Zwalczanie szkodników ziemniaków

Ziemniaki atakowane są przez wiele grup szkodników, które uszkadzają zarówno ich części nadziemne, jak i podziemne. Szcze­gólnie niebezpieczne są polifagiczne larwy. Formy dorosłe agrofagów zazwyczaj nie powodują strat w uprawie, jednak odpowia­dają za reprodukcję poszczególnych gatunków.

Justyna Warda

W uprawie ziemniaków trzeba się liczyć z wieloma zagrożeniami ze strony szkodników podczas całego sezonu wegetacyjnego. Drutowce, nicienie (np. mątwiki) i stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) to przeciwnicy, którzy wymagają przemyślanej strategii, a nie przypadkowych rozwiązań. Czym z nimi walczyć?

Sposób na wytrwałe drutowce

Drutowce w bulwie ziemniaka
Drutowce w bulwie ziemniaka

Drutowce to larwy sprężykowatych, chrząszczy o wielkości 7–20 m. Wyjadają one pęczniejące nasiona, żerują na kiełkach, korzeniach i bulwach ziemniaków przez 2–4 lata, a nawet dłużej, zimując w głębszych warstwach gleby. Uszkodzenie korzeni czy młodych liści znacznie osłabia wzrost roślin, a intensywne żerowanie larw może spowodować całkowite zniszczenie plantacji.

Belem 0,8 MG – insektycyd w formie mikrogranulatu, zawierający cypermetrynę – jest sprawdzonym rozwiązaniem o charak­terze zapobiegawczym. Środek aplikuje się na początku sezonu, bezpośrednio do gleby w czasie sadzenia ziemniaków. Nie­zbędny jest do tego aplikator rozsiewający mikrogranule wzdłuż rzędów sadzenia. Wykorzystanie specjalistycznych dyfuzorów (QDC DXP L) poprawia dystrybucję i równomierne rozłożenie środka, aby jak najlepiej chronił bulwy przed szkodnikami. Po zetknięciu się drutowca z granulą następuje paraliż jego układu nerwowego, co prowadzi do jego śmierci. Innowacyjna for­mulacja środka Belem 0,8 MG sprawia, że efekty jego działania utrzymują się nawet do 4 miesięcy po zastosowaniu. Zalecana dawka Belem 0,8 MG to 24 kg/ha.

Stop żarłocznej stonce ziemniaczanej

Chrząszcze stonki żerujące na młodych roślinach ziemniaka
Chrząszcze stonki żerujące na młodych roślinach ziemniaka

W przypadku stonki zagrożeniem dla upraw ziemniaków są zarówno chrząszcze, jak i larwy. Jedne i drugie żerują na liściach, wyja­dając tkanki pomiędzy ich nerwami. Niejednokrotnie, przy dużym nasileniu szkodnika, pozostają same łodygi. W zwalczaniu stonki ważną kwestią jest rotacja substancji czynnych lub stosowanie mieszanin dwóch odmiennie działających insektycydów, żeby nie do­prowadzić do powstawania odporności agrofaga. Do stosowania interwencyjnego zalecane są insektycydy o działaniu kontaktowym, takie jak Delta-Glob 25 EC i Kobe 20 SP, Cyperkill Max 500 EC.

Delta-Glob 25 EC jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym, w uprawie ziemniaka przeznaczonym do zwalczania chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej. Na roślinie działa powierzchniowo. Jego substancja aktywna to deltametryna. U szkodników powoduje nad­pobudliwość, a następnie paraliż z towarzyszącymi mu drgawkami agonalnymi i śmierć. Stosując środek, zwłaszcza w przypadku owadów kłująco-ssących, należy zadbać o dokładne pokrycie roślin cieczą roboczą. Zalecana dawka to 0,5 l/ha. Do zabiegu wskazany jest dodatek adiuwanta Flipper.

Żerujące larwy stonki
Żerujące larwy stonki

Kobe 20 SP to insektycyd z bardzo szerokim zakresem zastosowań w etykiecie. Zawiera japoński acetamipryd w sprawdzonej formulacji SP. Dzięki temu zapewnia skuteczne i długotrwałe działanie. I to bez potrzeby stosowania substancji pomocniczych (adiuwantów). W uprawie ziemniaka zwalcza larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej. Dawka do jednorazowego zastosowania to 0,8–1,2 g/100 m2. Zalecana ilość wody: 2–4 l/100 m2. Zabieg należy wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw. W przypadku silnej presji szkodnika środek zastosować w wyższej z dawek.

Cyperkill Max 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontakto­wym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo. W uprawie ziemniaka jest przeznaczony do zwalczania chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej. Należy go stosować w dawce 0,06 l/ha, gdy roślina uprawna jest w fazie BBCH 10–51. Cyperkill Max 500 EC stanowi doskonały komponent do mieszanek z innymi produktami.

Nicienie – Zatrzymaj niewidzialnego wroga korzeni ziemniaka

CYSTY MĄTWIKANicienie to grupa szkodników atakujących system korzeniowy ziemniaka. Ich niewielkie rozmiary sprawiają, że są niewidoczne gołym okiem i bardzo trudno jednoznacznie określić, z czym ma się do czynienia. Występowanie na plantacji nicieni z rodzaju Globodera (mą­twiki) może spowodować straty w plonie sięgające 80%, a nawet większe. Agrofagi te należą do grupy organizmów kwarantannowych, więc ich zwalczanie podlega obowiązkowi, a pole zasiedlone przez mątwiki może zostać wyłączone z uprawy ziemniaków na kilka lat.

Velum Prime – środek przeznaczony do zwalczania nicieni – ma działanie kontaktowe i układowe. Jego substancją czynną jest fluopyram, pełniący funkcję nematocydu. Po jego zastosowaniu następuje szybki paraliż szkodników. Zalecana dawka to 0,625 l/ha. Velum Prime można aplikować przed sadzeniem ziemniaków (co najmniej 3 dni przed), opryskując całą powierzchnię pola, następnie mieszając go z glebą na głębokość 10–20 cm przy użyciu agregatów biernych lub aktywnych. Wówczas zaleca się zastosowanie większej ilości wody (200–800 l/ha). Innym sposobem jest zabieg pasowy, w redliny podczas sadzenia, przy użyciu urządzenia wyposażonego w dysze opry­skujące. Velum Prime dobrze rozprowadza się w glebie i pozostaje stabilny w jej górnych warstwach. Jego obecność w strefie korzeniowej zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę przed nicieniami.

W przypadku stonki zagrożeniem dla upraw ziemniaków są zarówno chrząszcze, jak i larwy. Jedne i drugie żerują na liściach, wyjadając tkanki pomiędzy ich nerwami.