Adiuwanty – pełna skuteczność środków ochrony roślin

Adiuwanty – pełna skuteczność środków ochrony roślin.

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o pełnej skuteczności oprysku jest zapewnienie dotarcia środka w to miejsce, gdzie powinien dotrzeć, i pozostawienie go tam tak długo, jak długo jest to konieczne, by osiągnąć oczekiwany efekt. Jak to zrobić?

Co to są adiuwanty ?

Zwane także wspomagaczami, to substancje znajdujące się w środkach ochrony roślin lub dodawane do wody w czasie przygotowywania cieczy użytkowej. Ich zadaniem jest stworzenie
optymalnych warunków do efektywnego działania substancji aktywnej stosowanego pestycydu.
Poprawiają skuteczność pestycydu poprzez modyfikacje właściwości fizycznych cieczy użytkowej. Korzystnie wpływają również na efektywność nawożenia dolistnego.

Activ 5 – w walce z twarda wodą

Pierwszym zagrożeniem skuteczności pestycydu jest sama woda używana do oprysku. Trzeba mieć na uwadze, że oprócz H2O zawiera ona wiele rozpuszczonych w niej jonów. Głównymi czynnikami obniżającymi efektywność zabiegu są odczyn
ACTIV 5- AGRIGENT, ADIUWANTi twardość stosowanej wody.

Niewłaściwe pH sprawia, że użyta substancja aktywna rozpada się zbyt szybko i przestaje działać. Dla większości pestycydów optymalny jest lekko kwaśny (pH 5,5–6,5) odczyn wody. Wyjątkiem są herbicydy sulfonylomocznikowe, które lepiej rozpuszczać w wodzie o odczynie zasadowym (pH 7,5–9,0). Z kolei nadmierna twardość wody zmniejsza rozpuszczalność pestycydu, dezaktywuje niektóre herbicydy (np. glifosat, dikamba, 2,4–D), których cząsteczki aktywne wchodzą w reakcje z zawartymi w wodzie jonami, oraz zwiększa napięcie powierzchniowe cieczy roboczej.

Activ 5 ma właściwości zakwaszające, zmienia barwę cieczy w zależności od odczynu, co ułatwia jego stosowanie. Dodanie Activ 5 do mieszaniny jest jak najbardziej zasadne również ze względu na konieczność zachowania niskiego pH roztworu przy stosowaniu regulatorów wzrostu. Równie istotne jest użycie Activ 5 do zabiegów herbicydowych, szczególnie z glifosatem, kletodymem, MC PA, 2,4-D i dikambą. Substancje te wykazują ograniczone działanie w obecności jonów Ca+, a Activ 5 sprawnie je wychwytuje, zapewniając tym samym stabilność substancji aktywnej.

Utrudniony dostęp i wiatr

Aby zadziałać, pestycyd musi dotrzeć w miejsce działania – pierwszym czynnikiem, który może to uniemożliwić, jest wiatr. Naznoszenie przez jego powiewy są podatne zwłaszcza drobne krople środka ochrony roślin, dlatego warto do cieczy użytkowej, głównie herbicydów, dodać adiuwant (np. Remix), który zwiększa masę kropli (środek opadnie na pole chronione, a nie na sąsiednią plantację). 

Bywa też tak, że kropla w czasie oprysku nie dociera do miejsca, gdzie znajduje się patogen (np. zwinięte liście) lub niedokładnie pokrywa chronioną powierzchnię, co jest szczególnie niepożądane przy stosowaniu wielu środków grzybobójczych. Rozwiązaniem są dodawane do wody adiuwanty (np. Flipper) obniżające nawet kilkudziesięciokrotnie napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Tak przygotowana ciecz, dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania się (niskie napięcie powierzchniowe), umożliwia dotarcie fungicydu czy insektycydu w miejsca nieopryskane bezpośrednio, jak spodnie czy zawinięte strony liści.

doświadczenia remix

Opady deszczu

Bywa też tak, że ciecz robocza dociera do chronionej rośliny, ale na niej nie pozostaje. Gruba okrywa woskowa oraz włoski sprawiają, że ciecz użytkowa odbija się, rozpryskuje lub też ścieka. Odpowiednio dobrany adiuwant (np. Flipper czy Prolonger) redukuje odbijanie się kropel od roślin oraz zwiększa przyczepność.

Może też być tak, że bezpośrednio po oprysku lub nieco później wystąpią opady deszczu, które zmyją naniesiony na roślinę pestycyd, zanim zadziała skutecznie. Aby temu zapobiec, dodajemy do wody adiuwant (np. Prolonger), który zwiększa przyczepność cieczy użytkowej. Taki adiuwant wiąże zastosowany pestycyd z naturalnym woskiem liści i w ten sposób zdecydowanie zwiększa odporność na zmywanie przez deszcz. Jednocześnie zapewnia systematyczne uwalnianie substancji aktywnej oraz podanych w nawozie dolistnym składników pokarmowych do tkanek rośliny, poprawiając ich skuteczność i wykorzystanie.

Zatem adiuwanty,takie jak Prolonger, znacząco uniezależniają działanie pestycydów i dostępność nawozów dolistnych od przebiegu pogody po zabiegu. Przy okazji wzmacniają woskową ochronę rośliny, utrudniając wnikanie wielu patogenów.

W wyniku opadów deszczu obniżyć się może także skuteczność herbicydów stosowanych doglebowo, takich jak: chlomazon, metazachlor, linuron, diflufenikan, pendimetalina, metamitron czy metrybuzyna. Opad sprawia, że są one wpłukiwane w głąb profilu glebowego, obniżając skuteczność i mogąc zaszkodzić roślinie uprawnej. Odpowiednio dobrany adiuwant doglebowy (np. Remix) zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, czym poprawia skuteczność zwalczania chwastów także w warunkach okresowych suszy oraz wydłuża działanie herbicydów. Poprawia również osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, przez co herbicyd pozostaje w jej wierzchniej warstwie, gdzie działa najskuteczniej, niszcząc kiełkujące chwasty. W ten sposób adbiuwant nie pozwala również na „wmywanie” herbicydu w głąb gleby, dzięki czemu obniża lub nawet niweluje całkowicie ryzyko wystąpienia fitotoksyczności (uszkodzenia uprawy).

Gruba kutykula

Zdarza się również tak, że ciecz robocza dociera do miejsca działania i ma zagwarantowane pozostanie tam odpowiednio długo, ale gruba kutykula pokrywająca liście i łodygi chronionych lub zwalczanych roślin może utrudniać wnikanie pestycydu bądź składników pokarmowych z nawozów dolistnych do tkanek żywych. By pokonać tę barierę, warto do cieczy roboczej dodać adiuwant (np. Prolonger). Jeśli natomiast chcemy poprawić wnikanie do chwastów niektórych herbicydów, stosujemy adiuwanty olejowe, takie jak Amigo. Rozpuszcza on wosk kutykularny na powierzchni roślin, dzięki czemu substancja aktywna środka chwastobójczego dociera do żywych tkanek chwastów i może zadziałać.

JAK ZAPOBIEC NEGATYWNYM SKUTKOM ZŁEJ JAKOŚCI WODY STOSOWANEJ DO OPRYSKÓW?

• Stosować najniższą możliwą ilość wody wystarczającą na dotarcie cieczy użytkowej w miejsce działania.

• Przed dodaniem pestycydu dodać kondycjoner wody (np. Activ 5), który sekwestruje (unieszkodliwia) jony wapnia, magnezu i inne, chroniąc tym samym pełną skuteczność substancji aktywnej pestycydu (nie reaguje ona z jonami zawartymi w wodzie).

• Oprysk wykonywać bezpośrednio po przygotowaniu cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.