Nowe oblicze fumigantu do zwalczania szkodników magazynowych

Jednymi z najpopularniejszych w Polsce środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania szkodników magazynowych są preparaty do fumigacji gazowej – Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE. Teraz na polskim rynku dostępny jest nowy produkt z tej gamy – Quickphos Bags. Czym różni się od uznanych i powszechnie stosowanych peletek i tabletek?

Mariusz Niemiec

Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE to środki zawierające 56% fosforku glinu, który – w obecności wilgoci z powietrza i przy odpowiednio wysokiej temperaturze – w reakcji chemicznej wydziela toksyczny dla organizmów żywych gaz, czyli fosforowodór (w literaturze nazywany również fosfiną). Pomimo wysokiej skuteczności obu dotychczasowych form klienci odczuwali pewien niedosyt, wynikający przede wszystkim z długiego czasu potrzebnego na odwietrzanie poddanego fumigacji ziarna. Dlatego opracowano Quickphos Bags.

Quickphos Bags – skuteczne zwalczanie szkodników magazynowych

Wołek zbożowy
Wołek zbożowy

Quickphos Bags jest wersją fumigantu, która ułatwia szybsze odwietrzenie ziarna po zabiegu, niż miało to miejsce w przypadku środków Quickphos Tablets 56 GE i Quickphos Pellets 56 GE, ponieważ nie ma z nim bezpośredniego kontaktu. Ponadto, co bardzo ważne, charakteryzuje się brakiem występowania pozostałości substancji aktywnej w ziarnie.

Mklik mączny
Mklik mączny

Zgodnie z etykietą Quickphos Bags jest przeznaczony do zwalczania wszystkich form rozwojowych szkodników owadzich (jaja, larwy, poczwarki, osobniki dorosłe) w przechowywanym ziarnie zbóż i ryżu oraz w pustych pomieszczeniach magazynowych i jednostkach transportowych – ładowniach statków (statki pełnomorskie, barki, inne), kontenerach, wagonach kolejowych. Może być stosowany we wszystkich rodzajach magazynów gazoszczelnych, w których są przechowywane produkty luzem lub w workach. Tradycyjnie środek można również aplikować w silosach zbożowych z recyrkulacją lub bez, a także w specjalnie przystosowanych do tego komorach fumigacyjnych.

Trojszyk gryzący
Trojszyk gryzący

W odróżnieniu od tabletek i peletek etykieta Quickphos Bags obejmuje:

  •  możliwość stosowania do dezynsekcji metodą fumigacji pustych silosów, pojemników, ładowni statków, toreb, worków i bagów do przechowywania żywności,
  •  niezależnie od sposobu fumigacji tylko jeden zakres dawki środka, czyli
  • 15 g/1 m3 powierzchni magazynowej,
  •  zwiększoną dopuszczalną liczbę zabiegów do 3, z zaznaczeniem minimalnego odstępu na co najmniej 56 dni,
  •  dokładniej sprecyzowany czas ekspozycji, czyli długość procesu fumigacji (wskazano użytkownikowi właściwy okres przeprowadzenia zabiegu gazowania).

Quickphos Bags posiada bezpieczne opakowanie

Quickphos Bags dostępny jest w postaci saszetek z fosforkiem glinu, które są spakowane w woreczki aluminiowe, a te z kolei zostały umieszczone w specjalnych metalowych pojemnikach, gwarantujących bezpieczeństwo przechowywania w magazynie. Należy podkreślić, że producent środka zabrania otwierania saszetek i dzielenia taśm, pod rygorem nieuznania wszelkich reklamacji zgłaszanych przez użytkownika. Takie postępowanie może być niebezpieczne dla samego użytkownika oraz dla osób postronnych i środowiska naturalnego.

Pamiętaj, że…

…mimo iż forma nowego fumigantu Quickphos Bags umożliwia szybsze odwietrzenie gazowanego ziarna (dzięki brakowi bezpośredniego kontaktu środka z produktem), to po zabiegu fumigacji zgodnie z etykietą zakończenie wietrzenia trzeba potwierdzić pomiarem fosforowodoru, aż jego stężenie spadnie poniżej 0,01 ppm. Do wykonywania pomiaru służy elektroniczny miernik gazu WatchGas PH3. Poza nim na wyposażeniu osoby prowadzącej fumigację powinny się znaleźć odpowiednio dobrane maski przeciwgazowe i pochłaniacze. Informacje na temat zabiegów fumigacji, niezbędnego sprzętu i szkoleń fumigacyjnych można uzyskać e-mailowo, pisząc pod adresem: mariusz.niemiec@agrosimex.com.pl.