Komunikat rolniczy z dnia 22.05.2014 – Septorioza liści pszenicy

Septorioza liści pszenicy powszechnie notowana jest we wszystkich rejonach uprawy pszenicy, pszenżyta może również porażać inne gatunki zbóż jak jęczmień, żyto. Sprawcą tej choroby w naszych warunkach klimatycznych jest grzyb Phaeasphaeria nodorum, ale też może powodować Mycosphaerella graminicola i P. avenaria f.sp. tritici. Podczas lustracji przeprowadzonej przez doradców agrotechnicznych, zaobserwowano objawy infekcji, której sprawca jest grzyb Phaeasphaeria nodorum.

Szkodliwość septoriozy liści pszenicy

Patogen ten występuje corocznie na plantacjach uprawnych zbóż. Największe szkody odnotowywane w wyniku epidemicznego wystapienia tego patogena występują w latach o dużej wilgotności. Szkodliwość choroby polega przedewszystkim na ograniczeniu powierzchni asymilacyjnej liści i zakłóceniu procesu transpiracji. W wyniku porażenia odnotowywany jest spadek plonu ziarna do około 25% (septorioza plew pszenicy nawet 60%) oraz znacznym zmniejszeniu masy 1000 ziaren.

DSC01467 DSC01482 DSC01499

Objawy septoriozy liści pszenicy

Objawy porażenia na liściach mogą wystąpić w każdym stadium rozwojowym rośliny. Pierwszymi objawami septoriozy na liściach są drobne, czarne cętki, które wraz z rozwojem procesu chorobowego przechodzą w nekrotyczne plamy. Plamy mają soczewkowaty kształt oraz jasnobrunatne zabarwienia. Pojawiające się przebarwienia otoczone są charakterystyczną chlorotyczną obwódką.  W miarę rozwoju plamy stopniowo powiększają się, tworzą rozległe nekrozy na liściach, będące przyczyna zamierania blaszki liściowej. Silne porażenie obserwowane jest na przełomie czerwca i lipca. W obrębie plam obserwowane są czarne punkty- piknidia grzyba, z których podczas wilgotnej pogody wydostają się zarodniki konidialne, dokonujące infekcji wtórnych w czasie sezonu wegetacyjnego. Z porażonych liści patogen przenosi się  na kłosy, gdzie dokonuje infekcji plew.

 

DSC01465

DSC01449

DSC01460

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka

Istotną rolę w zwalczaniu oraz zapobieganiu wystąpienia tej choroby na plantacji odgrywają metody mechaniczne, agrotechniczne oraz hodowlane, których głównymi elementami są:

 • zabiegi agrotechniczne tj. głęboka orka przedzimowa
 • niszczenie samosiewów
 • odpowiedni program nawożenia N, P, K
 • uprawa odmian zbóż odpornych bądź tolerancyjnych na porażenia

Zwalczanie septoriozy liści pszenicy

W czasie warunków pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby zaleca się opryskiwanie roślin preparatami chemicznymi należącymi do następujących grup:
 • triazoli
 • imidazoli
 • strobiluryn
Najlepsze efekty w zwalczaniu sprawcy choroby, daje wykonanie zabiegu chemicznego jednym z poniżej wymienionych preparatów:
 • Mondapropico 250 EC ( propikonazol) w dawce 0,5 l/ha
 • Mondatak 450 EC (prochloraz) w dawce 1l/ha
 • Leander 750 EC (fenpropidyna) w dawce 0,5 l/ha + Orius 250 EW w dawce 1l/ha
 • Spekfree 430 SC ( tebukonazol) w dawce 0,6 l/ha