Jak poprawić efektywność herbicydów doglebowych

Zmiany w ochronie roślin oraz wycofywanie z rynku substancji aktywnych w postaci wielu znanych produktów mają na celu m.in. doprowadzenie do racjonalnego stosowania preparatów chwastobójczych. Wielu plantatorów już teraz zastanawia się, jaki będzie asortyment środków ochrony roślin za parę lat – czy dostępne rozwiązania będą i bezpieczne dla środowiska, i jednocześnie na tyle skuteczne, by pozwolić na osiągnięcie maksymalnych plonów. A to nie jedyny dylemat…

dr Sławomir Doniec

Wyzwaniem, przed którym stoją plantatorzy, jest także wybór zabiegów ochrony roślin przy zastosowaniu racjonalnych, najczęściej mniejszych dawek substancji aktywnej. Szczególnie trudne zadanie mają hodowcy upraw rolniczych, którzy technologię odchwaszczania opierają na herbicydach przedwschodowych. Tu rodzi się pytanie, jak skutecznie zwiększyć efektywność zabiegu ochrony roślin, zachowując wysoką, 100-procentową skuteczność, bez negatywnego oddziaływania na środowisko?
Jednym z rozwiązań, stanowiących odpowiedź na to pytanie, jest zastosowanie substancji wspomagających działanie środków ochrony roślin. Bazując na wiedzy i doświadczeniu potwierdzających skuteczność adiuwantów w zabiegach nalistnych, można ich wykorzystanie rozszerzyć, stosując je we wspomnianym wyżej kontekście.

Korzyści ze stosowania herbicydów doglebowy i adiuwantów

Główne korzyści z zastosowania adiuwanta z herbicydem doglebowym to:

  • 
ograniczenie mobilności herbicydu w profilu glebowym, co bezpośrednio przekłada się na wydłużenie skuteczności jego działania,
  • zwiększenie absorbcji z cząsteczkami gleby, zwłaszcza poprawa skuteczności działania herbicydu w warunkach suszy,
  • poprawa osadzania i przylegania cieczy użytkowej do powierzchni gleby – zastosowany herbicyd pozostaje w wierzchniej warstwie gleby, gdzie działa najskuteczniej, niszcząc kiełkujące chwasty,
  • zapobieganie znoszeniu cieczy użytkowej podczas oprysku, dzięki czemu herbicyd trafia tylko na chronione pole,
  • obniżenie ryzyka wystąpienia fitotoksyczności i uszkodzenia uprawy.
Skuteczność kombinacji preparatów zawierających metazachlor w kontroli oraz z dodatkiem adiuwanta Remix
Skuteczność kombinacji preparatów zawierających metazachlor 400 g/l (2,0 l/ha) + chlomazon 480 EC (0,2 l/ha) w kontroli oraz z dodatkiem adiuwanta Remix

 

Adiuwant Remix na miarę potrzeb

Wychodząc naprzeciw zmianom rynkowym i konieczności zapewnienia skuteczności działania herbicydów doglebowych, marka Agrigent opracowała adiuwant Remix. Ten specjalnie sformułowany produkt o wielokierunkowym działaniu jest przeznaczony do łącznej aplikacji z agrochemikaliami (herbicydami) doglebowymi stosowanymi przed wschodami roślin w uprawach ozimych i jarych. Adiuwant Remix jest bardzo ważnym ogniwem, uzupełniającym takie substancje, jak flufenacet, metrybuzyna, napropamid, oksyfluorofen, chinomerak, chlomazon, metazachlor, linuron, diflufenikan, pendimetalina.

Adiuwant do herbicydów doglebowych
Remix – adiuwant do herbicydów doglebowych

 

Lotność chlomazonu po łącznym zastosowaniu z Remixem jest zablokowana dzięki mikrofilmowi wytworzonemu na powierzchni gleby.

Adiuwant Remix zawiera 732 g/l rafinowanego oleju parafinowego w mieszaninie z eto–ksylowanym alkoholem i kwasami tłuszczowymi. Odpowiedni skład i formulacja preparatu Remix umożliwiają uzyskanie dodatkowych korzyści w postaci:
obniżenia napięcia powierzchniowego cieczy roboczej, co powoduje dużą zwilżalność gleby oraz tworzy mikrofilm,
pozostawania dużej ilości mieszaniny w strefie kiełkowania chwastów, co całkowicie blokuje ich wschody,
braku fitotoksyczności oraz braku wpływu na wody powierzchniowo-gruntowe.

Pamiętaj, że…

…Remix jest szczególnie polecany do zabiegów odchwaszczania rzepaku przy użyciu preparatów opartych na substancji aktywnej chlomazon. Jego efektywność w tej kombinacji została potwierdzona wieloma badaniami naukowymi. Dawka adiuwanta w przedziale od 0,2 do 0,4 l/ha oprócz poprawy skuteczności zwalczania chwastów ma ogromny wpływ na łagodzenie skutków ubocznych działania chlomazonu, czyli bielenia blaszek liściowych i częściowego zahamowania wzrostu roślin. Lotność chlomazonu po łącznym zastosowaniu z Remixem jest zablokowana dzięki mikrofilmowi wytworzonemu na powierzchni gleby, co widać na rysunku.