Komunikat rolniczy z dnia 1.06.2015 – czerń krzyżowych

Doradcy agrotechniczni sygnalizują występowanie czerni krzyżowych, powodowanych przez Alternaria brassicae. Na pędach i łuszczynach grzyb powoduje powstawanie podłużnych, zagłębionych plam, czarnych lub bladoszarych z czarnym brzegiem.

Oznaki choroby występują na 10–15% roślin. Porażone łuszczyny przedwcześnie dojrzewają, zasychają, a nasiona osypują się. W zainfekowanych nasionach mogą być obecne szkodliwe metabolity grzybów rodzaju Alternaria – mikotoksyny.

czern-krzyzowych-1-430_tcm51-16373 czern-krzyzowych-2-430_tcm51-16374

mapa zgrożenia czerń krzyżowych

Do zwalczania czerni krzyżowych rekomendujemy

  • Mirador 250 SC – 0,8-1 l/ha
  • Mirador Forte 160 EC – 2 l/ha
  • Orius Extra 250 EW – 1,25 l/ha
  • Syrius 250 EW – 1,25 l/ha
  • Tenore 400 EW – 1 l/ha
  • Zamir 400 EW – 1 l/ha