Insektycydy do rzepaku

Insektycydy do rzepaku. W zwalczaniu szkodników rzepaku ważne jest łączenie metody agrotechnicznej, mechanicznej oraz chemicznej. Metoda chemiczna należy do najbardziej skutecznych, a zarazem najszybszych sposobów zwalczania szkodników. Poniżej przedstawiam kilka insektycydów do zwalczania owadów w rzepaku.insektycydy do rzepaku - boravi - owady

Boravi 50 WG

insektycydy do rzepaku - boravi

Substancją czynną tego preparatu jest związek fosforoorganiczny fosmet. Boravi 50 WG zawiera 500 g/kg fosmetu. Fosmet wywołuje wadliwe funkcjonowanie połączeń nerwowych. W rezultacie dochodzi do zaburzeń pracy mięśni, paraliżu i śmierci szkodnika. Preparat działa na owada kontaktowo lub żołądkowo, a na rośliny – powierzchniowo. Mechanizm działania na roślinie polega na wchłanianiu się substancji aktywnej w warstwę wosku, co zabezpiecza przed jej spłukaniem i zwiększa dostępność dla zwalczanych owadów. Jest to wgłębny insektycyd stosowany w ochronie roślin rolniczych. Stosujemy go zwłaszcza do zwalczania odpornego na wiele substancji aktywnych słodyszka rzepakowego, wykonując oprysk 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika na plantację w dawce 1–1,5 kg/ha. Boravi 50 WG jest zarejestrowany także do zwalczania chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego.

Cyperkill Max 500 EC

insekty do rzepaku - cyperkill max

To insektycyd z grupy pyretroidów chroniących plantacje rzepaku. Substancją aktywną zastosowaną w tym preparacie jest  cypermetryna. Jest to produkt o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działający powierzchniowo. Jak wszystkie pyretroidy, należy go stosować w temperaturach nieprzekraczających 200C. Cyperkill Max 500 EC chroni rzepak przed słodyszkiem rzepakowym, chowaczem czterozębnym i podobnikiem. W przypadku słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego zabiegi stosujemy zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39–59). Aby zwalczyć chowacza podobnika, zabieg wykonujemy w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych rzepaku w fazie BBCH 65–67, stosując 0,05 l/ha preparatu.

Inazuma 130 WGinsektycydy do rzepaku- inazuma

Jest nowym insektycydem do zwalczania szkodników rzepaku. Posiada szereg unikatowych zalet, które czynią go doskonałym narzędziem do walki ze szkodnikami rzepaku i pszenicy. Posiada najszerszy na rynku zakres zwalczanych szkodników w rzepaku ozimym. Inazuma ma błyskawiczne i długotrwałe działanie dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych. Zapewnia niezawodną ochrone w różnych warunkach pogodowych. Inazuma 130 WG jest obecnie jedynym na rynku insektycydem zarejestrowanym do powschodowych zabiegów zwalczania tantnisia krzyżowiaczka, śmietki kapuścianej i mączlików.

Kobe 20 SP i Mospilan 20 SP

insektycydy do rzepaku - kobe

Ich substancją aktywną jest acetamipryd (200 g/kg). Kobe 20 SP i Mospilan 20 SP to preparaty o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników i chronionych upraw (ponad 280 zastosowań). Preparat Mospilan 20 SP dostępny jest w nowym, innowacyjnym opakowaniu – woreczkach wodnorozpuszczalnych. Preparaty mają działanie kontaktowe oraz żołądkowe i jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. W ochronie rzepaku ozimego przed słodyszkiem rzepakowym stosujemy dawkę 0,12 kg/ha. Oprysk należy wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku. Zwalczając chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika, stosujemy dawkę 0,12 kg/ha. Zabieg wykonujemy w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Eliminując owady takie jak chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, stosujemy dawkę 0,25 kg/ha. Opryskujemy rośliny przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją – od początku fazy wydłużania pędu do fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50).

Mavrik Vita 240 EW

Środek owadobójczy o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo. Produkt zarejestrowany jest m.in. w uprawie rzepaku ozimego do zwalczania chowacza brukwiaczka, słodyszka rzepakowego oraz szkodników łuszczynowych. Aby zwalczyć chowacza brukwiaczka, stosujemy dawkę 0,2 l/ha w fazie, gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39). Przed słodyszkiem rzepakowym (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego) stosujemy 0,2 l/ha preparatu od fazy żółtego pąka do fazy, gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59–63). Szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik) eliminujemy dawką 0,2 l/ha preparatu w fazie rozwoju owoców (łuszczyn), tj. gdy od 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71–78).

Patrycja Staszewska