po­zwoli na doskonałe zwalczanie wszystkich chorób, nawet przy problemach z uodpornieniami. Sprawdzone dawki takiej mie­szanki to: Movegra

– 1 l/ha, Tocata Extra – 0,6 l/ha.

Całkowitą nowością, ukierunkowaną na zabiegi T2, jest Questar. To preparat zawierający fenopicoksamid, czyli Inatreq – sub­stancję aktywną z nowej grupy chemicznej. Gwarantuje ona najwyższą jakość zwalczania chorób liści, zwłaszcza septoriozy paskowanej, ale także rynchosporiozy, rdzy i fuzariozy kłosów. Ze względu na sposób działania środka Questar oraz aby zapobiegać pojawieniu się w przyszłości szczepów odpornych na fenopicoksamid, trzeba stosować go łącznie z partnerem. Jest nim metkonazol, zawarty w produkcie Turret 60, który wykazuje bardzo dobrą efektywność w zwalczaniu chorób liści i kłosów. Skuteczna dawka to: Questar – 1,25 l/ha + Turret 60 – 0,5 l/ha.

Zabieg T3

Ochrona kłosa to przede wszystkim zwalczanie fuzariozy kłosów i septoriozy plew. Nawet w przypadku niekorzystnych warun­ków pogodowych są to bardzo groźne choroby i zabiegu T3 nie należy pomijać. To ostatnie stosowanie fungicydów w zbożach przeprowadza się w uprawach pszenicy najczęściej w trakcie kwitnienia. Kiedy otwarte są pylniki, substancja może ulokować się między plewkami i działać właśnie tam, gdzie pojawiają się ogniska chorobowe. Dodatek adiuwanta silikonowego Flipper ułatwi wejście substancji do kłosa. W tym terminie do ochrony wykorzystuje się głównie triazole, takie jak tebukonazol, protioknazol, metkonazol. Najlepiej stosować je w mieszance, ponieważ nie każdy zwalcza wszystkie szczepy fusarium. Przykładowy zabieg to: Spekfree 430 SC (tebukonazol) w dawce 0,3 l/ha + Micosar 60 SL (metkonazol) w dawce 0,5 l/ha + Flipper – 0,1 l/ha.

Ochrona kłosa to przede wszystkim zwalczanie fuzariozy kłosów i septoriozy plew. Nawet w przypadku niekorzystnych warun­ków pogodowych są to bardzo groźne choroby i zabiegu T3 nie należy pomijać.

Pszenica – program ochrony fungicydowej

Tabela 1. Występowanie i znaczenie chorób w uprawie pszenicy wraz z określeniem potencjalnych strat w plonie

Choroba Występowanie Znaczenie Straty w plonie (%)
mączniak prawdziwy +++ +++ 20-50
rdza brunatna pszenicy ++ ++ 60
rdza żółta + + 60
zgorzel podstawy źdźbła ++ ++ 10-30
ostra plamistość oczkowa + + 1-5
łamliwość źdźbła zbóż i traw +++ +++ 10-30
fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni
+++ +++ 10-30
septorioza paskowana liści +++ ++ 30
septorioza plew ++ + 30-50
brunatna plamistość liści (DTR) ++ ++ 60

+ lokalne i małe, ++ średnie, +++ powszechne i duże. Źródło: Korbas M., Danielewicz J. 2014

 

Tabela 2. Warunki orientacyjne sprzyjające rozwojowi grzybów w pszenicy

Choroba/patogen Temperatura (°C) Deszcz (wilgoć) Słońce
dzień noc
łamliwość źdźbeł
Pseudocercosporella herpotrichoides
4-12 0-4 konieczny (wysoka wilgotność)
paskowana septorioza liści
Septoria tritici
10-16 0-10 konieczny (wysoka wilgotność
24–48 godz., wilgotne liście)
rdza brunatna
Puccinia recondita
12-24 0-12 niekonieczny (rosa, wysoka
wilgotność, ok. 100%)
powyżej 5 godz.
fuzaryjna zgorzel podstaw źdźbła
Fusarium spp.
0-20 0 niekonieczny powyżej 5 godz.
fuzarioza kłosów
Fusarium spp.
12-24 5-12 niekonieczny (długa, wysoka
wilgotność)
septorioza plew
Stagonospora nodorum
14-24 0-14 konieczny (rosa, wysoka
wilgotność, wilgotne liście)
rozproszone
światło
mączniak prawdziwy
Blumeria graminis, Erysiphe graminis
12-20 5-12 niekonieczny (zarodnikuje
w suchej, ciepłej pogodzie, infekcja
– duża wilgotność w łanie)
mniej niż 5
godz. słońca

Źródło: Horosiewicz-Janka J., Korbas M. Mrówczyński M. 2013