Fosfiron na dobry start

W związku z upalną i suchą pogodą w sierpniu 2015 roku wielu rolników z powodu problemów z uprawą gleby i przygotowaniem pola pod zasiewy opóźniało siewy rzepaku i zbóż nawet do połowy września. Ciepły wrzesień sprzyjał nadrobieniu zaległości we wzroście roślin, ale tylko w tych regionach, gdzie opadów było pod dostatkiem. Niestety, na znacznym obszarze Polski nawet pod koniec września deficyt wody w glebie uległ tylko nieznacznej poprawie.

Fosfiron MgPrzymrozki z końca września i z października nie sprzyjały rozwojowi rzepaku i zbóż. W związku z tym większość plantacji była przed zimą w dużo gorszej kondycji niż w latach poprzednich. Niepokój rolników o przezimowanie plantacji budzą także bardzo ciepły grudzień (28.12.2015 temperatura w Polsce wynosiła nawet +14°C) oraz gwałtowne ochłodzenie z początku 2016 roku (2.01.2016 do -18°C).

Odżywienie roślin po zimie

Dobry start rzepaku i zbóż ozimych wiosną jest możliwy wtedy, gdy zapewnimy im dobre zaopatrzenie w fosfor, podstawowy składnik energetyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wszystkich procesów życiowych roślin, oraz magnez, główny składnik chlorofilu. Godnym uwagi rozwiązaniem jest Fosfiron Mg, który łączy w sobie oba te składniki w łatwo dostępnej formie. Fosfiron Mg zawiera 3% azotu, 39,5% fosforu oraz 9,9% magnezu.

Podwójna funkcja Fosfironu

Fosfiron pełni w roślinie podwójną funkcję:

  • działa jak silny środek odżywczy uzupełniający niedobory fosforu i magnezu. Poprawia gospodarkę energetyczną roślin, zaopatrzenie ich w wodę i składniki pokarmowe. Stymuluje procesy biochemiczne zachodzące w roślinie.
  • zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe, aktywizuje ich mechanizmy obronne – zwiększa produkcję fitoaleksyn, naturalnych ciał odpornościowych. Dzięki temu roślina zdecydowanie lepiej broni się przed atakiem patogenów.

Działanie Fosfironu

Fosforyn magnezu zawarty w nawozie ma w swoim składzie jeden atom tlenu mniej niż jon fosforanowy, dzięki czemu jest wyjątkowo szybko pobierany przez korzenie i liście i transportowany do komórek rośliny, w których brakuje energii oraz składników pokarmowych. Ponadto fosforyn magnezu aktywizuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa siłę ssącą roślin i pobieranie składników pokarmowych z gleby.

Badania potwierdzają efektywność Fosfironu

Wysoką skuteczność plonotwórczą Fosfironu Mg potwierdziły badania prowadzone w Polsce w ostatnich latach.

Wpływ stosowania nawozów Fosfiron Cu i Fosfiron Mg na plonowanie pszenicy ozimej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014 r.

Wpływ stosowania nawozów Fosfiron Cu i Fosfiron Mg na plonowanie pszenicy ozimej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014 r.

Wpływ stosowania nawozów Fosfiron Cu i Fosfiron Mg na plonowanie pszenicy ozimej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Jarosławiec 2015 r.

Nawożenie Plon ziarna dt/ha Przyrost/utrata plonu względem kontroli (1), % Przyrost plonu w kg
Kontrola – bez nawożenia dolistnego 87.7 100.00
Kontrola gospodarska – standardowe nawożenie dolistne stosowane w gospodarstwie 3x 90.6 103.31 290
Fosfiron Mg – tylko jesienią w fazie 6–8 liści 89.1 101.63 140
Fosfiron Cu – tylko jesienią w fazie 6–8 liści 89.1 101.68 140
Fosfiron Mg – jesienią w fazie 6–8 liści i wiosną po ruszeniu wegetacji i w fazie kłoszenia 5 92.6 105.65 490
Fosfiron Cu – jesienią w fazie 6–8 liści i wiosną po ruszeniu wegetacji i w fazie kłoszenia 93.1 106.19 540
Fosfiron Mg – tylko wiosną po ruszeniu wegetacji i w fazie kłoszenia 92.5 105.54 480
Fosfiron Cu – tylko wiosną po ruszeniu wegetacji i w fazie kłoszenia 92.8 105.84 510

Zalecenia nawozowe

Na glebach ubogich w miedź i tam, gdzie w płodozmianie przeważają zboża, wiosną po ruszeniu wegetacji i w fazie kłoszenia warto zastosować Fosfiron Cu zawierający 3% azotu, 24% fosforu i 4% miedzi.

Krzysztof Zachaj