Innowacyjne mapowanie pól i badania laboratoryjne gleby

Mapowanie pola, profesjonalny pobór gleby przy użyciu nowoczesnego quada wyposażonego w próbnik, ekspresowe wykonanie jej wiarygodnych badań laboratoryjnych oraz sporządzenie zaleceń nawozowych pod podaną uprawę. Teraz to jest dostępne w ramach jednej innowacyjnej usługi!

Agata Ślubowska/Instytut Agronomiczny Fertico

W ramach usługi AgroFertiLab pobór glebyodbywa się przy użyciu quada z próbnikiem
W ramach usługi AgroFertiLab pobór gleby
odbywa się przy użyciu quada z próbnikiem

AgroFertiLab to usługa skierowana do rolników uprawiających pola o dużym obszarze i mająca na celu dokładne ustalenie zawartości składników mineralnych w glebie i określenie jej innych istotnych parametrów oraz sporządzenie map zasobności podłoża. Na tej podstawie można odpowiednio zaplanować i zoptymalizować nawożenie, a co za tym idzie – ograniczyć jego koszty.

Usługa AgroFertiLab obejmuje:

  •  mapowanie pola z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  •  pobór gleby przy użyciu quada z próbnikiem,
  •  precyzyjne badania gleby w akredytowanym laboratorium,
  •  sporządzenie profesjonalnych zaleceń nawozowych.

Największą zaletą tej usługi jest jej kompleksowość, będąca wynikiem połączenia sił dwóch firm – Agrotechnology i Instytutu Agronomicznego Fertico, które bardzo dobrze znają się na działaniach, jakie powinny być podejmowane, aby zasobność gleby była na możliwie najkorzystniejszym poziomie względem uprawianej rośliny.

Skanowanie gleby – co to?

Skanowanie gleby to wykorzystanie technologii cyfrowej w celu uzyskania dokładnej informacji na temat zmienności jej struk­tury. Dzięki temu możliwe jest pobranie próbek z właściwych miejsc na polu i uzyskanie precyzyjnych danych o zasobności gleby. Skanowanie umożliwia także przygotowanie map zasobności gleby oraz map nawożenia. Pomaga to w opracowaniu planu efektywnego nawożenia, w tym wspomagającego ochronę roślin.

Cyfryzacja w rolnictwie

W wielu krajach branża agronomiczna charakteryzuje się bardzo szybkim tempem rozwoju cyfryzacji. W Polsce wciąż zbyt mało firm wykorzystuje nowoczesne metody komputerowe w celu sprawdzenia zasobności gleby czy planowania nawożenia. Cyfryzacja pozwala na uzyskanie dokładnej i czytelnej informacji odnośnie do stanu gleby. Dzięki tej technologii pomiary wykonywane są w wysokiej rozdzielczości i mogą być prowadzone nawet wtedy, gdy gleba jest pokryta śniegiem. W ramach szeroko pojętej cyfryzacji do monitorowania wzrostu roślin wykorzystuje się również drony, zwłaszcza do tworzenia planów nawożenia azotem. Agrotechnology jest jedną z wiodących firm na polskim rynku, jeśli chodzi o praktyczne wykorzystanie technologii cyfrowych.

Profesjonalne badania laboratoryjne gleby

Drugim z filarów usługi AgroFertiLab są badania w Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico. To tam trafiają próbki gleby bezpośrednio po ich pobraniu. W ramach analiz – wykonywanych przez wyspecjalizowany zespół z użyciem nowocze­snego sprzętu i metod – sprawdzane są takie parametry, jak: pH, PEW, zasolenie, materia organiczna, makroelementy (P, K, Mg, Ca, S, Na), mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Ti), azot ogólny, azot mineralny.

AgroFertiLab – korzyści

Obecnie pobór próbek gleby odbywa się przeważnie mechanicznie, za pomocą laski glebowej. Ręczne pobieranie próbek jest czasochłonne, pracochłonne i wymaga zaangażowania przynajmniej dwóch osób.

Ponadto metoda ta jest obarczona ryzykiem błędów:

  •  błędu poboru, który wynika z użycia nieodpowiedniego schematu poboru,
  •  błędu, który może wystąpić podczas uśredniania zebranej próbki gleby.

Kompleksowa usługa projektu AgroFertiLab pozwala na zminimalizowanie ryzyka błędów oraz na przeprowadzenie precyzyj­nie i szybko poboru z dużej powierzchni upraw. Profesjonalne mapowanie i analiza gleby gwarantują skuteczność identyfikacji problemów glebowych.

Podsumowując, usługa AgroFertiLab to:

  •  możliwość przeprowadzenia monitoringu gleby na przestrzeni lat,
  •  wykonanie precyzyjnej analizy gleby (m.in. dokładne sprawdzenie jej zasobności w składniki odżywcze),
  •  ograniczenie kosztów związanych z poborem próbek, analizą i nawożeniem,
  •  podstawa do dokonania trafnych wyborów nawozowych.

Skorzystaj i zyskaj!

Więcej na temat usługi AgroFertiLab na stronie  http://agrofertilab.pl/. Informacje na temat ofert specjalnych można uzyskać e-mailowo i telefonicznie:

Zeskanuj kod QR i zobacz dodatkowe informacjeZeskanuj kod QR i zobacz dodatkowe informacje

Warto wiedzieć, że…

…firma Agrotechnology od wielu lat

specjalizuje się w skanowaniu gleby, poborze prób glebowych i opracowywaniu profesjonalnych map nawożenia. Do tych dzia­łań wykorzystywane są najnowocześniejsze urządzenia cyfrowe dostępne na rynku. Natomiast Instytut Agronomiczny Fertico jest jednym z liderów na polskim rynku w dziedzinie kompleksowych badań gleby. W laboratorium wykonywane są analizy gleby m.in. w kierunku ustalenia zawartości makro- i mikroelementów, azotu mineralnego i ogólnego, próchnicy oraz określenia pH i przewodności.