Nawożenie startowe kukurydzy – jaki nawóz wybrać

Podstawowym zadaniem produkcji roślinnej jest dążenie do uzyskania wysokich, stabilnych i dobrych jakościowo plonów. Istotą nowoczesnej uprawy jest racjonalny, zintegrowany system nawożenia, którego podstawowym elementem jest minimalizacja strat składników pokarmowych. Zastosowanie całej dawki nawozów mineralnych pod kukurydzę w jednym przejeździe, łącznie z siewem, umożliwia tzw. nawożenie startowe.

dr inż. Tomasz Piotrowski

Trzeba pamiętać, że jednorazowa aplikacja całej dawki nawozów zwiększa ryzyko zasolenia gleby, dlatego istotny jest odpowiedni dobór produktów i technik aplikacji.

Najbardziej rozpowszechniony jest system nawożenia rzutowy – najmniej ekonomiczny, prowadzący do dużego rozproszenia składników pokarmowych w glebie. Opcje powierzchniowego stosowania nawozów stanowią techniki nawożenia zlokalizowanego oraz współrzędnego. Istota aplikacji polega na wprowadzeniu nawozu bezpośrednio w sąsiedztwo nasion lub korzenia, co pozwala na zwiększenie koncentracji składników odżywczych w strefie ukorzenienia się rośliny i zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych.

Najlepsze efekty wykorzystania składników pokarmowych z nawozów, w postaci wzrostu plonu ilościowego i/lub jakościowego, uzyskuje się przy połączeniu wszystkich technik aplikacji. Zlokalizowane i powierzchniowe nawożenie startowe odpowiada za uzupełnienie zasobności gleby oraz za pokrycie zapotrzebowania na wytworzenie plonu, nawożenie mikronawozami odpowiada za szybszy wzrost w początkowej fazie rozwoju kukurydzy.

Odżywianie kukurydzy – stadia początkowe

Kukurydza jest rośliną o wolnym początkowym rozwoju systemu korzeniowego. Niskie temperatury gleby wpływają negatywnie na pobieranie składników przez młode rośliny. Zjawisko to uwidacznia się jeszcze bardziej na stanowiskach o niskiej zasobności w składniki, zwłaszcza w fosfor. Chłodna wiosna to często objawy niedoboru fosforu w postaci czerwonawych przebarwień wzdłuż brzegów blaszek liściowych, a następnie zahamowanie wzrostu i rozwoju. Kukurydza jest szczególnie wrażliwa na niedobory fosforu w początkowych fazach rozwojowych, a na każdą tonę ziarna (łącznie ze słomą) pobiera 10–12 kg P2O5. Ważny element nawożenia stanowią też azot, siarka i cynk. Stymulują one rozbudowę systemu korzeniowego, syntezę białek, procesy enzymatyczne i pobieranie pozostałych składników.

To właśnie stan odżywienia kukurydzy w okresie do 4. liścia kształtuje strukturę plonu, liczbę zawiązków liści i kolb.

Nawożenie startowe 
– polecane nawozy

Do sprawdzonych rozwiązań w startowym nawożeniu kukurydzy zaliczany jest Microstar PZ, który zawiera 10% N, 40% P2O5, 11% SO3 i 2% Zn. Natomiast Microstar PZ Max to jeden z najbardziej skoncentrowanych nawozów startowych na rynku i zawiera 11% N, 50% P2O5, 5% SO3, 2% Zn. Obydwa produkty stosuje się w dawce 20–30 kg/ha.

Idealnym rozwiązaniem problemów z dostępnością fosforu w glebie jest ASX Polifosforan amonu. To wysokoskoncentrowany, płynny nawóz NP. Zawarty w nim fosfor jest w 100% rozpuszczalny w wodzie.

Zlokalizowane i powierzchniowe nawożenie startowe odpowiada za uzupełnienie zasobności gleby oraz za pokrycie zapotrzebowania na wytworzenie plonu, nawożenie mikronawozami odpowiada za szybszy wzrost w początkowej fazie rozwoju kukurydzy.