Wyeliminuj chwasty na plantacji ziemniaka

Produkcja ziemniaka wymaga sporych nakładów finansowych i pracy. Od momentu posadzenia do zbioru należy wykonać szereg zabiegów agrotechnicznych, w tym ochronne przed agrofagami. Jednym z nich jest chemiczne odchwaszczanie plantacji.

Justyna Pacześna-Mikurenda, Karolina Jazic

Młode rośliny ziemniaka
Młode rośliny ziemniaka

Ziemniak odznacza się niską zdolnością konkurencyjną wobec chwastów, co wynika z jego wolnego początkowego rozwoju, dlatego należy zaplanować ochronę herbicydową jak najwcześniej. Okres od posadzenia do wschodów rośliny uprawnej jest najbardziej sprzyjający, jeśli chodzi o skuteczne niszczenie chwastów. Zastosowanie właściwych herbicydów ograniczy ich szkodliwe działanie i pozytywnie wpłynie na wielkość plonu.

Wśród chwastów dwuliściennych na plantacjach ziemniaka najczęściej spotkać można: fiłołka polnego, gorczycę polną, gwiazd­nicę pospolitą, jasnoty, rdesty, komosę białą, żółtlicę drobnokwiatową. Natomiast gatunki jednoliścienne są najliczniej reprezen­towane przez: chwastnicę pospolitą, perz właściwy, włośnice, wiechlinę roczną i wyczyńca polnego.

Herbicydy – warunki skuteczności

O efektywności herbicydu, obok jego odpowiedniego doboru pod kątem zwalczanych chwastów i terminu zabiegu, decydują czynniki środowiskowe – glebowe, klimatyczne, topograficzne. Poszczególne produkty różnią się pod względem warunków wymaganych do skutecznego działania. Ważne jest zatem, aby znać charakterystykę herbicydów.

Uformowane redliny
Uformowane redliny

W przypadku zabiegów doglebowych, wybierając herbicyd, należy szczególną uwagę zwrócić na panujące warunki atmosferyczne, ponieważ skuteczność tych preparatów uzależniona jest od poziomu wilgotności gleby. Aplikacja na mocno przesuszone podłoże może znacząco ograniczyć działanie wielu środków. Warto wówczas postawić na substancje charakteryzujące się większą tolerancją na niekorzystny, niski poziom wody w glebie, takie jak metrybuzyna czy metobromuron.

Zabieg przedwschodowy najlepiej przeprowadzić przy użyciu dwóch, a nawet trzech substancji czynnych – dobierając np. jedną, która jest mniej wrażliwa na suszę, a drugą o długim czasie działania. Ponadto zastosowanie mieszaniny poszerza spektrum zwal­czanych chwastów, a także dzięki różnym mechanizmom zapobiega powstawaniu uodpornień. Godnym uwagi rozwiązaniem jest połączenie środków Mandryl (metobromuron) i Vernal 250 EC (flurochloridon). Produkty te dobrze się uzupełniają, zapewniając wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów, także trudniejszych gatunków.

Adiuwanty – cenne wsparcie

Aplikowanie herbicydów łącznie z przeznaczonymi do nich adiuwantami pozwala na zniwelowanie ryzyka spadku skuteczności środka w przypadku konieczności zastosowania go w niekorzystnych warunkach środowiska (niska wilgotność powietrza lub opady deszczu po aplikacji). Ponadto dodatek adiuwanta zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas oprysku. Produktami polecanymi do doglebowych zabiegów herbicydowych są Remix lub Resume – w dawce 0,2 l/ha.

Powschodowo

W sytuacji, gdy konieczny jest powschodowy zabieg korekcyjny lub jeśli na danej plantacji sprawdza się powschodowa strategia ochrony, do dyspozycji są takie substancje jak: rimsulfuron, metrybuzyna, bentazon. Przy bardzo wczesnych zabiegach po­wschodowych – prosulfokarb. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest połączenie metrybuzyny (Tuberon 70 WG/Mistral 70 WG) z rimsulfuronem (Rim 25 WG). Wtedy odchwaszczanie można wykonać w jednym zabiegu, stosując wyższe dawki (0,4–0,5 kg/ha metrybuzyny i 40–60 g/ha rimsulfuronu), lub w dwóch – w systemie dawek dzielonych (w każdym zabiegu odpowied­nio po 0,2–0,25 kg/ha + 20–30 g/ha), w odstępie kilku dni. Ten drugi wariant często pozwala ograniczyć ryzyko fitotoksyczności i wydłuża działanie środków. Co ważne – należy bezwzględnie sprawdzić wrażliwość danej odmiany ziemniaka na metrybuzynę. Do takiego oprysku warto dodać adiuwant Flipper. Zapewnia on szybkie zwilżenie, pokrycie i penetrację roślin cieczą roboczą.

W przypadku, gdy problem dotyczy jedynie gatunków chwastów jednoliściennych, można wykorzystać graminicyd, czyli np. Select Super 120 EC (0,8–2 l/ha), Leopard Extra 05 EC (1–3 l/ha) lub Labrador Extra 50 EC (1–3 l/ha). Wyższe z podanych stosuje się do zwalczania uciążliwego perzu.

Ziemniak – program ochrony herbicydowej
Ziemniak – program ochrony herbicydowej

O efektywności herbicydu, obok jego odpowiedniego doboru pod kątem zwalczanych chwastów i terminu zabiegu, decydują czynniki środowiskowe – glebowe, klimatyczne, topograficzne.