Wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku

Wiosenne poprawki w zwalczaniu chwastów

Zachwaszczenie jest poważnym zagrożeniem upraw rzepaku. Rozwojowi chwastów służy przede wszystkim dosyć długi jesienny okres wegetacji. Rosną one wtedy intensywniej niż rzepak, silnie konkurując z nim o lepszy dostęp do światła, wody oraz składników pokarmowych. Dlatego też bardzo ważne jest zwalczanie chwastów rzepaku od samego początku rozwoju rośliny uprawnej.

Zdarza się jednak, że z braku możliwości wykonania oprysku jesienią lub słabej skuteczności wykonanych oprysków chwastobójczych bądź w wyniku zaplanowanego działania rolnik przystępuje do zwalczania chwastów dopiero wiosną. Sytuacja, z jaką trzeba dać sobie radę, najczęściej nie jest łatwa, a to z powodu niewielkiego wyboru możliwych do zastosowania herbicydów, a to z powodu konieczności zwalczania nie tylko młodych chwastów, które wschodzą wiosną, ale przede wszystkim dlatego, że trzeba zwalczyć też duże chwasty, które przetrwały zimę. Takie chwasty, nie dość, że przez całą jesień rywalizowały z rzepakiem, to i teraz natychmiast po ruszeniu wegetacji, będą dla rzepaku poważnym zagrożeniem. Zatem wiosenne zabiegi chwastobójcze należy wykonać natychmiast, jak tylko będzie to możliwe. Im starsze chwasty będziemy zwalczać, tym niższą uzyskamy skuteczność, gdyż szybko rozwijające się chwasty po wykształceniu organów generatywnych stają się mało wrażliwe na herbicydy. A to pociąga za sobą konieczność stosowania wyższej z zarejestrowanych dawek. Trzeba też pogodzić się z tym, że wiosną trudno zwalczyć maki i jeśli nie były wyniszczone jesienią, to pozostaną na polu, aż do zbioru zmniejszając plon.

Na chwasty dwuliścienne

Większość chwastów dwuliściennych zwalczamy z użyciem podstawowej do stosowania w tym okresie substancji aktywnej chlopyralid zawartej w herbicydzie Vivendi 300 SL. Herbicyd ten pobierany jest przez liście chwastów i powoduje blokadę auksyn – hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin i w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów. Ponadto środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2–3 liści do fazy rozety. Szczególnie polecany jest do zwalczania chabra bławatka, maruny bezwonnej, ostrożnia polnego, psianki czarnej, rdestu plamistego, rumianu polnego, rumianku pospolitego i żółtlicy drobnokwiatowej. Średnio wrażliwa jest komosa biała. Zalecana dawka w uprawie rzepaku to 0,3–0,4 l/ha. Wiosenne stosowanie przypada w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później niż do rozpoczęcia tworzenia przez rzepak pąków kwiatowych. Herbicydy nie powinny być stosowane w późniejszych fazach rozwojowych rzepaku, gdyż mogłyby być przyczyną uszkodzeń skutkujących spadkiem plonu. Jeśli pole jest silnie zachwaszczone przytulią, wiosną skuteczne jej zwalczenie (do wysokości 8 cm) będzie możliwe z wykorzystaniem środków zawierających chlopyralid i pikloram.

Vivendi 300 SL / Leopard Extra 05 EC / Select Super 120 EC
Vivendi 300 SL / Leopard Extra 05 EC / Select Super 120 EC

Na chwasty jednoliścienne

Chwasty jednoliścienne, które przyjdzie nam zwalczać wiosną, to głównie samosiewy zbóż. Może się też zdarzyć większe nasilenie miotły zbożowej. Gdy plantacja słabo przezimowała, tam gdzie wypadły rzepaki, pojawią się chwasty prosowate. Spośród gatunków chwastów jednoliściennych wieloletnich podstawowym problemem będzie perz. Do zwalczania tych chwastów skutecznie wykorzystuje się graminicydy, które podobnie jak inne środki chwastobójcze wiosną, stosujemy od momentu ruszenia wegetacji do początku wybijania roślin rzepaku w pęd. Do wyboru mamy wiele graminicydów zawierających różne substancje aktywne. Szczególnie wart polecenia jest Select Super 120 EC , który jako jedyny spośród dostępnych graminicydów zawiera kletodym – substancję aktywną z grupy cykloheksanodionów. Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne już po upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Select Super 120 EC skutecznie zwalcza samosiewy zbóż, miotłę zbożową, chwastnicę jednostronną i perz właściwy. Stosuje się go wiosną, gdy chwasty znajdują się w fazie 2–5 liści właściwych – w dawce 0,8 l/ha – nie później niż do początku wybijania w pędy kwiatowe (BBCH 30). Najpowszechniej stosowaną w zwalczaniu chwastów jednoliściennych substancję aktywną – chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – znajdziemy w graminicydzie Leopard Extra 05 EC . Preparat przeznaczony jest do stosowania nalistnego w selektywnym zwalczaniu perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych po ich wzejściu. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i jest widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt można zaobserwować po mniej więcej 2–3 tygodniach, w zależności od pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Na plantacjach rzepaku preparat zwalcza chwasty jednoliścienne, należy go stosować w dawce 0,7–1 l/ha. Zabieg wiosenny trzeba wykonać nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy. Inną substancją z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego jest propachizafop zawarty w graminicydzie Agil-S 100 EC . Ten graminicyd przeznaczony jest do powschodowego, selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej i miotły zbożowej. Agil-S 100 EC pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zalecana wiosenna dawka to 0,5–0,7 l/ha. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Zwalczanie chwastów w rzepaku jest najbardziej efektywne w początkowych fazach rozwoju uprawy, czyli jesienią. Jeśli jednak musimy zwalczać chwasty także wiosną, to najważniejsze jest podjęcie zdecydowanych działań możliwie jak najszybciej po ruszeniu wegetacji.

Tomasz Sikorski