Żywa fabryka azotu okiem rolnika, czyli Rhizosum N plus w praktyce – Opinie

Na podstawie dziesięcioletniego cyklu badań skuteczności preparatu Rhizosum N plus w polskich glebach wiadomo, że jego efektywność wiązania azotu amonowego kształtuje się na poziomie 50–70 kg/ha/sezon. A co na temat zasadności stosowa­nia produktu sądzą jego użytkownicy – rolnicy?

Justyna Pacześna-Mikurenda

Mniejsze wydatki, wyższe plony i zysk dla środowiska to korzyści płynące z aplikacji Rhizosum N plus. Ponadto produkt ma świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym (nr NE/558/2020). Skuteczność Rhizosum N plus została po­twierdzona podczas licznych doświadczeń (ich wyniki są opublikowane w dalszej części magazynu) i w praktyce przez rolników. Oto kilka ich opinii na temat tego innowacyjnego produktu.

Opinie rolników na temat Rhizosum N plus

Zastosowałem Rhizosum N plus w jęczmieniu jarym browarnym przed siewem, doglebowo – na połowie działki, żeby zobaczyć różnicę w plonowaniu i wyglądzie roślin. Na części, na której zaaplikowano produkt, kondycja roślin była znacznie lepsza – łan gęsty, ciemnozielony, co przełożyło się na plon jęczmienia, który wyniósł 7 ton z hektara. Na części, gdzie nie zastosowałem Rhizosum N plus, plon wynosił 5,5 tony z hektara przy jednakowym nawożeniu na działce – 85 kilogramów azotu na hektar z RSM (32%) przedsiewnie. Wynik ekonomiczny uprawy jest dzięki temu zadowalający.

Mariusz Mazurek

Z powodu wysokich cen nawozów azotowych oraz ze względów ekologicznych poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam obniżyć dawkę azotu na hektar przy jednoczesnym utrzymaniu wysokości i jakości plonu. W tym roku [2022 – przyp. red.] zastosowaliśmy Rhizosum® N plus na 18 hektarach pszenicy ozimej. Zabieg wykonaliśmy w fazie BBCH 31–32. Na polach z Rhizosum N plus ograniczyliśmy nawożenie azotowe o 30% (z 190 kilogramów na hektar do 130) oraz pozostawiliśmy kontrolę z pełnym nawożeniem. Porównaliśmy plon. Nie było istotnych różnic ani w plonie, ani w jego jakości. Myślę, że będziemy dalej intensywnie pracować z tym produktem.

dr inż. Łukasz Kijewski, Gosprol Krzyżanowo

Zastosowałem Rhizosum N plus razem z pierwszą dawką RSM w pszenicy ozimej na całej działce. Uzyskałem zadowalający plon. Po pszenicy jesienią na części działki posiałem jęczmień ozimy. Po mniej więcej 4 tygodniach wystąpiła znaczna różni­ca w zieloności i stanie zasiewu jęczmienia jesienią. Nadmieniam, iż po sprzęcie pszenicy nie zastosowałem azotu, a posiany jęczmień po pszenicy wyróżniał się właśnie zdrowotnością i stanem rozwoju roślin w stosunku do jęczmienia posianego na działkach bez wcześniejszego zastosowania preparatu Rhizosum N plus.

Robert Kowalski

Zastosowałem Rhizosum N plus na całym areale, odejmując 100 kilogramów mocznika z nawożenia. Jestem zadowolony z efek­tu. Kukurydza rosła bez żadnych problemów azotowych, a plon obecnie jest taki sam jak rok wcześniej.

Piotr Paradowski, Sierakowice Prawe pod Skierniewicami

W pierwszym roku wziąłem na próbę Rhizosum N plus na 5 hektarów. Obniżyłem dawkę azotu mineralnego w pszenicy o 100 kilogramów saletry. Był to suchy rok, zwyżka plonu była symboliczna – 0,5 tony. Dlatego w kolejnym roku zdecydowałem się wziąć Rhizosum N plus na cały areał pszenicy, to jest 70 hektarów, i 30 hektarów kukurydzy.

Marcin Burdzy

Zastosowałem Rhizosum N plus na 60 hektarach, nawożenie azotowe – z racji wysokich cen nawozów – ograniczyłem do 50%. Średnie plony kukurydzy kształtują się na poziomie 11,5 tony z hektara na glebach IV, V klasy. Pierwszy pozytywny objaw, jaki zauważyłem, to poprawa struktury gleby. Powierzchnia ziemi stała się spulchniona jak gąbka. Nie badałem jeszcze zawartości azotu mineralnego.

Marek Deregowski

Rhizosum N plus sprzedaję w swoim sklepie, gdyż uważam, że jest to najbardziej sprawdzony produkt tego typu na rynku. Moi klienci – rolnicy – są zadowoleni z jego stosowania, ponieważ przynosi im to nie tylko oszczędności, ale również wzrost plonów. Dodatkowo stosowanie jest bardzo wygodne i przez to, że możemy połączyć Rhizosum z prawie wszystkimi innymi preparatami nawozowymi lub środkami ochrony roślin, nie wymaga dodatkowych kosztów wykonania zabiegu.

Bartosz Borecki, Agrooaza

Zastosowałem Rhizosum N plus w dawce 25 gramów na hektar, jednocześnie obniżając dawkę azotu o 50 kilogramów. Uzyska­ny plon był na poziomie pełnego nawożenia azotowego.

Paweł Nowak

Rhizosum N plus stosujemy już dwa lata. W tym roku zastosowaliśmy go na powierzchni 460 hektarów. Aplikujemy go w celu stabilizacji poziomu nawożenia azotem. Nawożenie azotowe w oziminach stosujemy na poziomie 200 kilogramów. Jednak przy plonie na poziomie 10 ton pszenicy z hektara może brakować azotu, szczególnie jeśli chodzi o ilość białka w ziarnie. W tym roku [2022 – przyp. red.], przy tak wysokim plonie, białko mieliśmy na poziomie 12,5–13,5%. Dodatkowo w kukurydzy stosowaliśmy jeszcze dwa produkty konkurencyjne. Badania wykazały, że liście kukurydzy miały najwyższą zawartość azotu w biomasie po Rhizosum N plus. A dodam, że badania wykonywała firma konkurencyjna. Rhizosum N plus wprowadzamy jako stały element agrotechniki w naszym gospodarstwie.

Bogdan Semkow, Polan Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze, Gdańsk

Zastosowałem Rhizosum N plus wczesną wiosną w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej i kukurydzy na ziarno. W rzepaku dało się zauważyć po zastosowaniu preparatu lepszy wigor oraz wzmożony wzrost roślin, natomiast w pszenicy ozimej zredukowa­łem nawożenie azotowe o 40 kilogramów czystego azotu, ale zastosowałem 25 gramów Rhizosum N plus, a plon i parametry były takie same, jak na plantacjach z pełnym nawożeniem azotowym. Z kolei w kukurydzy na ziarno ograniczyłem nawożenie azotowe o połowę, a zastosowałem przedsiewnie 50 gramów Rhizosum N plus. Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, gdyż kukurydza przy takim nawożeniu dała mi w tym sezonie rekordowe plony.

Zbigniew Sierakowski

W związku z wysokimi cenami nawozów azotowych wiosną tego roku [2022 – przyp. red.] zainteresowałem się alternatywny­mi produktami dostarczającymi azot. Szczególną uwagę zwróciłem na preparat Rhizosum N plus, ponieważ jako jedyny miał kilkuletnie, potwierdzone doświadczenia polowe. Zdecydowałem się go zakupić i zastosować w uprawie buraka cukrowego. Stwierdzam, że przez cały okres wegetacji, aż do wykopków we wrześniu, plantacja prezentowała się bardzo dobrze, mimo że ograniczyłem dawki nawozów azotowych aż o 50%. Uzyskany plon 64 ton z hektara i polaryzacja na poziomie 16,4 świadczą o tym, że zastosowanie Rhizosum N plus to strzał w dziesiątkę!

Adam Humięcki, Zakrzewo, gm. Grudusk

Stosuję Rhizosum N plus już od kilku sezonów w uprawie kukurydzy na ziarno. W ubiegłych latach jako produkt wspomaga­jący. W tym zaś sezonie [2022 – przyp. red.], w związku z drastycznym wzrostem cen nawozów azotowych, zdecydowałem się ograniczyć ich dawki o 1/3 i zastosować bakterie z preparatu Rhizosum N plus jako element technologii. Nie zawiodłem się! Zastosowane bakterie Azotobacter łącznie z herbicydami spełniły swoje zadanie. Rośliny wyglądały bardzo okazale przez cały sezon wegetacyjny, nie wykazywały objawów niedoboru azotu. Średni plon ziarna, jaki uzyskałem dzięki zastosowaniu Rhizo­sum N plus, to 13,8 tony z hektara.

Krzysztof Jaskułowski, Klukowo, gm. Świercze

Rhizosum N plus stosuję już drugi rok. W poprzednim sezonie udało się zebrać rekordowe plony kukurydzy, dlatego w tym roku Rhizosum N plus trafił na wszystkie pola, gdzie była zasiana kukurydza. Również w tym roku było widać wyraźny efekt, mimo suszy i wysokich temperatur kukurydza była dłużej zielona i intensywne wybarwiona. Plon z odmian ziarnowych był na poziomie 12 ton. Po prostu dzięki produktowi Rhizosum N plus osiągnąłem większy plon kukurydzy.

Stanisław, woj. Mazowieckie, gm. Zabrodzie