Komunikat rolniczy z dnia 1.06.2015 – rdza brunatna pszenicy

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez rdzę brunatną pszenicy (Puccinia recondita). W uprawie zbóż może występować w całym okresie wiosennej wegetacji (BBCH 25-70).

Objawy choroby stwierdzono na ponad 15% roślin w łanie. Próg szkodliwości: w fazie kłoszenia pierwsze objawy na liściu podflagowym lub flagowym.

rdza-brunatna-1-430_tcm51-13413 rdza-brunatna-2-430_tcm51-13414

Niebezpieczeństwo epifitozy rdzy brunatnej jest największe w temp 15-20°C przy regularnym występowaniu rosy. Zwiększone niebezpieczeństwo rdzy brunatnej powstaje po wczesnej infekcji przez zarodniki z chorych samosiewów, przez uprawę podatnych odmian i przez stosowanie zbyt wysokich dawek azotu. Grzyb może spowodować spadek plonu do 30%.

rdza-brunatna_430_tcm51-13415

Do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy rekomendujemy

Bumper Super 490 EC – 1 l/ha