Nutriefekt Fosfor Plus – nalistne nawożenie fosforem

Fosfor w organizmie roślinnym pełni uniwersalne funkcje, gdyż nic co ważne w roślinie, nie dzieje się bez udziału fosforu. Znaczenie fosforu wiąże się zarówno z funkcjami budulcowymi (obecność w ścianie komórkowej i błonach cytoplazmatycznych) jak i metabolicznymi.

Fosfor jest składnikiem budowy kwasów DNA i RNA, gdzie reszta kwasowa kwasu fosforowego odgrywa rolę łącznika wiążącego poszczególne nukleotydy. Oznacza to, że pierwiastek ten odpowiada także, za przekazywanie informacji genetycznej i syntezę białek. Kontroluje praktycznie wszystkie procesy wymagające energii, gdyż jest zawarty w związkach energetycznych oraz bierze udział w magazynowaniu i przenoszeniu energii  (ATP i NADPH).

Od jego  obecności zależy aktywowanie licznych enzymów w procesie fotosyntezy i w tworzeniu węglowodanów, tłuszczy i białek. Fosfor występuje w roślinach również w postaci zapasowych związków fosforu, np. fityna czy fosfolipidów, np. lecytyny. Fityna jako integralna część ziarniaka jest materiałem zapasowym bogaty w fosfor, z którego zasobów będzie korzystała przyszła roślina w czasie kiełkowania.

Fosfor w roślinie – skutki niedoboru

Niedobór fosforu oddziałuje na wiele procesów biochemicznych w roślinach, przez co następuje zahamowanie wzrostu roślin i zaburzenia w przemianie materii.

Objawy niedoboru fosforu, widoczne są w pierwszej kolejności na organach starszych, z których składnik przemieszcza się do młodszych, a po wyczerpaniu zasobów, objawy pojawiają się następnie na młodszych częściach rośliny. Niedobór fosforu powoduje silne zahamowanie wzrostu części nadziemnych i podziemnych, liście lub organy mniejsze są szybciej odrzucane. Obserwujemy wtedy słabsze wytwarzanie pędów bocznych lub odrzucanie wytworzonych zawiązków, pędów lub źdźbeł.

W późniejszych fazach rozwojowych liście roślin są matowe, ciemniejsze, niebieskozielone, u niektórych gatunków purpurowe lub fioletowe. Przy silnych niedoborach pojawiają się brunatne plamy i uschnięte brzegi liści. Finalnym zjawiskiem będzie słabsze kwitnienie i zawiązywanie nasion lub ziarna, co jest jednoznaczne ze spadkiem wydajności plonowania.

Objawy głodu fosforowego.

Pobieranie fosforu przez roślinę

Dynamika pobierania fosforu w sezonie wegetacyjnym przez rośliny uprawne nie jest taka sama. Już w pierwszych tygodniach wzrostu rośliny powinny być zaopatrzone w odpowiednią ilość przyswajalnego fosforu, ponieważ jest to tzw. okres krytyczny wzrostu roślin., w którym uruchomiane są procesy różnicowania poszczególnych tkanek, w tym korzeni.

Zbudowanie sprawnego systemu korzeniowego jest inwestycją w przyszłość. Dobre zaopatrzenie w fosfor przyczynia się do obfitszego rozwoju korzeni wszystkich gatunków roślin, dzięki czemu ułatwiona jest penetracja gleby i pobieranie składników pokarmowych. W ten sposób roślina sięgając do głębszych warstw profilu glebowego uniezależnia się od warunków pogodowych. W kolejnych stadiach rozwojowych następuje względna stabilizacja tempa akumulacji fosforanów.

Fosfor – dostępny dla roślin

Ciekawym rozwiązaniem zaopatrzenia rośliny fosforem w odpowiednich fazach, są nawozy typu NUTRI EFEKT FOSFOR PLUS i ASX FOSFOR PLUS, które skutecznie eliminują deficyty tego składnika.

NUTRI EFEKT FOSFOR PLUS to płynny nawóz nalistny zawierający: azot (N) rozpuszczalny w wodzie 3.8 % (53 g/l), fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 19 % (266 g/l), siarkę (SO3) rozpuszczalną w wodzie 7.4 % (103 g/l), mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 3.2 % (44 g/l), cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 2.3% (32 g/l).

NUTRI EFEKT FOSFOR PLUS zawiera także substancję, która zwiększa szybkość wchłaniania składników odżywczych i ich wprowadzanie do wnętrza rośliny, jaką jest sorbitol. Sorbitol to organiczny związek chemiczny z grupy cukroli – polioli. Jest to bezbarwna substancja krystaliczna o słodkim smaku, dobrze rozpuszczalna w wodzie. Otrzymywany jest poprzez redukcję glukozy. W naturze występuje w wielu owocach.

W większych stężeniach występuje np.

  • w gruszkach,
  • jabłkach,
  • brzoskwiniach,
  • morelach
  • i wiśniach,

przy czym w suszonych owocach stężenie jest kilkukrotnie wyższe niż w świeżych. Dodatek sorbitolu w nawozach zapewnia szybkie pobieranie nawozu przez liście nawożonych roślin. W celu zminimalizowania lub likwidacji niedoborów fosforu w fazach krytycznych wzrostu rośliny, w szczególności w okresie startu wegetacji, zaleca się zastosowanie poniższego rozwiązania:

z dodatkiem:

W zabiegu tym, bardzo pomocny może być dodatek boru w postaci preparatu BOLERO, w pszenicy w ilości 0.2L/ha i w rzepaku 1L/ha. Ze względu na swój skład i zawartość sorbitolu, BOLERO będzie idealnie komponował się w mieszance z NUTRI EFEKT FOSFOR PLUS w cieczy roboczej.

Tomasz Piotrowski