Komunikat rolniczy z dnia 28.04.2015 – brunatna plamistość liści

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez brunatną plamistość liści DTR (Drechslera trici-repentis). W uprawie zbóż występują w całym okresie wiosennej wegetacji (BBCH 32-59).

Objawy choroby stwierdzono na ponad 5% roślin w łanie. Choroba rozwija się w szerokim zakresie temperatur, optymalna temperatura 20-28C i powyżej 18 godzin z rosą i deszczem. Może znacznie obniżyć plony nawet do 50%.

brunatna plamistość liści

zagrożenie brunatna plamistość liści

Zalecane preparaty

  • Manitoba 425 SC : 2l/ha