Filary agrotechniki rzepaku uprawianego w szerokich rzędach

Od 2011 r wdrażamy w Polsce technologię uprawy rzepaku z siewem punktowym w szerokich rzędach 45cm i 6-8 cm w rzędzie. Obsada 30-32 rośliny na m2. Ilość wysiewanych nasion 1,7-1,8 kg/ha.

Mimo bariery psychologicznej – czy nie za mała obsada, czy rzepak nie przemarznie oraz technicznych – konieczny siewnik do buraków cukrowych z tarczą do nasion drobnych, pierwsi rolnicy w rejonie Piask k. Lublina jesienią 2011 zasiali rzepak w szerokich rzędach z zastosowaniem nawozów Microstar PZ oraz Rosahumus. W 2013 r. rzepaku zasianego w tej technologii było już ponad 1.200 ha na terenie całego kraju. Prowadzone przez nas wdrożenia i doświadczenia ścisłe we współpracy z prof. W. Grzebiszem i dr W. Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu utwierdzają nas w przekonaniu, że ta technologia uprawy rzepaku jest ucieczką do przodu i doskonałym sposobem poprawy wydajności i opłacalności uprawy rzepaku.

Rosahumus – nawóz zawiera 85% kwasów humusowych oraz potas i żelazo. Poprawia żyzność gleb i wykorzystanie składników pokarmowych. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Nawóz stosujemy w formie oprysku doglebowego przed lub po siewie rzepaku w dawce 3-6 kg/ha. Nawóz można stosować także dolistnie w dawce 150-300g/ha. Więcej informacji o Rosahumusie…

Microstar PZ/PMX/PZ Max- mikrogranulaty do nawozenia startowego kukurydzy, buraków rzepaku i warzyw. Nawóz stosujemy w dawce 20-30kg/ha razem z siewem nasion. Więcej informacji o nawozach startowych…

agrotechnika-rzepaku-1

Poniżej przedstawiamy zalety uprawy rzepaku uprawianego w szerokich rzędach z Microstarem i Rosahumusem

 1. Wysiew nasion rzepaku razem z mikrogranulatem Microstar PZ/PMX w rządek siewny przy pomocy dozownika do mikrogranulatu.
  agrotechnika-rzepaku-2agrotechnika-rzepaku-3
 2. Mniejsza norma wysiewu nasion i co za tym idzie mniejsza obsada roślin i niższe koszty nasion- w tym przypadku w zależności od odmiany rzepaku zmniejszenie ilości wysiewu nasion pokrywa w 50-100% koszty zastosowania Microstaru PZ/PMX.
 3. Równomierne i szybkie wschody rzepaku– zastosowany razem z siewem nasion Microstar PZ jest w pełni bezpieczny dla kiełkujących nasion rzepaku i zapewnia od kiełkowania bardzo dobre zaopatrzenie rośliny w najważniejsze dla szybkiego rozwoju systemu korzeniowego składniki: azot, fosfor, siarkę oraz cynk lub bor i mangan (Microstar PMX). Efektywność nawożenia podnoszą także kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie i Microstarze.
  agrotechnika-rzepaku-4
  Piaski -13.09.2012 r.
 4. Bardzo dobre odżywienie roślin na starcie, silny rozwój systemu korzeniowego.
  agrotechnika-rzepaku-5
  Rózanna 8.10.2013
 5. Dobre odżywienie roślin jesienią, wysoka koncentracja składników pokarmowych w sokach komórkowych i dobre przygotowanie do zimy. Rzepak siany w szerokich rzędach wytwarza grubą, szyjkę korzeniowa, głęboki system korzeniowy oraz dużo rozgałęzień bocznych. Ponadto rośliny takie są lepiej odżywione, nie widać żadnych objawów niedoboru składników pokarmowych.
  agrotechnika-rzepaku-6
  Piaski 9.11.2012 r. Po lewej stronie roślina z siewu tradycyjnego, po prawej z siewu w szerokich rzędach z Microstarem PZ i Rosahumusemagrotechnika-rzepaku-7
  Różanna 15.11.2014 r.agrotechnika-rzepaku-8
  Różanna 15.11.2014r. Po lewej stronie rzepak siany w szerokich rzędach z Microstarem PMX po prawej siew tradycyjny.agrotechnika-rzepaku-9
  Różanna 15.11.2014
 6. Dobry start wiosną, wytworzenie dużej ilości pędów bocznych, obfite kwitnienie i duża ilość łuszczyn.
  agrotechnika-rzepaku-10
  Różanna 2.04.2014agrotechnika-rzepaku-11
  Różanna 8.05.2014 r.agrotechnika-rzepaku-12
  Różanna 28.05.2014. W prawej ręce dra Szczepaniaka rzepak siany tradycyjnie – ok. 200 łuszczyn na roślinie, w prawej rzepak siany w szerokich rzędach z Microstarem i Rosahumusem – ok. 600 łuszczyn na roślinie.
 7. Lepsze napowietrzenie łanu a co za tym idzie zdrowotność roślin.
  agrotechnika-rzepaku-13
  Różanna 10.07.2014r. Po lewej stronie rzepak siany w szerokich rzędach, po prawej siew tradycyjnyagrotechnika-rzepaku-14
  Różanna 10.07.2014r. Ostania lustracja plantacji rzepaku przez dra W. Szczepaniaka. w lewej ręce rzepak z szerokich rzędów z Microstarem i Rosahumusem, w prawej ręce rzepak z siewu tradycyjnego.agrotechnika-rzepaku-15
 8. Wzrost plonów i zwiększenie opłacalności uprawy.
  agrotechnika-rzepaku-16

Oczywiście dla każdego producenta najważniejszym kryterium oceny każdej technologii uprawy rzepaku jest uzyskany plon, a co za tym idzie opłacalność uprawy. Kiedy piszę ten artykuł w Różannej rzepak jeszcze czeka na żniwa ale, przedstawiam wyniki pierwszego doświadczenia z uprawą rzepaku w szerokich rzędach z Microstarem PZ i Rosahumusem. Przy ocenie plonu rzepaku w tym doświadczeniu pragnę przypomnieć, że to był rok 2011/2012 z bardzo ostrą zimą, kiedy ponad 30% plantacji rzepaku w Polsce przemarzło a w tym doświadczeniu na powierzchni 6 ha rzepak uprawiany w szerokich rzędach przezimował bardzo dobrze i wydał zdecydowanie wyższy plon zdecydowanie poprawiając opłacalność uprawy rzepaku.

Wpływ technologii siewu i stosowania nawozów Microstar PZ i Rosahumus na plonowanie rzepaku odmiany Domino. Piaski 2012.

Technologia siewu System nawożenia przedsiewnego Plon kg/ha
Siew tradycyjny rozstawa rzędów 22cm -3,3 kg nasion/ha NPK S -32-60-180-12 2.895
Siew nasion w szerokie rzędy 45cm,1,8kg nasion/ha NPKS + Microstar PZ 25 kg/ha 3.335
Siew nasion w szerokie rzędy 45cm,1,8kg nasion/ha NPKS + Rosahumus 5 kg /ha 3.680
Siew nasion w szerokie rzędy 45cm,1,8kg nasion/ha NPKS + Rosahumus 5 kg/ha + Microstar PZ 30 kg/ha 4.195

Po żniwach przedstawimy Państwu wyniki doświadczenia w Różannej.

Mając na względzie korzyści wynikające z wdrożenia do szerokiej praktyki uprawy rzepaku w szerokich rzędach z Microstarem PZ/PMX i Rosahumusem zachęcam wszystkich producentów rzepaku do uprawy rzepaku w tej technologii.

Szczegółowych informacji technicznych nt. uprawy rzepaku w szerokich rzędach z zastosowaniem Rosahumusu i Microstaru PZ/PMX udzielają :

 • Piotr Murat – 502 352 750
 • Marcin Dębiński – 509 165 927
 • Tomasz Kozłowski – 512 821 635
 • Mariusz Doliński – 507 138 834
 • Grzegorz Gałat – 601 586 380
 • Krzysztof Laskowski – 691 724 519

Krzysztof Zachaj – dyrektor działu nawozów Agrosimex