Nawożenie ultrazlokalizowane- Microstar PZ

Nawożenie ultrazlokalizowane.

Fosfor i cynk są jednymi z głównych składników pokarmowych niezbędnych do wzrostu i rozwoju młodych roślin. Aby zmaksymalizować ich dostępność już na początku wegetacji, opracowano nowy sposób aplikacji nawozów – nawożenie ultrazlokalizowane

Fosfor ma zasadnicze znaczenie dla budowy i wzrostu system korzeniowego. Jest niezbędnym elementem składowym ATP – głównego źródła energii do funkcjonowania i wzrostu roślin. Nie może go zabraknąć w procesie fotosyntezy, jest potrzebny do budowy DNA, wchodzi w skład ścian komórkowych. Można przyjąć, że większość ważnych procesów w roślinie zachodzi dzięki obecności fosforu. Warto też pamiętać, że uprawy dobrze odżywione fosforem lepiej radzą sobie z warunkami stresowymi (susza, zimno, choroby).

Nwożenie gleby fosforem

Aby prawidłowo zaopatrywać rośliny w fosfor od samego początku wegetacji do zbiorów, należy zadbać o nawożenie gleby fosforem na kilku poziomach:
podstawowym – uzupełnienie zapasów fosforu glebowego, by zapewnić jego dostępność w fazie nalewania nasion czy ziaren,

startowym – stymulacja wzrostu rośliny, szczególnie systemu korzeniowego, który zapewni w okresie dalszej wegetacji dostęp do wody i wszystkich składników pokarmowych,

uzupełniającym (nawożenie dolistne) – pobudzenie rośliny do wzrostu w warunkach niesprzyjających wegetacji.

W okresie startowym rośliny potrzebują łatwo dostępnych źródeł fosforu, gdyż jest to składnik najsilniej ograniczający tempo wzrostu w początkowych fazach rozwoju. W okresie późniejszym, ilościowo największym, o odżywieniu upraw decydują zasoby glebowe.

Dostępność fosforu

Zatem dla poprawienia dostępności fosforu w okresie startowym warto zwiększyć nieco jego stężenie w pobliżu ukorzeniających się roślin poprzez jego rzędową aplikację, co bardzo często stosuje się w uprawie kukurydzy, aplikując np. fosforan amonu równolegle ok. 6–7 centymetrów od rzędu nasion. Stosowanie fosforanu amonu w ten sposób stało się bardzo popularne. Nie można się temu dziwić, gdyż aplikacja rzędowa nawozu ma praktycznie same zalety: daje lepsze wykorzystanie składników z nawozów, umożliwia redukcję dawek, a przez nawożenie i siew w jednym przejeździe pozwala zaoszczędzić czas i zmniejsza ugniatanie pola.

lość fosforu związanego w glebie

Plonotwórczy cynk

Drugim niezwykle istotnym pierwiastkiem przyczyniającym się do prawidłowego rozwoju roślin jest cynk. Jako prekursor auksyn stymuluje on wzrost korzeni i w ten sposób zwiększa zdolność do pobierania wody i składników mineralnych z gleby. Z kolei w okresie dojrzewania zdecydowanie poprawia wykorzystanie azotu i wpływa korzystnie na plon ziarna. Warto wiedzieć, że nawożenie cynkiem działa plonotwórczo, nawet na stanowiskach zasobnych w ten składnik.

cynk a wykorzystanie azotu

Cynk w uprawie kukurydzy potrzebny jest od samego początku jej rozwoju. Jak podaje Witold Grzebisz: „W stadium 4. liścia rośliny nawożone cynkiem istotnie zwiększają wielkość systemu korzeniowego; w stadium 8. liścia system korzeniowy kukurydzy rozrasta się na odległość do 80–90 cm od osi rośliny i na głębokość do 60 cm („Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania”, 2011 rok). Zatem efektem działania cynku jest znaczący wzrost powierzchni systemu korzeniowego zdolnej do pobierania większej ilości składników mineralnych i wody z głębszych warstw gleby.

 

Nawożenie ultrazlokalizowane

Nawożenie ultrazlokalizowane MICROSTAR PZ 10KG

Metoda ta stała się popularna w Polsce. Zwłaszcza po roku 2010, i jest głównie wykorzystywana w sianych punktowo uprawach rolniczych. Kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaków i warzyw oraz rzadziej w uprawach zbóż. Do nawożenia ultrazlokalizowanego wykorzystuje się  specjalnie do tego celu przygotowywane nawozy mikrogranulowane (np. Microstar PZ). Nawozy zawierają rozpuszczalne w wodzie, łatwo dostępne formy fosforu. Nawozy te mają w swoim składzie także niezbędne dla rozwoju młodych roślin azot i siarkę oraz bardzo potrzebny dla rozwoju korzeni cynk.

 

Nawożenie ultrazlokalizowane Microstra pz - mikrogranule nawozu Charakterystyczne dla tej metody nawożenia jest umieszczanie mikrogranul nawozu dokładnie w tym samym miejscu, gdzie umieszczane są nasiona – w bruździe siewnej. Zapewnia to odpowiednio duże stężenie łatwo dostępnych składników bezpośrednio w miejscu tworzenia się systemu korzeniowego nowej rośliny.

Możliwe jest przełamanie bariery fizjologicznej rośliny polegającej na słabym pobieraniu składników pokarmowych (szczególnie fosforu) w niskich temperaturach. Dzięki temu rośliny łagodniej znoszą stres termiczny, co objawia się ich większą dynamiką wzrostu we wczesnych fazach rozwojowych.

Trzeba mieć też na uwadze, że np. zawiązek kolby u kukurydzy pojawia się już w stadium 5–6 liści. Stąd tak ważne jest, aby rośliny były prawidłowo odżywione od samego początku wegetacji. Jednocześnie dzięki odpowiedniej formie nawozu (mikrogranula) oraz jakości i czystości składników, z których jest zbudowany, całkowicie wyeliminowane zostało ryzyko uszkodzenia siewek rośliny uprawnej.

Dzięki startowemu nawożeniu ultrazlokalizowanemu rośliny zaczynają rozwój dobrze zaopatrzone w składniki po- karmowe, a budując od początku silny system korzeniowy, zapewniają sobie lepszy dostęp do wody i składników pokarmowych przez cały okres wegetacji. Optymalnie odżywione, są też bardziej odporne na różnorakie stresy (zimno, okresowe susze, choroby). Wszystko to razem przekłada się na zdolność do stabilnego produkowania wysokich plonów.

Jak zaaplikować mikronawóz?

nawożenie ultrazlokalizowane Microstar PZ -Siewnik Najważniejsze jest to, że aplikacja następuje w trakcie siewu. Można ją wykonać siewnikami fabrycznie przygotowanymi do wysiewu nasion lub siewnikami, które sami doposażymy w stosunkowo niedrogie i uniwersalne (mogą służyć do siewu poplonów) specjalne aplikatory napędzane elektrycznie i montowane bezpośrednio na siewnik (np. firm APV czy Delimbe).

 

Tomasz Sikorski