Nawożenie startowe kukurydzy

Kukurydza

Nawożenie startowe staje się bardzo popularnym zabiegiem nawozowym wśród producentów kukurydzy. Zapytaliśmy eksperta – Krzysztofa Zachaja – o pozytywne aspekty tej formy nawożenia upraw i wskazówki pomocne przy planowaniu tego zabiegu.

Nawożenie startowe staje się koniecznym elementem programu nawożenia upraw, a szczególnie kukurydzy. Dlaczego tak wczesny termin podania nawozu decyduje o kondycji roślin podczas całego sezonu wegetacyjnego?

Dobre zaopatrzenie kukurydzy w składniki pokarmowe od kiełkowania nasion ma ogromne znaczenie dla prawidłowego wzrostu i powodzenia uprawy w całym okresie wegetacyjnym i wydania wysokich plonów. Kukurydza ma ogromne potrzeby wodne. Do wyprodukowania 1 kg ziarna potrzebuje ok. 500 l wody. Aby pobrać taką ilość wody, szczególnie w latach o małej ilości opadów i bardzo wysokich temperaturach (jak w 2015 roku), kluczowe znaczenie ma silny, dobrze rozwinięty system korzeniowy, który będzie w stanie pobrać wodę i składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby i zmniejszyć skutki deficytu wody.

Odżywienie jakimi pierwiastkami jest szczególnie ważne na początku wegetacji kukurydzy? Które z nich możemy podać podczas nawożenia startowego?

Do zbudowania silnego sytemu korzeniowego od kiełkowania nasion niezbędne są: azot – najważniejszy składnik budulcowy białek i wszystkich tkanek roślin uprawnych, siarka – wpływa na wykorzystanie azotu i syntezę białek, ponieważ jest składnikiem aminokwasów siarkowych metioniny, cysteiny i tryptofanu, fosfor – jest składnikiem kwasów nukleinowych, odpowiada za gospodarkę energetyczną roślin, bierze udział w syntezie białek, jest niezbędny do silnego rozwoju systemu korzeniowego, cynk – najważniejszy mikroelement w uprawie kukurydzy, który odpowiada za przemiany hormonalne zachodzące w stożku wzrostu już od wschodów, pobieranie potasu, magnezu i azotu. Cynk wpływa także na zwiększenie odporności kukurydzy na wiosenne chłody. Silny deficyt cynku we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy skutkuje słabym wiązaniem kolb. Podanie tych składników razem z siewem nasion jest obecnie możliwe dzięki nawożeniu startowemu.

Jakie nawozy wybrać i jaką formę aplikacji do nawożenia precyzyjnego podczas startu roślin?

Najlepsze do nawożenia startowego są nawozy w formie mikrogranulatu (0,5–1 mm) zawierające w swoim składzie azot, fosfor, siarkę i cynk. W Polsce ponad połowa gleb jest kwaśna, co bardzo ogranicza dostępność fosforu dla roślin. Ważne jest, aby w nawozie startowym fosfor był całkowicie rozpuszczalny w wodzie, zabezpieczony przed uwstecznieniem systemu ochrony fosforu TPP. W kukurydzy nawożenie startowe najlepiej wykonywać przy użyciu dozowników do mikrogranulatu montowanych na siewnikach do kukurydzy przez wszystkich producentów siewników (Kuhn, Gaspardo, Monosem). Na starszych siewnikach, które nie są wyposażone w tego typu dozowniki, można zamontować dozowniki Delimbe lub APV. Doskonałymi nawozami do startowego nawożenia kukurydzy są nawozy Microstar PZ lub PZ Max.

Czym jest Technologia Ochrony Fosforu zastosowana w nawozach Microstar?

System ochrony fosforu TPP polega na zapewnieniu pełnej dostępności fosforu, bliskiej 100%, niezależnie od odczynu gleby. Jest to możliwe dzięki unikalnej technologii połączenia fosforu z kwasami humusowymi, które zabezpieczają fosfor przed uwstecznieniem na glebach kwaśnych.

Czym wyróżniają się nawozy z gamy Microstar?Microstar PZ

Do nawożenia kukurydzy polecamy Microstar PZ, który zawiera 10% N, 40% P2O5, 11% SO3 oraz 2% Zn. Z kolei Microstar PZMicrostar PZ Max jest obecnie najbardziej skoncentrowanym nawozem startowym na rynku i zawiera 11% N, 50% P2O5, 5% SO3, 2% Zn. Oba nawozy stosujemy w dawce 20–30 kg/ha. Używając nawozów Microstar PZ lub PZ Max na glebach o średniej i wysokiej zawartości fosforu, można obniżyć dawki tego pierwiastka stosowanego na całą powierzchnię pola o 50–75% bez ryzyka utraty plonu, co potwierdziły wieloletnie doświadczenia prowadzone w IU NG i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Nawożenie startowe kukurydzy nawozami Microstar PZ lub PZ Max zdecydowanie poprawia rozwój systemu korzeniowego w okresie wiosennych chłodów, umożliwia lepsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych oraz gwarantuje prawidłowy wzrost roślin i wysokie plony.

Rozmawiała: Beata Rogala