Nowe odmiany kukurydzy na kiszonkę w portfolio ASX nasiona

Firma Agrosimex poleca nowe odmiany kukurydzy kiszonkowej z portfolio ASX nasiona. Odmiany te zostały objęte programem „Krasula Mlekula poleca”, w którym starannie selekcjonujemy odmiany pod względem ich przydatności do otrzymania kiszonki najwyższej jakości.

Nasiona kukurydzy Angeleen C1 FAO 240-250

ANGELEEN (ZIARNO FAO 240, KISZONKA 250)

Angeleen uniwersalna odmiana, o bardzo wysokim plonie suchej masy (222 dt/ha) z bardzo wysokim udziałem kolb (55%). Wysoka odporność na choroby – fuzariozę łodyg i kolb oraz głownię łodyg i kolb w połączeniu z mocnym nasileniem cech „stay green” gwarantują zdrowotność i jakość zakiszanej masy. Jest to odmiana pochodząca z hodowli Limagrain.

 

 

 

Angeleen to odmiana:

 • uniwersalna – sprawdzi się w uprawie na ziarno, kiszonkę i biogaz;
 • o bardzo wysokim plonie suchej masy (222 dt/ha) i bardzo wysokim udziale kolb w plonie suchej masy (55%);
 • o dużej tolerancji na chłody wiosenne i bardzo wysokim wczesnym wigorze, co zapewnia bardzo wczesny start wschodów.

 

 

Nasiona kukurydzy Cekras C1 FAO 250-260

CEKRAS (kiszonka FAO 260, ziarno 250-260)

Cekras to mieszaniec pojedynczy, który z powodzeniem sprawdzi się w uprawie na kiszonkę, ziarno lub bioetanol. Jego uniwersalność umożliwia elastyczny wybór kierunku użytkowania w zależności od przebiegu pogody i możliwości gospodarstwa. Sprawdzi się na wszystkich rodzajach gleb, zarówno na mocnych, jak i słabszych stanowiskach. Stabilnie plonuje szczególnie w latach trudnych pod względem pogody

 

 

Cekras to odmiana:

 • uniwersalna – sprawdzi się w uprawie na ziarno, kiszonkę i biogaz;
 • stabilnie plonująca również na glebach słabszych i w różnych pogodowo latach;
 • o silnym „stay green” umożliwia elastyczną datę zbioru oraz wysoką wartość żywieniową w przypadku użytkowania na kiszonkę.

 

 

Nasiona kukurydzy Mondstein C1 FAO 240-250

MONDSTEIN (FAO 240 -250)

Mondstein to odmiana uniwersalna, z możliwością uprawy zarówno na ziarno (FAO 240-250), jak i kiszonkę oraz biogaz (FAO 250). Odmianę wyróżnia wysoki i stabilny potencjał plonotwórczy potwierdzony zarówno w oficjalnych czeskich badaniach rejestrowych, jak również produkcji polowej.

 

 

Mondstein to odmiana:

 • uniwersalna – sprawdzi się w uprawie na ziarno, kiszonkę i biogaz;
 • bardzo wysoka odporność na choroby;
 • bardzo dobra adaptacja do mniej zasobnych stanowisk oraz stabilne plonowanie w okresowych deficytach wody.

 

 

Nasiona kukurydzy BOTS C1 FAO 250-260

BOTS (FAO 250 -260)

Bots to mieszaniec trójliniowy wykazujący bardzo dobrą adaptację do uprawy na glebach lekkich, mniej zasobnych, narażonych na stresy związane z okresowymi niedoborami wody. Ziarno typu flint-flint-dent determinuję odmianę do uprawy również na glebach ciężkich i wolno nagrzewających się. Wysoka odporność na wyleganie oraz bardzo dobry profil zdrowotnościowy zmniejsza ryzyko strat ilościowych w plonach oraz pogorszenia jakości ziarna. Bots to odmiana uniwersalna, dająca bardzo wysoki plon ziarna i najwyższy plon wysoko energetycznej masy zielonej.

Bots to odmiana:

 • uniwersalna – sprawdzi się w uprawie na ziarno, kiszonkę, biogaz i bioetanol;
 • pozwala na uzyskanie najwyższego plonu wysoko energetycznej masy zielonej;
 • wysoka odporność na wyleganie i bardzo dobry profil zdrowotnościowy zapewnia wysoką jakość kiszonki.

 

Snowy kukurydza

SNOWY (FAO 240 -250)

Snowy to mieszaniec trójliniowy pochodzący z hodowli Moreau Genetics. Jest to odmiana o bardzo dobrej adaptacji do wszystkich stanowisk. Stabilne plonuje  przy nawet przy okresowych deficytach wody.

 

 

 

Snowy to odmiana:

 • uniwersalna – sprawdzi się w uprawie na ziarno, kiszonkę i biogaz;
 • o bardzo dobrej adaptacji do wszystkich stanowisk;
 • o bardzo wczesnym wigorze, co pozwala wcześnie rozpocząć siew, również na glebach gliniastych, ciężkich i wolno nagrzewających się.