Microstar PZ na start

Fosfor w uprawie wszystkich gatunków rolniczych jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego i organów generatywnych. Bardzo istotne jest, aby był on dostępny dla roślin od momentu kiełkowania. Często jednak w okresie wschodów i początkowego wzrostu kukurydzy jest zimno, występują wiosenne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu i powoduje zahamowanie wzrostu roślin.

Microstar PZ na start

W celu zapewnienia odpowiedniego odżywienia roślin od początku wegetacji idealne staje się stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ/PZ Max wraz z siewem nasion. Microstar PZ zawiera 10% N, 40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę, a Microstar PZ Max 12% N, 50% P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Nawozy mają postać mikrogranulatu, całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. Fosfor w nawozach występuje w postaci połączeń organicznych z kwasami humusowymi, dzięki czemu jest dostępny dla roślin w 100%, niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20–30 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 40–60 kg/ha.

Siew z mikrogranulatem / Microstar PZ
Siew z mikrogranulatem / Microstar PZ

 

Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu z gleby. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. suszę, chłody, nadmiar wody, oraz glebowe – kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola. Wprowadzenie do systemu nawożenia nawozu Microstar PZ pozwala na osiągnięcie większych plonów, nawet w warunkach ograniczenia zalecanych dawek fosforu do 75%. W sytuacji stosowania nawozu Microstar PZ redukcja dawki fosforu do 25% rekomendowanej ilości pozostaje bez wpływu na poziom plonu.

Nawożenie a nawożenie startowe

Wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu.

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w fazie 5–6 liści (BBCH15-16). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2012 r.

Wariant nawożeniowy Długość systemu korzeniowego w cm/roślinę
NPK 864
30M + NPK 1293
20M + NPK 1196
20M + N70% PK 1183
20M + N50% PK 1160
30M + N25% PK 1362

 

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ przy różnych poziomach nawożenia mineralnego na plonowanie kukurydzy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2012 r.

Wariant nawożeniowy Plon w t/ha Zwyżka plonu w kg
NPK 12,69 0
30M + NPK 13,25 560
20M + NPK 13,45 760
20M + N70% PK 13,21 520
20M + N50% PK 12,70 10
30M + N25% PK 12,50 -190

 

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ na plonowanie 2. odmian kukurydzy uprawianej na ziarno. IHAR Radzików, 2011 r. Plon w t/ha przy wilgotności ziarna 15%.

 

Krzysztof Zachaj