Fosfiron Mg to dobre przygotowanie rzepaku i zbóż do zimy

W 2015 roku po wyjątkowo upalnym i suchym sierpniu, gdy dzienna ewapotranspiracja (parowanie z gleby i transpiracja roślin) wynosiła >5mm, a w wielu regionach Polski deficyt opadów osiągnął niespotykany od lat poziom ponad 250mm. W związku z tym wielu rolników doświadczyło problemów z uprawą gleby i przygotowaniem pola pod zasiewy, co opóźniało siewy rzepaku nawet do połowy września, opóźnione są także siewy zbóż. Ciepły wrzesień sprzyjał nadrobieniu zaległości we wzroście roślin rzepaku ale tylko w tych regionach, gdzie opadów było pod dostatkiem. Niestety na znacznym obszarze Polski nawet pod koniec września deficyt wody w glebie uległ tylko nieznacznej poprawie.

Przymrozki jesienne a rozwój rzepaku

Fosfiron MgDobremu rozwojowi rzepaku i zbóż jesienią nie sprzyjają przymrozki, które wystąpiły pod koniec września. W takiej sytuacji niezmiernie ważne jest wspomaganie tempa wzrostu rzepaku i zbóż ozimych nawozami dolistnymi, aby wytworzyły odpowiednia rozetę liściową przed zimą.  Jesienią istotne jest dobre zaopatrzenie rzepaku i zbóż w fosfor, podstawowy składnik energetyczny oraz magnez, podstawowy składnik chlorofilu. Ciekawym rozwiązaniem jest Fosfiron Mg, który łączy w sobie oba te składniki w wyjątkowej, łatwo dostępnej formie.  Fosfiron Mg zawiera 3% azotu, 39,5% fosforu oraz 9,9% magnezu.

Fosfiron Mg pełni w roślinie podwójną funkcję

– Działa jak silny środek odżywczy uzupełniający niedobory fosforu i magnezu. Poprawia gospodarkę energetyczną roślin, zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Stymuluje procesy biochemiczne zachodzące w roślinie.

– Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe, aktywizuje mechanizmy obronne roślin – zwiększoną produkcję fitoaleksyn, naturalnych ciał odpornościowych, dzięki czemu roślina zdecydowanie lepiej broni się przed atakiem patogenów.

Fosfiron Mg – z czym związana jest efektywność nawozu?

Fosforyn magnezu zawarty w nawozie zawiera jeden atom tlenu mniej niż jon fosforanowy, dzięki czemu jest wyjątkowo szybko pobierany przez korzenie i liście roślin, a następnie transportowany do komórek rośliny, w których brakuje energii i składników pokarmowych. Ponadto fosforyn magnezu aktywizuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa siłę ssącą roślin i pobieranie składników pokarmowych z gleby.

Wysoką skuteczność plonotwórczą Fosfironu Mg potwierdziły badania prowadzone w Polsce w ostatnich latach.

Zalecenia nawozowe – Fosfiron

Jesienią w rzepaku polecamy wykonać:

  • 1 zabieg Fosfironem Mg w fazie 4-6 liści, w dawce 2-3L/ha
  • 2 zabiegi wiosną na początku wegetacji i po wytworzeniu pąków kwiatowych.

Zboża zalecamy dokarmiać:

  • 1 raz jesienią w fazie 4-6 liści
  • wiosną na początku wegetacji
  • w fazie kłoszenia.
  • Na glebach ubogich w miedź i w gospodarstwach, w których w płodozmianie przeważają zboża – wiosną po ruszeniu wegetacji warto zastosować Fosfiron Cu, który zawiera 3% azotu, 24% fosforu i 4% miedzi.

Wpływ stosowania nawozu Fosfiron Mg na plonowanie rzepaku. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 2015

Kombinacja nawozowa plon t/ha
Kontrola – standardowe nawożenie dolistne 1x jesienią i 3x wiosną(Bor – 225 g/ha)
Mangan – 100 g/ha, Miedź – 30 g/ha, Cynk – 50 g/ha, Molibden – 10 g/ha, Siedmiowodny siarczan magnezu – 10 kg/ha, Mocznik – 20 kg/ha
5,580
Kontrola + Fosfiron Mg – jesienią w fazie 6 liści, 2,5 l/ha 6,080
Fosfiron Mg – jesienią w fazie 6 liści, 2,5 l/ha (tylko Fosfiron Mg bez żadnych innych odżywek) 6,050

Wpływ stosowania nawozu Fosfiron Mg na plonowanie rzepaku. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bierzglinek 2015

Kombinacja nawozowa plon t/ha
Kontrola – bez nawożenia dolistnego 9,409
Kontrola gospodarska – standardowe nawożenie dolistne stosowane w gospodarstwie 3x 9,535
Fosfiron Mg -2,5L/ha , tylko jesienią w fazie 6-8 liści 9,781
Fosfiron Mg -2,5L/ha jesienią w fazie 6-8-liści i wiosną po ruszeniu wegetacji i w fazie kłoszenia 9,957

Pszenica ozima nawożona Fosfironem Mg. Bierzglinek 9.07.2015

pszenica ozima 2 pszenica ozima

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Zachaj,