Nawożenie startowe – ważny element w walce z suszą

W związku z upałami w sierpniu i suszą, jaką mieliśmy w 2015 roku, kiedy pod koniec sierpnia deficyt wody według IUNG wynosił -260 mm, 30 grudnia 2015 roku poziom wód w głównych rzekach Polski był najniższy od kilku lat. W Warszawie poziom Wisły wynosił 113 cm, dla porównania stan ostrzegawczy to 650 cm. Jeżeli w styczniu i lutym będą intensywne opady śniegu, to stan gleb ulegnie tylko nieznacznej poprawie.

1

Coraz większego znaczenia nabiera poprawa żyzności i sprawności biologicznej gleb oraz stosowanie nawozów łatwo dostępnych dla roślin, które zapewnią im rozwój silnego systemu korzeniowego od samego początku wegetacji. Dzięki czemu lepiej będą pobierały składniki pokarmowe i wodę z głębszych warstw gleby. Nawozami poprawiającymi żyzność i sprawność biologiczną gleb są Rosahumus i Delsol. Nawozami, które zapewnią dobry start zbóż, są Microstar PZ/PZ Max, które już od kliku lat z dużymi sukcesami stosowane są przez rolników do nawożenia startowego kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaku. Nowym nawozem przeznaczonym do startowego nawożenia zbóż, który w 2016 roku wprowadzamy do sprzedaży, jest Microstar C2.

1/ Kontrola
2/ Microstar C2 P2O5, MgO, Cu, Zn 20 kg/100 kg nasion
3/ Microstar C2 P2O5, MgO, Cu, Zn 20 kg/100 kg nasion + Rosahumus 1 kg/100 kg nasion

Wykorzystanie  technologii Ochrony Fosforu TPP w nawozach Microstar sprawia, że fosfor jest dostępny dla roślin prawie w 100%. Fosfor wraz z siarką, azotem i cynkiem, które są zawarte w nawozie, stymuluje gospodarkę hormonalną roślin i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu. Mangan i miedź w Microstarze C2 to najważniejsze dla zbóż mikroskładniki odpowiedzialne za wykorzystanie
azotu i procesy biochemiczne. Nawozy Microstar są w pełni bezpieczne dla kiełkujących roślin zbóż, dlatego też mogą być stosowane razem z nasionami podczas siewu. Microstar C2 zawiera 45% P2O5, 3% MgO, 0,5% Cu i 0,5% Mn. Microstar PZ zawiera 10% N, 40% P2O5, 11% SO3  i 2% Zn, a Microstar PZ Max 10% N, 50% P2O5, 5% SO3 i 2% Zn. Nawozy mają postać mikrogranulatu (0,5–1 mm) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. 1 kg nawozu zawiera około 1 000 000 mikrogranulek nawozu.

Jak stosować Microstar C2/PZ i Rosahumus w zbożach?

Microstar C2

Nawozy te stosowane są równolegle z ziarnem zbóż podczas siewu za pomocą precyzyjnych dozowników do mikrogranulatu, np. firm Startec, APV, montowanych na różnego typu agregatach uprawowo-siewnych. W Polsce tego typu dozowniki nie są jeszcze zbyt popularne. Nawozy Microstar C2/PZ i Rosahumus można stosować łącznie z ziarnem zbóż na dwa sposoby:

  • W siewnikach mechanicznych nawóz stosujemy warstwowo przemiennie z ziarnem zbóż. Przy normie wysiewu np. 150 kg ziarna stosujemy warstwę ziarna 50 kg, przesypujemy Microstar C2/PZ 7–10 kg + Rosahumus 300–500 g (nie mieszamy), kolejna warstwa ziarna + Microstar i Rosahumus i trzecia warstwa ziarna + Microstar i Rosahumus.
  • Nawozy te można także wymieszać z ziarnem zbóż bezpośrednio przed zasypaniem do siewnika w dawce 20 kg Microstaru C2/PZ + 0,5–1 kg Rosahumus/100 kg ziarna zbóż. Taki sposób aplikacji nawozów Microstar i Rosahumus był wyjątkowo skuteczny w 2015 roku, kiedy w całym kraju wystąpił silny deficyt wody.

Stosowanie nawozów Rosahumus i Microstar zdecydowanie poprawia wykorzystanie składników pokarmowych i wody z gleby,  zwiększa odporność roślin na suszę. Stymuluje wzrost oraz poprawia zdrowotność i plonowanie nawożonych roślin.

15.07.2015 – Chełmiec, pszenica jara Torridon nawożona Microstarem 30 kg + Rosahumus 3 kg/150 kg nasion/ha
15.07.2015 – Chełmiec, pszenica jara Torridon nawożona Microstarem 30 kg + Rosahumus 3 kg/150 kg nasion/ha
Przystawka do Microstaru firmy Startec zamontowana na siewniku Horsch
Przystawka do Microstaru firmy Startec zamontowana na siewniku Horsch
Siewnik Accord z zamontowanym agregatem uprawowym i dozownikiem do Microstaru firmy Startec
Siewnik Accord z zamontowanym agregatem uprawowym i dozownikiem do Microstaru firmy Startec
8.06.2015 – Chełmiec, pszenica jara Torridon nawożona Microstarem PZ + Rosahumus
8.06.2015 – Chełmiec, pszenica jara Torridon nawożona Microstarem PZ + Rosahumus
RZD Kępa – Puławy – 13.11.2015, pszenica ozima Sailor siana razem z Microstarem C2 i Rosahumusem – nawozy wymieszane razem z ziarnem
RZD Kępa – Puławy – 13.11.2015, pszenica ozima Sailor siana razem z Microstarem C2 i Rosahumusem – nawozy wymieszane razem z ziarnem
Krzysztof Zachaj