Znaczenie regulatora zbóż w prowadzeniu plantacji

Ostatnie lata to wzrost zainteresowania producentów zbóż dokładniejszym zabezpieczeniem przed wyleganiem łanów. Coraz większa stała się świadomość możliwości utraty plonu i poniesionych wcześniej nakładów przez wyleganie zbóż. Przy dzisiejszym zaawansowaniu technologicznym produkcji roślinnej, regulatory wzrostu stały się nieodzownym elementem każdego programu ochrony.

ZAPOBIEGA WYLEGANIU INACZEJ

Najczęściej stosowanym regulatorem wzrostu zbóż w Polsce jest MODDUS® 250 EC*. Jego aplikacja powoduje dwukierunkowe zmiany w nadziemnym pokroju rośliny:

  • redukcję wzrostu wpływającą na obniżenie położenia środka ciężkości rośliny,
  • zwiększenie mechanicznej siły źdźbła poprzez pogrubienie jego ścianek i zwiększenie średnicy przekroju.

Zastosowanie regulatora wzrostu Moddus wpływa również na wzmocnienie systemu korzeniowego roślin, co dodatkowo zabezpiecza przed wyleganiem korzeniowym, mającym znaczenie zwłaszcza na glebach organicznych lub w warunkach intensywnych opadów.

3

POPRAWIA PLONOWANIE, NAWET W WARUNKACH BEZ WYLEGANIA

Rośliny traktowane produktem Moddus nawet przy niskiej presji wylegania lepiej plonują.
Przypisuje się to przede wszystkim:

  • lepszemu rozwojowi systemu korzeniowego,
  • zwiększeniu zawartości cukrów w roślinie traktowanej.

Większa zawartość cukrów jest elementem zmiany:

  1. procesów fizjologicznych,
  2. wydajniejszej fotosyntezy,
  3. zredukowanego oddychania.

Wyniki badań Syngenta wykazały znacznie2 lepsze wykorzystanie makro i mikroelementów z gleby, w tym dużo lepsze pobieranie i wbudowywanie w struktury roślinne fosforu i potasu. Badania Syngenta udowodniły również wzrost efektywności plonotwórczej zaaplikowanego azotu. Roślina traktowana preparatem Moddus nie tylko lepiej pobiera, ale również – poprzez zwiększony turgor wywołany lepszym nagromadzeniem cukrów – lepiej gospodaruje wodą. W precyzyjnych badaniach kontenerowych, przeprowadzonych w halach wegetacyjnych, udowodniono, że na wytworzenie tej samej masy plonu roślina traktowana Moddus zużywa mniejszą ilość wody niż roślina kontrolna. Powyższe zmiany przekładają się na lepszy wzrost i rozwój roślin w warunkach stresowych.

 REKOMENDACJE SYNGENTA1.1.2.2

Rekomendujemy stosowanie preparatu Moddus w fazie początku strzelania w źdźbło. W tym momencie preparat wzmacnia roślinę w miejscu najbardziej narażonym na działanie sił fizycznych czyli u podstawy źdźbła. Wcześnie zastosowany regulator zmienia od początku pokrój rośliny oraz wydajność procesów fizjologicznych dając najlepsze korzyści plonotwórcze. W przypadku wystąpienia wysokiego ryzyka wyleganiem, produkt można zastosować ponownie uzyskując wzmocnienie źdźbła w jego wyższych partiach.
Zgodnie z etykietą rejestracyjną istnieje możliwość zastosowania go we wszystkich gatunkach zbóż.

*według badań panelowych niezależnej agencji badawczej, 2013