Komunikat rolniczy z dnia 8.05.2014 – Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Mączniak prawdziwy zbóż i traw jest jedną z groźniejszych chorób zbóż: pszenicy i jęczmienia mniej szkodliwa dla owsa i żyta.  Choroba ta występuje we wszystkich rejonach Polski, największe szkody wyrządza w rejonach nadmorskich oraz południowo-wschodnich oraz w centralnej części kraju.  Doradcy agrotechniczni naszej firmy podczas przeprowadzonej lustracji zbóż  zaobserwowali pierwsze oznaki tej choroby. 

Szkodliwość

IMG_0999Sprawcą choroby jest grzyb Blumeria graminis, który występuje w rożnych formach specjalnych przystosowanych do określonych gatunków roślin. Grzyb występuje w stadium workowym w postaci kleistotecjów, zawierających worki w których znajdują się zarodniki workowe. Askospory dokonują infekcji pierwotnych młodych siewek. Natomiast w czasie sezonu wegetacyjnego na porażonych liściach tworzy się stadium konidialne w postaci oidiów, wyrastających z grzybni pokrywającej porażone rośliny. Porażenie liści znacznie ogranicza fotosyntezę oraz wzmaga transpirację co wraz z porażeniem kłosków powoduje spadek liczby i masy ziarniaków.

Obraz1

Objawy

DSC01292

Pierwsze objawy mącznika pojawiają się na młodych siewkach. Najbardziej charakterystycznym objawem mączniaka jest biały, kłaczkowaty nalot na liściach. Silnemu porażeniu ulegają najstarsze liście będące w fazie strzelania w źdźbło.  W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby obfite, wojłokowate białe lub szarobiałe naloty (często w splocie grzybni obserwowane czarne kuleczki- kleistotecja ) występują również na górnych liściach oraz kłosach.

DSC01294

DSC01306

Profilaktyka

W ochronie zbóż przed mączniakiem wykorzystuje się metody zmierzające do ograniczenia źródła infekcji pierwotnych, w tym celu należy:

  • Wykonać terminową orkę i podorywkę (zabiegi te niszczą resztki pożniwne)
  • Unikać zbyt gęstego siewu
  • Stosować racjonalne nawożenie azotem, potasem i fosforem
  • Wprowadzanie do uprawy odmian odpornych lub tolerancyjnych na porażenie
  • Unikanie sąsiedztwa zbóż ozimych z jarymi

Ochrona

Metoda chemiczna obecnie jest jedną z najskuteczniejszych metod ochrony. Pierwsze zabiegi należy wykonać po zaobserwowaniu pierwszych symptomów choroby. W przypadku dużego zagrożenia zbóż mączniakiem wskazane jest powtarzanie wykonywanie zabiegów chemicznych. Najbardziej skutecznymi preparatami w ochronie przed mączniakiem prawdziwym zbóż i traw są fungicydy z grupy triazoli, morfolin, imidazoli:

  • Mondapropico 250 EC w dawce 0,5 l/ha
  • Mondatak 450 EC w dawce 1l/ha
  • Leander 750 EC w dawce 0,75 l/ha, w przypadku pszenicy ozimej 0,5 l/ha + Orius 250 EW 1l/ha
  • Spekfree 430 SC w dawce 0,6 l/ha