Zwalczanie jesiennych szkodników rzepaku

Areał rzepaku w Polsce to mniej więcej 900 tysięcy hektarów. Jest to roślina o bardzo długim okresie wegetacji i – w zależności od terminu siewu – przebywa na polu nawet 11 miesięcy. Uprawa ta stanowi zatem prawdziwy raj dla wielu szkodników, które są przyczyną strat na plantacjach zarówno jesienią, jak i wiosną.

Justyna Pacześna-Mikurenda

Jesienią, podczas wschodów rzepaku, największe zagrożenie stanowi śmietka kapuściana. Długa i ciepła jesień sprzyja także rozwojowi mszyc i pchełek. Spore znaczenie gospodarcze mogą mieć również uszkodzenia spowodowane przez tantnisia czy rolnice. Jak sobie radzić ze szkodnikami rzepaku?

Progi ekonomicznej szkodliwości jesiennych szkodników rzepaku ozimego

 Szkodnik  Próg szkodliwości
 mszyca
kapuściana
 2 kolonie mszyc na brzegu plantacji na 1 m2
 pchełka
rzepakowa
 1 chrząszcz na 1 m.b. w rzędzie rzepaku
 pchełki
ziemne
 1 chrząszcz na 1 m.b. w rzędzie rzepaku
 rolnice  6–8 gąsienic na 1 m2
 śmietka
kapuściana
 1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Śmietka i pchełki najgroźniejsze szkodni rzepaku

Śmietka kapuściana
Śmietka kapuściana

W ostatnich latach śmietka kapuściana – jeden z najgroźniejszych szkodników rzepaku – powoduje poważne straty na plantacjach. Atakuje już od wczesnych faz rozwojowych, żerując na korzeniach i szyjce korzeniowej. Z powodu uszkodzeń (zniszczenia szyjki korzeniowej) rośliny są osłabione, wrażliwe na przemarzanie i bardzo często są wtórnie porażane przez sprawców chorób.

Pchełka rzepakowa

Chrząszcze pchełek żerują na liścieniach i liściach rzepaku. Wygryzają w liściach niewielkie otwory, ale w przypadku wystąpienia masowego mogą całkowicie szkieletować liście. Natomiast larwy pchełki rzepakowej drążą korytarze w nerwach głównych, ogonkach liściowych, a następnie w pędach. Larwy mogą żerować bardzo długo, dlatego trzeba zwalczyć chrząszcze pchełki rzepakowej, aby nie dopuścić do złożenia jaj i wylęgu larw.

Ochrona chemiczna rzepaku

W zwalczaniu powyższych szkodników największą rolę odgrywa ochrona chemiczna. Wycofanie insektycydowych zapraw nasiennych zawęziło możliwości. Jedyną grupą zarejestrowanych preparatów do jesiennego zwalczania szkodników są pyretroidy.

Rzepak – ochrona insektycydowa
Rzepak – ochrona insektycydowa

Natomiast na rynku dostępne są mikrogranulaty doglebowe, które zwalczają szkodniki rzepaku już od momentu siewu. Jednym z nich jest preparat Belem 0,8 MG, zawierający cypermetrynę (8 g/kg) – substancję czynną o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W rzepaku ozimym środek jest zarejestrowany do zwalczania śmietki kapuścianej i pchełki rzepakowej. Dawka preparatu to 12 kg/ha.

Belem 0,8 MG vs kontrola
Belem 0,8 MG vs kontrola – porównanie skuteczności

W przypadku zabiegów nalistnych powszechnie stosowaną substancją jest deltametryna, zawarta w produkcie Delta-Glob 25 EC. Insektycyd działa na szkodnika kontaktowo i żołądkowo. Zalecana dawka do zwalczania pchełek rzepakowych to 0,25 l/ha, a w przypadku mszyc 0,35 l/ha.