Belem 0,8 MG – na uciążliwe szkodniki glebowe

W uprawie ziemniaka jednym z problemów z ograniczoną liczbą rozwiązań jest zwalczanie szkodników glebowych. Zarówno w przypadku produkcji przemysłowej, jak i na świeży rynek uszkodzenia ziemniaków powodowane przez te agrofagi dyskwalifikują surowiec do dalszej obróbki lub sprzedaży.

Larwy śmietki kapuścianej

Zwiększenie presji szkodników glebowych w uprawie ziemniaka w ostatnich latach wynika z kilku niezależnych czynników. Po pierwsze na stanowiskach, gdzie jest uprawiany ziemniak, coraz częściej dochodzi do wprowadzenia elementów uprawy uproszczonej (brak orki, skrócony płodozmian). Po drugie w ostatnich latach w Polsce zimy były wyjątkowo łagodne, przez co średnia liczba szkodników w glebie wzrastała.

Do najważniejszych gatunków szkodników glebowych występujących powszechnie w uprawie ziemniaka należą:

  • drutowce – larwy z rodziny sprężykowatych,
  • pędraki – larwy z rodziny chrabąszczowatych,
  • gąsienice należące do podrodziny rolnic.

Dwie metody ograniczania występowania szkodników glebowych  

Ograniczanie występowania szkodnika w glebie jest możliwe dzięki wykorzystaniu metod niechemicznych i chemicznych. Do pierwszych zalicza się m.in. sposoby mechaniczne. Na stanowiskach, gdzie stwierdzono presję wyżej wymienionych szkodników, należy przede wszystkim stosować zabiegi uprawowe. Jesienna orka i płytkie zabiegi wiosenne pomagają w zwalczaniu agrofagów w sposób bezpośredni (niszczenie larw) oraz pośredni (ułatwianie drapieżcom dostępu do larw).

 

W przypadku ochrony chemicznej obecnie jedynym zarejestrowanym preparatem jest Belem 0,8 MG – innowacyjny insektycyd w formie mikrogranulatu, przeznaczony do stosowania doglebowego podczas sadzenia.

Bariera chemiczna

Substancją czynną preparatu Belem 0,8 MG jest cypermetryna. Środek działa jak bariera wokół bulw. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo. Forma użytkowa preparatu pozwala na powolne uwalnianie się substancji czynnej w glebie, co znacząco wydłuża czas działania – nawet do 4 miesięcy.

Zabieg należy wykonać podczas sadzenia za pomocą aplikatorów zamontowanych na sadzarkach.
Aby skuteczność aplikacji była jak najwyższa, rozrzut mikrogranulatu musi odbyć się w sposób jednorodny. Jest to możliwe dzięki dyfuzorom typu QDC DXP® L, które są przeznaczone do ziemniaka. Urządzenie należy zamontować na końcu rury spustowej.

Aplikacja mikrogranulatu Belem 0,8 MG przy uzyciu dyfuzora typu QDC DXP L

Belem 0,8 MG w uprawie rzepaku

Najgroźniejszym szkodnikiem w jesiennej uprawie rzepaku jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten żeruje na szyjce korzeniowej i korzeniach. Uszkodzone rośliny są szybciej atakowane przez suchą zgniliznę kapustnych. Belem 0,8 MG w dawce 12 kg/ha zwalcza śmietkę kapuścianą, a także pchełkę rzepakową. Preparat jest alternatywą dla owadobójczych zapraw rzepaczanych, których sytuacja na rynku jest niepewna ze względu na restrykcje dotyczące substancji z grupy neonikotynoidów.

Skuteczność produktu Belem 0,8 MG w rzepaku wyrażona w % skutecznośći działania na śmietkę kapuścianą.

 

Jędrzej Pytkowski, Justyna Pacześna-Mikurenda