4 sprawdzone rozwiązania na poprawę żyzności gleby

Polskie gleby corocznie ubożeją o 0,47 t C/ha, co oznacza stratę ponad 0,8 t próchnicy – tak wynika z badań prof. Antoniego Fabera z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach*. Proces ten szczególnie intensywnie przebiega w województwach na zachodzie i północny kraju – pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim – gdzie każdego roku z 1 ha gleby znika średnio 1 t próchnicy. Dlatego w kontekście produkcji rolnej wciąż rośnie znaczenie poprawy żyzności gleby.

Iwona Polewska-Jankowiak

Żyzna glebaPróchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, decyduje o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno-buforujących. Działa także jako lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek w większe, dzięki czemu powstaje struktura gruzełkowata gleby. Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną. Mogą zatrzymać nawet 5 razy więcej wody, niż same ważą, i to w formie dostępnej dla roślin. Ta właściwość ma szczególne znaczenie w przypadku gleb piaszczystych, ponieważ ich pojemność wodna zależy głównie od zawartości substancji próchnicznych. Ponadto próchnica poprawia zasobność gleb. Jej związki mogą zmagazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby. Co więcej, próchnica stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych. Dlatego należy utrzymywać jej wysoki poziom, żeby rośliny miały jak największy potencjał plonotwórczy. W tym celu warto stosować produkty, które w łatwy i efektywny sposób dostarczą materię organiczną, między innymi te zawierające kwasy humusowe. Poniżej krótka charakterystyka preparatów polecanych do poprawy żyzności gleby.

Biokatalizator procesów glebowych czyli Rosahumus

Rosahumus to nawóz organiczno-mineralny zawierający kwasy humusowe (85%), potas (12% K2O) i żelazo (0,6%). Pozyskuje się go z leonardytów – kopaliny będącej formą pośrednią między torfem a węglem brunatnym. Kwasy humusowe z tego nawozu swoją szczególną bioaktywnością przewyższają pięciokrotnie te pochodzące z innych źródeł materii organicznej. Substancja organiczna zawarta w oborniku czy kompoście w większości ulega mineralizacji, w mniejszej części humifikacji prowadzącej do powstania próchnicy, w tym kwasów humusowych. Rosahumus działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych i biostymulator rozwoju roślin. Jego działanie jest długookresowe. Stosowanie Rosahumusu jest szczególnie efektywne w przypadku wszystkich gleb o niskiej zawartości próchnicy. Rekomendowana dawka: 3–6 kg/ha.

Startus Active – Źródło NPK i kwasów humusowych

Startus Active to płynny nawóz NPK zwierający kwasy humusowe i fulwowe oraz aminokwasy (tryptofan i metionina), a także kompleks Acreciactiv – specjalną kompozycję substancji stymulujących procesy życiowe roślin, pozyskiwanych z roślin żyjących w warunkach skrajnego deficytu wody. Szczególnie cenny w tym nawozie jest tryptofan będący prekursorem auksyn, czyli hormonów odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni oraz za otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów. Startus Active jest polecany zwłaszcza w sytuacjach, gdy poziom próchnicy w glebie jest niski, a rośliny zostały już wysiane. Startus Active dzięki zawartości kwasów humusowych i aminokwasów aktywizuje rozwój systemu korzeniowego roślin. Rekomendowana dawka to 3 l/ha.

Algasoil zwiększa potencjał gleby

Algasoil to otrzymywany z alg morskich Sargassum spp. granulowany nawóz organiczny NPK, przeznaczony do poprawy żyzności gleb i odżywienia roślin. Zawiera węgiel (C) organiczny (10%), substancję organiczną (35,5%) oraz kwasy humusowe i fulwowe (3,7%). Jest przeznaczony do doglebowego nawożenia wszystkich upraw rolniczych. Algasoil podnosi efektywność nawozów mineralnych NPK, co pozwala obniżyć ich dawki o 25%. Nawóz poprawia wzrost roślin i wysokość plonów. Korzystnie wpływa na strukturę gleby, co skutkuje wyższym poziomem zatrzymanej w profilu glebowym wody opadowej oraz większą dostępnością składników odżywczych dla roślin. Algasoil zawiera różnorodne substancje czynne – kwasy humusowe, kwas alginowy, aminokwasy, mannitol, jod i naturalne oligosacharydy – aby przygotować glebę do szybkiej ekspansji pożytecznych mikroorganizmów oraz aktywować swobodny ruch dżdżownic. Stosowanie nawozu granulowanego na bazie alg morskich jest istotne zwłaszcza na glebach przesuszonych, na polach o krótkim zmianowaniu, nienawożonych organicznie oraz tam, gdzie zawartość próchnicy jest niska. Algasoil służy nie tylko do doraźnego nawożenia gleby, jego regularna aplikacja zwiększa potencjał gleby, co będzie procentowało przez lata. Należy go stosować w dawce 50–100 kg/ha przed siewem nasion, sadzeniem ziemniaków, najlepiej łącznie z nawozami mineralnymi NPK.

Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną. Mogą zatrzymać nawet 5 razy więcej wody, niż same ważą, i to w formie dostępnej dla roślin.

Nawóz Petro 331 plus poprawia właściwości fizykochemiczne gleby

Petro 331 plus jest nawozem organiczno-mineralnym produkowanym na bazie obornika bydlęcego i kurzego, wzbogaconego w kwasy humusowe (związki próchniczne), siarczan wapnia oraz wyciąg z alg morskich Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata i Fucus spp. Nawóz polepsza aktywność biologiczną gleby, poprawia jej właściwości fizykochemiczne, a także zwiększa dostępność składników pokarmowych, zapewniając bujny wzrost roślin. Petro 331 plus charakteryzuje wysoka zawartość węgla organicznego Corg. (23,5% w suchej masie), kwasów humusowych i fulwowych [0,5% (m/m)] oraz substancji organicznej (42,0% w suchej masie). W jednej tonie nawozu wnosi się na pole mniej więcej 35 kg N, 34 kg P2O5, 14 kg K2O, 8 kg MgO, 180 kg CaO, 180 kg SO3 oraz 350 kg substancji organicznej. Nawóz należy stosować przedsiewnie, przed sadzeniem ziemniaków, rozsady warzyw i sadzonek roślin ozdobnych, posypowo, równomiernie na całą powierzchnię uprawy, rzędowo, a następnie wymieszać z glebą. Rekomendowane dawki wynoszą od 400 do 700 kg/ha, w zależności od klasy gleby i wymagań pokarmowych rośliny uprawnej.