Konferencja Rolnicza Wiedza Plonuje [Pytania i Odpowiedzi]

Konferencje rolnicze on-line w ramach cyklu „Wiedza plonuje” już za nami. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo.

Podczas spotkań wielu z Państwa zadawało pytania dotyczące zagadnień związanych z uprawą roślin rolniczych oraz rozwiązań dedykowanych poszczególnym grupom roślin. Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania, jakie padły podczas konferencji on-line.

Konferencja rolnicza „Jak wykorzystać potencjał gleby?” z 23.01.2024 -pytania i odpowiedzi

Jak wykorzystać potencjał gleby?
Konferencja rolnicza

Prelegenci:

 • Karolina Felczak-Konarska, Dyrektor Placówki Badawczej oraz Laboratorium Fertico
 • Krzysztof Zachaj, Dyrektor Działu Nawozów, Agrosimex
 • Robert Chrzanowski, Techniczny Manager Upraw, Agrosimex

P: Co Pani sądzi o zaleceniach nawozowych na podstawie stosunku wapnia, potasu, magnezu i sodu? Czy zalecenia nawozowe takiej analizy mogą się różnić względem standardowej analizy pH, P,K,Mg? Którą analizę Pani zaleca? 

O:Wskaźnikami decydującymi o zaleceniach są odczyn gleby oraz zasobność w przyswajalny fosfor, potas i magnez. Warto zwrócić też uwagę na zasobność gleby w mikroelementy i siarkę. Wysokie plony są możliwe do osiągniecia na glebach o uregulowanym pH oraz przynajmniej średniej zasobności w makro- i mikroelementy. Należy również zwrócić uwagę na antagonizm pierwiastków (nadmiar magnezu blokuję pobieranie potasu)

P: Czy próbki pobrane teraz na polu z rosnącą oziminą nawożoną jesienią NPK są miarodajne? Czy czekać z pobieraniem do żniw? 

Zaleca się pobieranie próbek po żniwach, przed wysiewem nawozów pod roślinę następczą.

P: Jak często powinno się wykonywać analizę gleby? 

O: Zaleca się wykonywanie prób , nie rzadziej niż co 3-4 lata.

P: W jaki sposób można zmniejszyć zasolenie gleby? 

Optymalny odczyn pH jest warunkiem efektywnego wykorzystania składników pokarmowych oraz dobrego plonowania. Stosowanie nawozów mineralnych sprzyja procesowi zakwaszenia gleb. Zaleca się regularnie monitorować odczyn gleby, który pozwala nam na ocenę potrzeb wapnowania.

P:Który parametr fizykochemiczny jest najbardziej zmienny. Jaki parametr powinniśmy monitorować?  

O: Do parametrów o zmiennych o wartościach należą całkowite stężania pierwiastków takich jak N, Ca i Mg.

P: Czy bakterie na poprawę pobierania/dostępności fosforu z gleby mają potwierdzenie w badaniach? 

O: Tak, badania to potwierdzają.

P: Co sądzi pan o preparacie Revital Pro+ ? 

O: Jest to produkt firmy konkurencyjnej. Ja polecam Algasoil nawóz granulowany organiczny produkowany z alg morskich Sargassum ssp.  Zawiera różnorodne substancje czynne – kwasy humusowe, kwas alginowy, aminokwasy, mannitol, laminaryna, jod i naturalne oligosacharydy, aby przygotować glebę do szybkiej ekspansji pożytecznych mikroorganizmów oraz aktywować swobodny ruch dżdżownic. Produkt należy stosować doglebowo w dawce 50-100kg/ha. Przy stosowaniu Algasoil można obniżyć zużycie nawozów NPK o 25%.

Czy w glebach gliniastych silnie zakwaszonych fosfor lepiej podać dolistnie czy doglebowo w mniejszych dawkach? 

O: Wszystko zależy od ilości i dostępności wody, poziomu zakwaszenia (pH) oraz potrzeb wapnowania. W przypadku, gdy gleba jest silnie zakwaszona fosfor nie będzie pobierany przez roślinę przez korzenie.

Czy produkty Delsol Plus i Rhizosum N plus można mieszać lub stosować łącznie z produktem Algasoil? 

O: Tak, jak najbardziej takie rozwiązanie można zastosować.

Co sądzi Pan p preparacie Fosfopower o składzie: preparat zawiera wyselekcjonowane, niepatogenne szczepy bakterii PSB o wysokiej koncentracji, nie mniejszej niż 1 x 10⁹ jtk/g. Czy produkt ten ułatwi pobieranie fosforu z gleby? 

O: Fosfopower to produkt z  firmy konkurencyjnej. Ja natomiast polecam Delsol Plus  jako zamiennik 1kg/ha. W produkcie znajdują się  dwa szczepy bakterii fosforowych  oraz grzyb endomikorytyczny:

 • Bacillus subtilis LMG 12379  – 4,1 8 jtk/g
 • Pseudomonas putida LMG S-32917   – 8,17 jtk/g
 • Trichoderma harzianum THM 308 – 1,37 jtk/g

 

P: Czy wykorzystując agregat do strip till można aplikować Belem w łapę? 

O: Każdy agregat do uprawy pasowej ma możliwość aplikowania nawozów mineralnych w tzw. łapę spulchniającą, ale są one aplikowane głębiej niż wysiew nasion. W niektórych maszynach jest możliwość regulowania głębokości podsiewu i jeśli można zaaplikować mikrogranulatu na głębokość siewu nasion to warunkowo tak można zrobić. Jednak docelowo rekomenduję stosowanie dedykowanych aplikatorów.

Czy preparat Belem 0.8 MG działa na szkodniki takie jak mszyca i gnatarz rzepakowiec? 

O: Belem 0.8 MG działa tylko na szkodniki, które mają czasowy kontakt z glebą, więc nie działa na mszyce. W przypadku gnatarza larwy po żerowaniu na liściach schodzą do gleby, aby tam zimować. Więc po kontakcie ze strefą działania Belemu 0.8 MG będą neutralizowane. Nie zapobiegnie to uszkodzeniom liści w bieżącym roku, ale ograniczy pulę szkodnika na kolejny sezon.

P: Czy rzędowe stosowanie fosforanu amonu w uprawie ziemniaka nie przeszkadza w stosowaniu preparatu  Belem 0.8 MG? 

O: Taka aplikacja jest jak najbardziej możliwa, ale pod warunkiem wykorzystania osobnych aplikatorów.

P: Czy preparat Belem 0.8 MG można mieszać z innymi mikrogranulatami? 

O: Testowałem możliwości aplikowania Belemu 0.8 MG w mieszaninie z innym mikrogranulatem. Warunkiem powodzenia takiej aplikacji jest podobny rozmiar i ciężar mieszanych produktów. Warto zrobić próbę w małym pojemniku i sprawdzić czy pomieszane produkty podczas wstrząsanie nie rozwarstwiają się.

 P: Czym zwalczać szkodniki doglebowe w tymianku?

O: Niestety ochrona insektycydowa w tymianku ze względu na mała ilość zarejestrowanych produktów jest ograniczona tylko do 5 produktów i tylko na szkodniki nalistne. Produkt Belem 0.8 MG skutecznie mógłby zwalczyć szkodniki w tej uprawie, ale nie ma rejestracji w tymianku

P: Czy Belem 0.8 MG pomoże w zwalczaniu na połyśnicy marchwianki? 

O: Tak. Produkt Belem 0.8 MG działa na połyśnicę marchwianę, jest to produkt z rejestracją na tego szkodnika w uprawie marchwi i pietruszki.

 

Konferencja rolnicza „Zboża pod lupą” z dnia 06.02.2024 – pytania i odpowiedzi 

Zboża pod lupą. Konferencja rolnicza Agrosimex Wiedza plonuje

Prelegenci:

 • dr hab. Marta Damszel UWM (Uniwersytet Warmińsko Mazurski)

 • Karol Szmagliński, Menedżer produktu – zboża jare i ozime, Agrosimex
 • Iwona Janda-Malina, Menedżer Produktu Działu Nawozy, Agrosimex

P:  Witam, co Pan myśli o stosowaniu wałów posiewnych?

O: Temat wałów posiewnych jest bardzo szerokim zagadnieniem, natomiast jedną z głównych korzyści, które chcemy osiągnąć poprzez wałowanie gleby po siewie jest możliwość poprawienia podsiąku wody z głębszych warstw gleby. Jeśli mamy do czynienia z glebami bardzo lekkimi, których głębsze warstwy w momencie siewu są bardzo przesuszone np. na skutek suszy, zabieg wałowania nie przyniesie zakładanych rezultatów ponieważ w glebie brakuje wody. Przy bardziej uwilgotnionej glebie, która tylko w powierzchniowej warstwie jest przesuszona zabieg ten będzie bardziej uzasadniony. Natomiast na glebach ciężkich, zwięzłych wałowaniem możemy doprowadzić do zaskorupienia się gleby, zwłaszcza gdy po siewie wystąpią intensywne opady deszczu, co może znacznie osłabić wschody roślin. Dlatego ewentualną decyzje o przeprowadzeniu tego zabiegu należy podejmować bardzo rozważnie w oparciu o zapowiadaną prognozę pogody. Nowoczesne siewniki lub agregaty uprawowo-siewne bardzo często wyposażone są w wały zagęszczające glebę podczas siewu, eliminując tym samym konieczność wykonywania zabiegu wałowania po siewie.  Dodatkową zaletą stosowania wałów posiewnych jest z pewnością możliwość „wciśnięcia” kamieni w glebę i wyrównanie powierzchni gleby dzięki czemu ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas pozostałych prac na polu jest niższe, a tempo i wydajność pracy mogą być wyższe.

P: Czy wspomniane przez Pana  normy są mniej więcej zgodnie z metodyką integrowanej produkcji tych roślin? Czy w przypadku ciężkiej gleby należy trochę zwiększyć szt/m2?

O: Zalecana obsada roślin/m2 może się różnić w zależności od odmiany, gatunku i terminu siewu. Natomiast co do zasady im bardziej zasobna gleba tym możemy zastosować wyższą obsadę roślin/m2 i odwrotnie, jeśli mamy mniej zasobne stanowisko glebowe powinniśmy zmniejszyć obsadę by rośliny nie musiałby zbyt mocno ze sobą konkurować o dostęp do składników pokarmowych i wody dostępnej w glebie. Tak samo jest w przypadku terminu siewu im wcześniej wysiewamy zboża tym możemy założyć niższą obsadę roślin/m2, ponieważ rośliny mają wtedy więcej czasu na krzewienie i wykształcenie odpowiedniej ilości źdźbeł już jesienią. Natomiast w przypadku opóźnionych terminów siewu powinniśmy zakładaną obsadę roślin/m2 odpowiednio zwiększyć, ponieważ rośliny z racji ograniczonej ilości czasu nie są w stanie dostatecznie się rozkrzewić. Optymalna obsada roślin/m2 podawana dla danej odmiany z reguły mieści się w określonym zakresie, dlatego też w zależności od panujących warunków pogodowych, dostępnego stanowiska glebowego, terminu siewu itp. powinniśmy dopasowywać ją do swoich potrzeb i możliwości w gospodarstwie.

P: Jaką odmianę pszenżyta ozimego poleca Pan do opóźnionych siewów? 

O: Do opóźnionych siewów rekomenduję odmianę pszenżyta ozimego Toro. Jest to pszenżyto o bardzo dobrej krzewistości, szybkim tempie wzrostu jesiennego oraz wysokiej zimotrwałości. Te cechy pozwalają roślinom dobrze przygotować się do spoczynku zimowego, nawet w przypadku opóźnionego wysiewu. Jest to również odmiana, która bardzo dobrze radzi sobie z okresowymi suszami.

Czy w waszej ofercie macie pszenicę przewódkową?

O: Tak, posiadamy w naszej ofercie pszenicę Atrakcja, która jest odmianą przewódkową. Można ją wysiewać zarówno w terminie późnojesiennym, jak również w terminie wiosennym. Atrakcja charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technologicznymi ziarna oraz dobrą tolerancją na okresowe niedobory wody w glebie.

P: Czym zwalczyć żółtą karłowatość jęczmienia?

O: Żółta karłowatość jęczmienia to choroba wirusowa przenoszona najczęściej przez mszyce czeremchowo-zbożową i mszyce zbożową. Niestety nie mamy już możliwości zwalczenia choroby w momencie stwierdzenia jej objawów na roślinach jęczmienia. Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania wystąpieniu żółtej karłowatości jęczmienia jest zwalczanie szkodników wywołujących tę chorobę, które należy przeprowadzić już jesienią w przypadku jęczmienia ozimego. Ważne by prowadzić stały monitoring plantacji i w momencie wystąpienia nalotu szkodników skutecznie je zwalczać, ograniczając ryzyko porażenia roślin przez wirusy.

P: Jaka jest skuteczność dostarczenia składników z nawozów ASX do rośliny przy użyciu produktu solo z wodą? 

O: W zależności od pH, twardości i temperatury wody skuteczność będzie różna, woda niejednokrotnie ma pH 8, aby produkt był skutecznie wchłonięty zaleca się stosowanie kondycjonerów wody celem obniżenia pH i poprawienia przyswajalności podanych składników. My zalecamy zastosowanie produktów Activ 5 plus oraz Acidemax

Czy stosując Protaminal nie musimy stosować kondycjonerów wody, nawet w przypadku wysokiego pH wody? 

O: Protaminal spowoduje nam lepsze pokrycie liścia przez ciecz roboczą ze względu na zawartość aminokwasów, przy wysokim pH wody zaleca się stosowanie środka obniżającego pH wody jak np. Activ 5 plus oraz Acidemax.

P: Jaka jest kolejność mieszania w przypadku stosowania nawozu ASX Complex, Protaminal i fungicydów? 

Optymalny sposób mieszania to trzymanie się  następującej kolejności: napełnić zbiornik do połowy wodą, przy włączonym mieszadle dodać  uzdatniacz wody (Activ 5 plus, Acidemax), ASX Complex, Protaminal i fungicyd.

 

Konferencja rolnicza „Wyzwania i perspektywy dla kukurydzy 2024” z 15.02.2024 – pytania i odpowiedzi

 

Wyzwania i perspektywy dla kukurydzy 2024 Konferencja wiedza plonuje Agrosimex

Prelegenci:

 • Bartosz Stopczyk, Dyrektor Działu Nasion, Agrosimex

 • Krzysztof Zachaj, Dyrektor Działu Nawozów, Agrosimex

 • Maciej Mokrzan, Doradca rolny, Agrosimex

Która z Waszych odmian kukurydzy plonuje najwyżej? 

O: Odmianami o najwyższym potencjale plonowania na ziarno są RGT Inedixx, LID3306C, Barkley, P8556 oraz Bots.

P: Jaka odmiana kukurydzy o ziarnie typu dent nadaje się najwcześniej do siewu? 

O: Jeżeli miałbym ewentualnie proponować z naszej oferty denty do wczesnego siewu to przede wszystkim LID1015C lub P7552. Ale mocno odradzam takie rozwiązania. Zdecydowanie polecam do wczesnego siewu odmiany o ziarnie typu flint lub flint-flint-dent.

P: Czy przed siewem powinno stosować się opryski? 

O: Jeśli jest taka konieczność. Jednak przed siewem nie stosujemy herbicydów doglebowych, gdyż podczas siewu zaburzymy strukturę gleby i skuteczność takiego zabiegu będzie ograniczona. Można spróbować zastosować nalistne herbicydy (np. glifosatu), jeśli chwasty mają wykształcone zielone części nadziemne.

P: Czy Rhizosum N plus  można zastosować razem z glifosatem czyszcząc pole przed siewiem kukurydzy? Dodam ze będzie oprysk 4 tygodnie przed siewem i będzie uprawa agregatem bezorkowym.

O: Produkt Rhizosum N Plus można stosować łącznie z większością:

Nawozów w formie oprysku poza miedzią

 1. Fungicydów
 1. Herbicydów
 1. Insektycydów
 1. Biostymulatorów
 1. stosując STANDARDOWE procedury sporządzania cieczy roboczej

 

P: Ile możemy zaoszczędzić azotu przy stosowaniu Rhizosum N plus? 

O: Stosując preparat Rhizsoum N plus można zaoszczędzić do 50 kg azotu/ha.

 

P: Jaką dawkę należy zastosować używając produkt Mikrostar PZ? 

O: Rekomendowana dawka nawozu Mikrostar PZ  to 20kg/ha.

P: Jakie jest Pana zdanie dotyczące stosowanie magnezu i siarki rzędowo wraz z fosforem? 

O: Moim zdaniem, fosfor należy zastosować rzędowo, natomiast  siarkę i magnez najlepiej w formie oprysku (np. siarczanem magnezu)

P: Czy macie rozwiązania ochrony herbicydowej z wykorzystanie dawek dzielonych? 

O: Oczywiście. Możemy zrobić takie rozwiązanie szczególnie, kiedy mamy do czynienia z uporczywymi chwastami oraz kiedy jest możliwość reakcji fitotoksycznej – przez niekorzystne warunki, fazy rozwojowe lub silnie działające środki np. z grupy regulatorów. Przyjmujemy dwie dawki po ok. ½ pełniej w odstępie 7-10 dni.

P: Mam duży problem z bodziszkiem, jaki środek go zwalczy? 

O: Dopóki jest jeszcze w sprzedaży to S-metolachlor. Dawka może być nawet nieco ponad standardowe 1l/ha, a dobrymi partnerami będą terbutylazyna  i sulkotrion (Sulcotrek), bo obie substancje działają na bodziszka. Możemy wykonać bezpośrednio po siewie lub we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – na małe siewki.

P: Czy można dodać wasze adiuwanty do preparatu Adengo? 

O: Jak najbardziej, bo znacznie poprawi działanie tego herbicydu. Najlepsze będą Remix lub Resume.

P: Jaką ilość wody powinienem użyć do zabiegów przedwschodowych? 

O: Optymalne jest użycie 200-300 l/ha i nie ma potrzeby zwiększać.

P: Czy możemy zwalczyć perz w uprawie kukurydzy przy stosowaniu preparatu Adengo? 

O: Nie ma takiej możliwości. Musimy po wschodach i po osiągnięciu przez perz kilku liści właściwych zastosować zabieg nikosulfuron lub rimsulfuron, albo też mieszanka tych dwóch sulfonylomoczników. Należy pamiętać też o wyższych dawkach: nikosulfuron 60 g s.a./ha a rimsulfuron 15 g s.a./ha

P: Jaka alternatywa na chwastnicę odporną na nikosulfuron? 

O: Skłaniam się ku rozwiązaniom doglebowym – mamy jeszcze stosować s-metolachlor. Po wschodach można spróbować inny sulfonylomocznik – rimsulfuron. Takim rozwiązaniem jest zastosowanie produktu Rim 25 WG. Polecam zastosowanie pełnej dawki, czyli 60g /ha.

Konferencja rolnicza „Słoneczik i soja na fali” z 29.02.2024 – pytania i odpowiedzi

 

Słoencnzik i soja na fali. Konferencja rolnicza Wiedza plonuje Agrosimex

Prelegenci:

 • Bartosz Stopczyk, Dyrektor Działu Nasion, Agrosimex

 • Iwona Janda – Malina, Menedżer Produktu Działu Nawozy, Agrosimex

 • dr inż. Robert Chrzanowski, Techniczny manager upraw, Agrosimex

P: Czy trzeba stosować azot w uprawie soi? 

O: W przypadku azotu najważniejsza jest symbioza z bakteriami brodawkowymi. Ponieważ soja jest gatunkiem nowym, niezbędne dla niej bakterie nie występują w naszej glebie. Prawidłowe zaszczepienie nasion właściwym szczepem bakterii, które zapewni silne brodawkowanie jest jednym z elementów przesądzających o sukcesie lub porażce w uprawie. Bakterie symbiotyczne asymilują azot cząsteczkowy z powietrza i mogą dostarczyć roślinom nawet do 200kg N/ha.

W przypadku dobrej jakości nasion kwalifikowanych, zaszczepionych dobrej jakości szczepionkami, o długiej żywotności bakterii nawożenie startowe azotem jest błędem agrotechnicznym. Zastosowanie dawki startowej azotu przedsiewnie w ilości 30kg/ha może być rozważane w przypadku siewu nasion zaszczepionych preparatem o krótkiej żywotności bakterii lub wcale nieszczepionych.

Czasem jednak może zaistnieć konieczność zastosowania nawożenia azotowego w późniejszym okresie, w przypadku słabego nasilenia procesu brodawkowania. Oceny takiej potrzeby dokonujemy na samym początku kwitnienia soi. Trzeba wykopać w sposób równomierny reprezentacyjne rośliny na obszarze całej plantacji. Jeżeli ilość brodawek na korzeniach nie przekracza 20-25 szt. na roślinie, jeżeli brodawki są niewielkie albo jeżeli po przekrojeniu nie mają intensywnego, ciemnoczerwonego wybarwienia oznacza to zakłócenie procesu brodawkowania i niższą wydajność procesu symbiozy. Taka sytuacja nie musi być winą szczepionki, może natomiast wynikać np. z pH gleby (bakterie brodawkowe szybko giną przy pH poniżej 6,0), bardzo wysokiej wilgotności gleby lub wręcz przeciwnie – suszy glebowej. W przypadku powyższych objawów należy zasilić soję azotem w ilości 30 – 40 kg N/ha. Początek kwitnienia roślin to okres poprzedzający największe nasilenie pobierania azotu przez soję w czasie kwitnienia i zawiązywania strąków.

P: Jakie opryski stosować w soi tj. co przed siewem, co po siewie. Jakie herbicydy są polecane do zwalczania chwastów w późniejszym terminie? Jakie nawozy dolistne i biostymulatory warto zastosować w soi? 

O: Polecamy Gamę ASX nawozy dolistne, rozpuszczalne w wodzie, na start dolistnie ASX Fosfor Plus 2 kg/ha, w czasie wegetacji ASX Makro Plus 2-3 kg/ha, w celu polepszenia przyswajalności dodać Protaminal 1l/ha (biostymulator aminokawsowy), w przypadku gdy soja się “męczy”  (niesprzyjające warunki pogodowe, susza, uszkodzenia po zabiegach chemicznych) polecam Maral, 1l /ha (biostymulator, który wzmocni nam rośliny, wpłynie na utrzymanie lepszego turgoru w roślinach, dodatek ekstraktu z alg sprawi, że będą bardziej one  odporne na niesprzyjające warunki pogodowe, aminokwasy poprawią przyswajalność dodanych odżywek)

P: Czy w Agrosimexie można zakupić nasiona słonecznika? 

O: Tak, dysponujemy nasionami słonecznika – odmiany Insun 222 CLP,  Insun 100 oraz ES Lena. 

P: Z jakiej hodowli pochodzi odmiana soi Amiata?  

O: Soja Amiata pochodzi z austriackiej hodowli Probstdorfer Saatzucht. W Polsce większość odmian tej hodowli znajduje się w ofercie Saatbau Polska

P: Jakie pH jest optymalne dla uprawy soi? 

O: Również ze względu na właściwe brodawkowanie (bakterie Bradyrhizobium japonicum) optymalne pH dla soi mieści się w przedziale 6,0-7,0.

P: Czy macie w ofercie słonecznik na kwiat cięty?

O: Tak, mamy w ofercie również nasiona słonecznika na kwiaty – odmiana Taiyo. Zapraszamy do kontaktu z Działem Nasion celem uzyskania oferty cenowej.  

P: Jakie jest zapotrzebowanie soi na wodę? 

O: Szacuje się, że zapotrzebowanie soi na wodę w trakcie sezonu wegetacyjnego wynosi ok 400-500 mm/kg s.m.