Gallerowe Żniwa 2018

gallerowe żniwa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Gallerowe żniwa 2018 odbywające się w dwóch lokalizacja.  Zaprezentujemy odmianę ES Gallery na polach produkcyjnych   u rolników, a nie   na poletkach doświadczalnych. Pokarzemy rekordowo wysokie plony ziarna, które szybko oddaje wodę na polu oraz podczas dosuszania (Tropical Dent).

Plan wydarzenia Gallerowych żniw:

09:30 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie gości
10:30 Część merytoryczna: ES Gallery – wysokoplonująca odmiana z grupy Tropical Dent
11:30 Prezentacja odmiany kukurydzy ES Gallery na polu
12:00 Pokaz koszenia
12:30 Prezentacja kombajnu i ciągników Claas
13:00 Poczęstunek oraz konkursy z nagrodami dla uczestników
16:00 Zakończenie

Terminy i lokalizację pokazów Gallerowych żniw:

02.10.2018
Gospodarstwo warzywnicze Ewa Grzegorz Młosek
na polu między miejscowościami Skotniki i Strugi
GPS: http://www.idz.do/A9iXIH

04.10.2018
Gospodarstwo rolne Marian Puźniak
Machnów Stary, 22 – 680 Lubycza Królewska
GPS: http://www.idz.do/AYb7k7

Zapraszamy do zapisu na spotkanie Formularz rejestracyjny

Kilka słów o odmianie ES Gallery:

  • FAO 270  SUPERHIPEREXTRAPLON
  • Użytkowanie na ziarno. Najwyższy plon ziarna w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2016 roku – 109% wzorca.
  • Odmiana z grupy Tropical Dent – charakteryzuje się wysokim plonem, stabilnością i szybkim dosychaniem ziarna.
  • Dobry wczesny wigor – szybki start roślin i dobra tolerancja na chłody wiosenne.
  • Nie wylega – dzięki mocnym łodygom i nisko osadzonym kolbom.
  • Zdrowe rośliny i ziarno – mało podatny na głownię kolb i bardzo mało podatny na grzyby z rodzaju Fusarium.
  • Dobry Stay Green – duża akumulacja składników pokarmowych przekładająca się na wyższy plon.