Zwalcz chwasty w kukurydzy-Templier 750 WG wraz z Amigo 95 EC

dobrana-para

Templier 750 WG wraz z Amigo 95 EC pozwalają na skuteczne zwalczanie chwastów w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.Templier 750 WG to środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej zwalczający chwasty jedno- i dwuliścienne w uprawie kukurydzy.

Efekt po miesiącu

Substancja aktywna (nikosulfuron) wchłania się głównie przez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez system korzeniowy. Bezpośrednio po przeniknięciu jest ona szybko rozprowadzana wewnątrz chwastu i natychmiast hamuje jego rozwój. Pełny efekt zwalczania można zauważyć po miesiącu od zastosowania. Preparatu należy używać w fazie 2–8 liści kukurydzy w dawce 54 g/ha wraz z adiuwantem. Zalecana ilość cieczy roboczej wynosi 200–400 l/ha.

Wraz z adiuwantem

Badania przeprowadzone w różnych krajach europejskich wykazały zdecydowanie wyższą skuteczność preparatu Templier 750 WG po zastosowaniu go wraz z odpowiednio dobranym adiuwantem, porównywalną ze skutecznością płynnej formulacji nikosulfuronu. Wyniki doświadczeń polowych są jednoznaczne: zastosowanie adiuwantów jest konieczne zarówno w przypadku zwalczania chwastów jednoliściennych, jak i dwuliściennych.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych w uprawie kukurydzy – skuteczność (%) 2013 r., Francja, 55 dni po zabiegu

Środek, dawka na 1 ha Chwastnica jednostronna Włośnica zielona Palusznik krwawy
Templier 750 WG, 54 g 71% 60% 72%
Templier 750 WG, 54 g + adiuwant, 1 l 100% 84% 93%
Nikosulfuron 40 OD, 1 l 100% 85% 85%

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy – skuteczność (%) 2013 r., Francja, 55 dni po zabiegu

Środek, dawka na 1 ha Szarłat szorstki Jasnota purpurowa Komosa biała
Templier 750 WG, 54 g 70% 68% 65%
Templier 750 WG, 54 g + adiuwant, 1 l 85% 100% 80%
Nikosulfuron 40 OD, 1 l 85% 100% 75%

Bożena Szestowicka, Rotam